• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 26 lutego 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Aleksandra, Mirosława

Kontakt

Aktualności

Rządowy program „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów niepełnosprawnych

25-08-2017 | Dla Mieszkańców

Pieniądze

Publikujemy informację dotyczącą dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych w nadchodzącym w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

 

Rodzice uczniów krośnieńskich szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać do:

 • klasy II - III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klasy II- III szkoły podstawowej (w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez szkołę)

 

Do 7 września 2017r. , w szkole do której będą uczęszczać, mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w  2017 r. „Wyprawka szkolna”. Pomoc przysługuje uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.


Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą otrzymać dofinansowanie również  na zakup materiałów edukacyjnych.


Wartość dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio:

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera uczęszczających do:

 • klasy II - III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej lub klasy I branżowej szkoły I stopnia –kwoty 390 zł
 • liceum ogólnokształcącego lub technikum  - kwoty 445 zł;


- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do:

 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - kwoty 225 zł
 • klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez szkołę - kwoty 175 zł.


Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” udzielana  jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:

 • w przypadku zakupów indywidualnych: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.– „Wyprawka szkolna”);
 • w przypadku zakupu dla grupy uczniów: potwierdzenie zakupu zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły,  klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 


Dodatkowe informacje można uzyskać odpowiednio w szkole oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna pok. 326 lub pod numerem telefonu: 13 47 433 26. 

Druk wniosku oraz inne załączniki związane z realizacją Programu „Wyprawka szkolna” dostępne są poniżej w plikach do pobrania. 

 

Opracowanie: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna
 

Pliki do pobrania

program_wyprawka_szkolna_2017.pdf

Program "Wyprawka Szkolna"

rozporzadzenie.pdf

Rozporządzenie

wniosek_wyprawka_szkolna_2017.pdf

Wniosek

potwierdzenie_zakupu.pdf

Potwierdzenie zakupu

oswiadczenie_o_zakupie_podrecznikow.pdf

Oświadczenie

zarzadzenie.pdf

Zarządzenie

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Prezentacja XI almanachu literackiego „Ścieżki życia”

  Termin: 2020-02-26
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16mm" POZNAJMY SIĘ JESZCZE RAZ

  Termin: 2020-02-27
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY KLUB SENIORA - BOŻE CIAŁO

  Termin: 2020-03-04
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • O ZWIERZĘTACH I LUDZIACH - DOKUMENT W artKinie

  Termin: 2020-03-05
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SPOTKANIE KOBIET POGRANICZA

  Termin: 2020-03-06
  Miejsce: RCKP, foyer I pietra, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej