A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Jerzego, Wojciecha

Kontakt

Aktualności

„Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno – gospodarczym” w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

14-06-2017 | Dla Mieszkańców

W ramach  projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika odbyło się seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”.
 


Seminarium, odbyło się 8 czerwca 2017 r. i uczestniczyło w nim około 50 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, przedstawiciele Wydziału Edukacji, na czele z Grażyną Gregorczyk – Naczelnikiem Wydziału, Jacek Głód przedstawiciel PUP w Krośnie, Bożena Ślączka  z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krośnie oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

 

 

Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”

 


Do udziału w seminarium zostali zaproszeni także wszyscy pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Obecni byli m.in.: Julita Jakubowska - Dyrektor Banku Zachodniego WBK,  Anna Błaż kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie, Alicja Styś –Dyrektor Polskiego Biura Podróży, Marta Kozioł Sekretarz Zarządu PTTK Oddział w Krośnie, Tomasz Karczmarczyk - Metalzbyt Polska Sp. z o.o., Zofia Romańska - Biuro Usług Księgowych, Wiesław Mezglewski – Dyrektor Zarządzający WOMAR FOOD S. J.,
Jan Guzik – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, Barbara Gerlach – Firma Produkcyjno-Handlowa ,,GAWA”, Marcin Bondaronek - Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ,,TRANS-SPED”.
 

 

Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”

 


Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, obszernie omówił projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowany w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Podkreślał szczególnie fakt, że jest to projekt  nie tylko dla uczniów szkół zawodowych, ale skorzystają z niego również nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz otoczenie społeczno–gospodarcze.
 


Dzięki realizacji projektu uczniowie szkół zawodowych podnoszą swoje kompetencje zawodowe, są profesjonalnie przygotowaniu do wykonywania zawodu, nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy,  szkolne pracownie  zawodowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a pracodawcy mają możliwość włączenia się w proces edukacyjny ucznia. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami to korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy – powiedział Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.
 

Zobacz pełną prezentację.

 

 

Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”

 


Również dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk odniósł się do realizacji projektu w ZSP Nr 1 w kontekście współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym, i podkreślił, że wkład pracodawców w kształcenie uczniów, jest bardzo cennym doświadczeniem. Dodatkowym atutem wynikającym z realizacji projektu są takie korzyści jak kursy językowe dla uczniów, co podkreśliła  uczennica Agata Sitar z kl. II technik obsługi turystycznej, która uczestniczyła w kursie języka angielskiego.


Zobacz prezentację ZSP nr 1.


Informacje na temat lokalnego rynku pracy przedstawił Jacek Głód przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, a Stanisław Fundakowski -  Wicekurator Oświaty zabrał głos przedstawiając m.in. zamierzenia reformy oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.
 

 

Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”

 


Obecni na seminarium pracodawcy przedstawili swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji w kontekście planów zatrudniania absolwentów Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Głos zabrała również Anna Błaż – kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Alicja Styś – Dyrektor Polskiego Biura Podróży Krosno sp. z o.o.
 


Na temat realizacji kursów w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” wypowiedziała się Zofia Romańska – prowadząca w tej szkole kurs komputerowego wspomagania firmy oraz kursu kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy.
 


Seminarium zostało zrealizowane przy ścisłej współpracy ze szkołą i koordynatorem projektu,  przez wyłonioną w drodze przetargu Przedsiębiorstwem Handlowo- Gastronomicznym  Agnieszki Tylki. W ramach zadania wydano broszurę  informacyjną dot. współpracy ZSP1 z pracodawcami.

 

 Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowane jest ze środków EFS, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.
 

Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
Seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”
wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • XVII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA - 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA - KLEKS

  Termin: 2018-04-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Justyną Bednarek

  Termin: 2018-04-23
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Jakubem Żulczykiem

  Termin: 2018-04-23
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • „Nieznany Afganistan: Kohe Tez 2016” - prelekcja Aleksandry Dzik z cylu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-04-23
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • XVII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA - WIECZÓR PPSKAKiB

  Termin: 2018-04-24
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej