A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 20 czerwca 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogny, Florentyny

Kontakt

Aktualności

Minęło jak jeden dzień! 70 lat Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

12-09-2017 | Dla Mieszkańców

Zdjęcie Budynek Głowny KBP

Krośnieńska Biblioteka Publiczna obchodzi w tym roku siedemdziesiątą rocznicę powstania. W czwartek (14.09.) bibliotekarze i zaproszeni goście będą świętować ten znakomity jubileusz.

 

 

 

Biblioteka krośnieńska założona została w styczniu 1947 r. jako Powiatowa Biblioteka Publiczna. Po połączeniu z biblioteką miejską w 1954 r., funkcjonowała jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna do 1975 r., w którym została przemianowana na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a w 1999 r., w związku z reformą administracyjną państwa i utratą przez Krosno praw województwa - na Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.

 

 

Zdjęcie budynek Główny KBP

 

 

W ciągu tych lat biblioteka dynamicznie się rozwijała zwiększając swój księgozbiór, pozyskując nowych czytelników i otwierając kolejne filie na terenie miasta. W 1995 r. rozpoczęła proces komputeryzacji, który pozwolił na pełną automatyzację procesów bibliotecznych – rejestracji czytelników, wypożyczania, prolongat, rezerwacji i zamówień oraz opracowania zbiorów i inwentaryzacji księgozbioru. KBP jest powszechnie dostępną instytucją kultury w Krośnie.

 

 

Oprócz Biblioteki Głównej (siedziba przy ul. Wojska Polskiego 41) posiada 7 filii na terenie miasta. Służy nie tylko mieszkańcom miasta, ale z jej usług korzystają także mieszkańcy regionu. Dziś około 33 % mieszkańców Krosna to czytelnicy KBP. Jest ona dla nich otwarta przez 56 godzin w tygodniu. Z jej zbiorów i usług codziennie korzysta około 700 użytkowników, którym udostępnia się około 1 500 jednostek zbiorów i udziela około 170 informacji tradycyjnych i elektronicznych.

 

 

 Zdjęcie zajęcia w KBP - "Noc w bibliotece"

 

 

Od 2002 r. do usług biblioteki czytelnicy mają dostęp przez jej stronę internetową. Biblioteka krośnieńska prowadzi również serwisy Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej oraz Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa. Jest także obecna w popularnych mediach społecznościowych. KBP zapewnia także użytkownikom dostęp do najnowszych publikacji w wersji elektronicznej, m.in. poprzez platformę IBUK Libra – to pierwsza w Polsce czytelnia online, w której znajduje się zarówno literatura popularnonaukowa, naukowa, jak beletrystyczna.

 

 

Zdjęcie akcji - "Krośnianie czytają"

 

 

W Czytelni Głównej KBP można również korzystać z zasobów elektronicznego systemu Academica. To serwis udostępniający publikacje cyfrowe z zasobów Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. KBP od wielu lat dba o to, by jej czytelnicy i użytkownicy mieli dostęp nie tylko do książek i informacji, ale również do bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej. Wpisują się w nią: wykłady autorytetów z dziedziny literatury i językoznawstwa; warsztaty – m.in. pisania poezji i prozy oraz fotografowania; spotkania autorskie z znanymi pisarzami i poetami, wystawy. Rocznie organizowanych jest ok. 1000 różnego rodzaju wydarzeń.

 

 

W bibliotece działają liczne kluby dyskusyjne, skupiające pasjonatów różnych dziedzin (oprócz literatury również m.in. filmu i podróży) w różnym wieku (dzieci w Dyskusyjnym Klubie Książki „Wtajemniczeni”, młodzież w Grupie Poetyckiej „Niektórzy” oraz w Krośnieńskim Klubie Fantastyki „Elizjum”, dorośli w Dyskusyjnych Klubach Książki, Literackim Forum Dyskusyjnym, Klubie Miłośników Filmu oraz Klubie Podróżnika). W bibliotece działają dwa zespoły teatralne: teatrzyk dziecięcy „Molki” oraz grupa teatralna „Na Dobry Początek” tworzona przez bibliotekarki KBP. Krośnieńska Biblioteka Publiczna od lat włącza się również w ogólnopolskie przedsięwzięcia promujące czytelnictwo i bibliotekę.

 

 

Zdjęcie spotkanie z jackiem hugo-baderem

 

 

Do kalendarza stałych imprez realizowanych przez bibliotekę weszły: „Krośnieński Konkurs Literacki” (w tym roku odbędzie się 18. edycja), konkurs o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza Ortografii” (realizowany od 2012 r. w ramach Dni Krosna), „Turniej Jednego Wiersza” (realizowany z okazji Światowego Dnia Poezji, 21 marca), „Noc Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom”, działania z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich czy „Tygodnia Bibliotek”, cykliczne spotkania promujące regionalnych twórców w ramach „Śród Artystycznych i Literackich”.

 

 

 Zdjęcie spotkanie z Jarosławem Kretem

 

 

Historia Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej to czas intensywnych działań na rzecz promocji czytelnictwa wśród wszystkich grup użytkowników. Między innymi dzięki środkom pozyskanym w konkursach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Krosna w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowano kilkadziesiąt projektów kulturalno-edukacyjnych na rzecz różnych grup użytkowników.  W 2015 r. KBP jako jedna z 20 bibliotek w Polsce realizowała projekt „Strefy Innowacji” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, KBP znalazła się także wśród uczestników dwóch ogólnopolskich projektów, które umożliwiły Bibliotece realizację nowatorskich działań skierowanych do dzieci. Były to „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoja karierę” oraz „EkoPaka - zamykamy obieg surowców”, projekt edukacji ekologicznej dla najmłodszych.

 

 

KBP była także jedną z 42 bibliotek w Polsce, które w  2015 r. zaproszone zostały do udziału w debacie „Kompetencje przyszłości - Jak rozwinąć nasze skrzydła?”, która była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy couching - jak rozwinąć nasze skrzydła?”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (debaty w KBP odbywają się od tamtej pory co roku). Istotne znaczenie ma też dla działalności KBP systematyczne usuwanie barier, które wykluczają osoby starsze i niepełnosprawne z życia kulturalnego miasta. Szczególne osiągnięcia na tym polu ma otwarta w 2008 r., wyposażona w nowoczesny sprzęt (m.in. monitor brajlowski, multilektory, oprogramowanie udźwiękawiające) Filia nr 6 – Centrum Multimedialne oraz uruchomiona na początku 2017 r. winda dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Głównej. 

 

 

Zdjęcie zajęcia w oddziale dla dzieci

 

 

KBP aktywnie współpracuje z bibliotekami nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Od 1995 r. zaangażowana jest w budowanie partnerstwa z bibliotekami Euroregionu Karpackiego – z Węgier, Słowacji i Ukrainy. Duże znaczenie w działaniach promocyjnych KBP zajmuje współpraca z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami kultury i edukacji i systematycznie realizowane w ramach tej współpracy działania (m.in. z Zespołem Karpackim Parków Krajobrazowych w Krośnie, Krośnieńskim Oddziałem PTTK, GOPR-em, Domem Pomocy Społecznej w Krośnie, Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie).

 

 

Na uwagę zasługuje wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Z inicjatywy Stowarzyszenia w KBP odbyło się wiele spotkań i odczytów. Za podejmowane inicjatywy Krośnieńska Biblioteka jest doceniana i często nagradzana, co stanowi dodatkową motywację do szukania wciąż nowych pomysłów na zachęcanie do czytania. KBP byłą wielokrotną laureatką: ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, w konkursie na najlepiej zrealizowane wydarzenie w „Tygodniu Bibliotek”, I miejsca w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za wybitne przedsięwzięcia, które w latach 2010-2011 przyczyniły się do wzmacniania więzi i tradycji lokalnych, a także wielokrotnie nagród i wyróżnień w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 

Zdjęcie z otwarcia wystawy "Leśne Fotografie"

 

 

Biblioteka gromadzi i opracowuje wszystkie publikacje na temat Krosna i powiatu krośnieńskiego. W 2007 r. wydano w formie drukowanej „Bibliografię Krosna i powiatu krośnieńskiego 2000-2005”, a w 2012 r. jej drugą część – za lata 2006-2010. KBP wydaje systematycznie od 1997 r. „Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne”, katalogi wystaw, materiały pokonferencyjne oraz publikacje związane z regionem. Wszystkie wydawnictwa KBP publikowane są równolegle w wersji cyfrowej i dostępne na stronie Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

 

Wszystkie formy promocji realizowane przez Krośnieńską Bibliotekę, głównie na rzecz środowiska lokalnego, służą promocji książki i czytelnictwa i pozytywnie wpływają na budowanie wizerunku Biblioteki jako miejsca spotkań różnych środowisk twórczych i instytucji otwartej na potrzeby osób o różnym wykształceniu, zróżnicowanych zainteresowaniach literackich, proponującej dostęp do tradycyjnych źródeł informacji, ale i nowoczesnych technologii informacyjnych.

 

 

Z okazji jubileuszu KBP wydała publikację pt. „Krośnieńska Biblioteka Publiczna: 70 lat od powstania – dekada zmian i rozwoju 2007-2016”, która stanowi kontynuację opublikowanego w 2006 r. z okazji 60-lecia - wydawnictwa pt. „Biblioteki Publicznej w Krośnie 60 lat przed jutrem”. Obchodzony w tym roku jubileusz jest okazją nie tylko do refleksyjnego spojrzenia na historię placówki, ale i snucia ambitnych planów na przyszłość.
 

 

Tekst: Teresa Leśniak
Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • TEATR. Zakończenie roku artystycznego 2018 w RCKP

  Termin: 2018-06-20
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KARPACKA GRUPA FILMOWA w artKinie

  Termin: 2018-06-20
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PLASTYKA & GRAFIKA. Zakończenie roku artystycznego 2018 w RCKP

  Termin: 2018-06-21
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film SWEET COUNTRY

  Termin: 2018-06-21
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MUZYKA. Zakończenie roku artystycznego 2018 w RCKP

  Termin: 2018-06-22
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej