A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 19 czerwca 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Gerwazego, Protazego

Kontakt

Aktualności

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Zmiany w systemie edukacji najbardziej odczują szkoły podstawowe i gimnazja

12-09-2017 | Dla Mieszkańców

Nauczycielka przy tablicy

W krośnieńskich szkołach i przedszkolach rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło 11,5 tys. dzieci, uczniów i słuchaczy. Pierwsze efekty reformy już odczuli rodzice i nauczyciele – w szkołach podstawowych i przedszkolach jest więcej uczniów – w niektórych placówkach zrobiło się ciasno. Nauczyciele z dotychczasowych gimnazjów tracą stabilizację zawodową.
 

 


W wyniku wprowadzenia reformy oświaty zmieniła się sieć szkół w Krośnie. 1 września 2017 r. z miejskiego sytemu edukacji zniknęły gimnazja – 5 z nich zostało włączonych do szkół podstawowych, jedno do liceum ogólnokształcącego, jedno do technikum. Szkoły podstawowe sześcioklasowe z mocy prawa stały się  szkołami ośmioklasowymi.
 


Całkowicie z mapy edukacyjnej Krosna znikają dwa zespoły szkół:

 • Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa Nr 14 i Gimnazjum Nr 3 – w wyniku reformy stał się szkołą podstawową, której pełna nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne – z dniem 1 września 2017 r. stał się liceum ogólnokształcącym którego pełna nazwa brzmi: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.


 Szkoły te jeszcze przez dwa lata będą prowadziły oddziały dotychczasowych gimnazjów.
 


Pozostałe gimnazja także od 1 września zaprzestały działalności. Uczniowie, którzy uczęszczali do gimnazjów przed 1 września 2017 r., w roku 2017/2018 będą uczyć się w klasach dotychczasowych gimnazjów i otrzymają na zakończenie roku świadectwa promocyjne i odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły z pieczęcią gimnazjum. W przypadku braku promocji do następnej klasy będą uczyć się w ośmioklasowej szkole podstawowej.
 


Klasy dotychczasowych gimnazjów będą prowadzone odpowiednio w:

 • Technikum Nr 6 im. J. Sas-Zubrzyckiego, funkcjonujące w Miejskim Zespole Nr 5 w Krośnie - Gimnazjum Nr 1,
 • Szkole Podstawowej Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja, funkcjonującej w Miejskim Zespole Nr 1 w Krośnie – Gimnazjum Nr 2,
 • Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków – Gimnazjum Nr 3,
 • Szkole Podstawowej Nr 15, funkcjonującej w Miejskim Zespole Nr 4 w Krośnie – Gimnazjum Nr 4,
 • Szkole Podstawowej Nr 12, funkcjonującej w Miejskim Zespole Nr 2 w Krośnie – Gimnazjum Nr 5,
 • I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika – Gimnazjum Dwujęzyczne,
 • Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie – Gimnazjum Nr 6.

 


Nowy rok szkolny rozpoczęła rekordowo duża liczba dzieci w miejskich przedszkolach i w szkołach podstawowych.
Łącznie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (nie licząc przedszkola specjalnego) uczęszcza aż 1415 dzieci ucząc się w 58 oddziałach.

 

 

Liczba dzieci w przedszkolach miejskich

Wykres Liczba dzieci w przedszkolach miejskich
 

 

Konieczność zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wielu przedszkolnym spowodowało cofnięcie przepisów o obniżeniu wieku szkolnego. Znacznie mniej rodziców niż przed rokiem zdecydowało się wysłać dzieci do klasy pierwszej, w związku z czym do przedszkoli w nowym roku szkolnym uczęszcza aż 396 sześciolatków. Od ubiegłego roku rodzice dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli nie ponoszą opłat za pobyt w  przedszkolach - pokrywają wyłącznie koszty produktów żywnościowych.

W wyniku dużego zainteresowania rodziców edukacją przedszkolną w szkołach powstały dodatkowo dwa oddziały przedszkolne. Najwięcej dzieci przyjęły Przedszkole Nr 8, gdzie w 12 oddziałach podobnie jak w roku ubiegłym jest 295 dzieci i Przedszkole Nr 5, gdzie do 10 oddziałów uczęszcza 250 dzieci. Tradycyjne szkolne zerówki funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 5 i w Szkole Podstawowej Nr 10.  Obecnie można jeszcze znaleźć miejsce tylko w oddziale przedszkolnym w SP 5 oraz w zerówce w SP 10.

W miejskich podstawówkach naukę rozpoczęło 3,1 tysiąca dzieci w 146 oddziałach. Do klas pierwszych poszło 392 pierwszoklasistów, w tym 14 dzieci sześcioletnich. Utworzono 19 oddziałów klas pierwszych. W klasach I – III liczba oddziałów zmniejszyła się z 72 do 64, gdyż roczniki, w których sześciolatki masowo rozpoczynały naukę w klasie pierwszej rozpoczęły naukę w klasie IV. Najwięcej dzieci poszło do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 15, gdzie powstały 4 oddziały dla 92 uczniów.

 

 

Liczba uczniów klas I – VII szkół podstawowych
 Wykres Liczba uczniów klas I – VII szkół podstawowych

 

 

W tym roku w wyniku reformy w szkołach podstawowych utworzone zostały klasy siódme, gdzie uczęszcza 446 uczniów, to jest nieco więcej niż uczyło się klasach szóstych w  miejskich podstawówkach, ale mniej niż tradycyjnie przyjmowały krośnieńskie gimnazja.

Najwięcej dzieci uczęszcza do klasy siódmej w Szkole Podstawowej Nr 14, gdzie powstało 5  oddziałów, dla 118 uczniów. W SP 14 łącznie funkcjonuje 5 klas sportowych, w tym 3 nowe klasy sportowe - dla pierwszoklasistów o specjalności pływanie, a dla uczniów klasy czwartej i  klasy siódmej w dyscyplinie piłka nożna. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 14 funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych – dla klas III-VII. Na ogólną liczbę 599 uczących się w klasach I-VII 32 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do Szkoły Podstawowej Nr 15 uczęszcza łącznie 595 uczniów. Nowością w tej szkole jest klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, do której przyjmowani są uczniowie uzdolnieni językowo, którzy ukończyli klasę szóstą. Uczniowie w klasie dwujęzycznej oprócz zwiększonej liczby godzin języka obcego, będą uczyli się częściowo w języku angielskim fizyki i wiedzy o  społeczeństwie.

Wzrost liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych spowodowany reformą oświaty nie rekompensuje braku naboru do wygaszanych gimnazjów. W ostatnich latach do klas pierwszych gimnazjów w Krośnie przyjmowanych było ponad 500 uczniów (w ostatnim roku 535 – 20 oddziałów). W klasach siódmych uczyć się będzie 446 uczniów w 20 oddziałach. Gimnazja przyjmowały ostatnio ponad 25% dzieci spoza Krosna. Trudno będzie zatrzymać spadek liczby uczniów na poziomie Gminy (liczba uczniów w klasie siódmej i ósmej w  szkołach podstawowych będzie mniejsza niż w klasach dotychczasowych gimnazjów).

W klasach dotychczasowych gimnazjów ogólnodostępnych (II-III) pozostało 1040 uczniów w  39 oddziałach, w tym 146 uczniów w 5 oddziałach dwujęzycznych w I LO oraz w SP 14 - 75 uczniów w 3 oddziałach sportowych i 55 w 3 oddziałach integracyjnych. Proces pełnego wygaszania gimnazjów potrwa dwa lata.


Nowy rok szkolny rozpoczęło w Krośnie także pawie 5,2 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym prawie 2,4 tys. w liceach ogólnokształcących, blisko 2,4 tys. w technikach i 0,4 tys. w branżowych szkołach I stopnia.
W szkołach dla dorosłych rozpoczęło edukację 550 słuchaczy, w tym 168 słuchaczy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i 382 słuchaczy w szkłach policealnych.

 


Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych
 Wykres Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych

 

 

Według stanu na dzień 1 września 2017 r. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło się 1,48 tys. absolwentów gimnazjów. W wyniku rekrutacji przyjęto do liceów ogólnokształcących 748 uczniów, do techników 605, a do branżowych szkół I stopnia 128 uczniów.
Na 51 oddziałów klas pierwszych (w roku ubiegłym 54 oddziały) utworzono 26 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 21 w technikach (w tym 10 dwuzawodowych) i 4 w branżowych szkołach I stopnia (w tym 2 dwuzawodowe). Największy spadek zainteresowania u absolwentów gimnazjów dotyczył branżowych szkół I stopnia (do 31 sierpnia 2017 r. zasadniczych szkół zawodowych).

 


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
 na rok szkolny 2017/2018

Wykres Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018

 

Dużym zainteresowaniem cieszy się w tym roku bursa międzyszkolna, gdzie łącznie w  placówce przebywa ponad 210 uczniów krośnieńskich szkół.


W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krośnie dla dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną w roku szkolnym 2017/2018 uczyć się będzie 160 wychowanków w 25 oddziałach (w przedszkolu, szkole podstawowej, dotychczasowych oddziałach gimnazjów, branżowej szkole I stopnia, dotychczasowych oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej i szkole przysposabiającej do pracy).


W miejskich szkołach, przedszkolach i placówkach w tym roku zatrudnionych jest 1086 nauczycieli, w tym 828 na pełnych etatach. Ze względu na to, że wszystkie krośnieńskie gimnazja funkcjonowały w ramach zespołów, w tym roku nie odnotowano większych problemów kadrowych. Na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa obecnie 9 nauczycieli, na emeryturę przeszło 7 nauczycieli, zwolniono z pracy 3 nauczycieli, 3 osoby przeniosły się do innych szkół, w stanie nieczynnym przebywa 4 osoby, 27 nauczycielom nie przedłużono umowy o pracę. Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia dotknęło łącznie 32 osoby, etaty uzupełnia 7 nauczycieli, kilkoro nauczycieli rozwiązał stosunek pracy na własną prośbę zatrudniając się w innych szkołach lub poza oświatą. Problem z utrzymaniem dotychczasowego wymiaru zatrudnienia i sposobu nawiązania stosunku pracy dotyczył nie tylko nauczycieli, ale także pracowników administracyjno-obsługowych.

opr. WE UMK
 

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • TEATR. Zakończenie roku artystycznego 2018 w RCKP

  Termin: 2018-06-20
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KARPACKA GRUPA FILMOWA w artKinie

  Termin: 2018-06-20
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PLASTYKA & GRAFIKA. Zakończenie roku artystycznego 2018 w RCKP

  Termin: 2018-06-21
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film SWEET COUNTRY

  Termin: 2018-06-21
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MUZYKA. Zakończenie roku artystycznego 2018 w RCKP

  Termin: 2018-06-22
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej