• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 24 stycznia 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Felicji, Franciszka

Kontakt

Aktualności

Szkoły ponadgimnazjalne przyjmują podania na rok szkolny 2018/2019

14-05-2018 | Dla Mieszkańców

Logo nabór

Od 7 maja można składać podania do krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. W nowym roku szkolnym na absolwentów gimnazjów czeka ponad 1500 miejsc. Szczegółowy informator jest opublikowany na stronie elektronicznego naboru. W elektronicznym informatorze zamieszczono kryteria i terminy zapisów do szkół ponadgimnazjalnych, poradniki, a także dokumenty i formularze istotne w procesie rekrutacji. Korzystając ze strony naboru w Internecie można wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, sprawdzić wyniki rekrutacji, a w razie potrzeby skorzystać z bazy wolnych miejsc.

 


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne na podstawie wniosku podpisanego przez rodzica kandydata. Na rok szkolny 2018/2019 szkoły ponadgimnazjalne rekrutują uczniów do oddziałów, na podstawie kryteriów, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria, które uwzględniają oceny na świadectwie, wyniki egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wypełnia się w Internecie na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno. Kandydat wybiera nie więcej niż 3 szkoły prowadzone przez Miasto Krosno, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydat układa w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
 


Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Nabór I – rekrutacja elektroniczna
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru 7 maja – 11 czerwca 2018 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W szkole I wyboru  należy złożyć tyle kompletów dokumentów ile szkół zostało wybranych. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
22 -26 czerwca 2018 r.
do godz.15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 29 czerwca 2018 r.
do godz. 10.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 29 czerwca - 6 lipca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół ponadgimnazjalnych (komisje rekrutacyjne przyjmują do oddziału/szkoły wyłącznie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy dostarczyli oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzili zamiar uczęszczania do szkoły, do której zostali zakwalifikowani) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc. 9 lipca 2018 r. do godz. 10.00

 


Bogata oferta i wysoki poziom kształcenia sprawiają, że krośnieńskie szkoły ponadgimnazjalne są bardzo atrakcyjne dla gimnazjalistów. Na nowy rok szkolny  2018/2019 zaplanowano:
1)    w liceach ogólnokształcących – 25 ukierunkowanych klas:
● I LO im. Mikołaja Kopernika, ul. P. Skargi 2 – 7 oddziałów
    -   dwujęzyczny (humanistyczno—językowy),  matematyczno-fizyczny, matematyczno – geograficzny, politechniczny, promedyczny z rozszerzoną matematyką, promedyczny z rozszerzoną fizyką, promedyczny,
● II LO im. Konstytucji 3 Maja w MZS Nr 4, ul. Kisielewskiego 18 – 6 oddziałów
    -   matematyczno-fizyczny, ekonomiczno-geograficzny, humanistyczno-prawniczy, dziennikarsko-językowy, promedyczny;
● III LO w ZSP Nr 5, ul. Rzeszowska 10 – 5 oddziałów
    -   językowy z translatoryką, matematyczno-geograficzny, humanistyczno-prawniczy, matematyczno-fizyczny z informatyką, medyczny;
● V LO im. Jana Szczepanika w ZSP Nr 1, ul. Podkarpacka 16 – 5 oddziałów
    -   prawniczo - administracyjny, artystyczno - medialny, językowo - biznesowy, promedyczny, mundurowy;
● VI LO w ZSP Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 – 2 oddziały
    -   bezpieczeństwo wewnętrzne, ratowniczo-obronny.

2)    w technikach 32 zawody:
● Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w ZSP Nr 1, ul. Podkarpacka 16
    -   technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik przemysłu mody, technik obsługi turystycznej;
● Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w ZSP Nr 2, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
    -   technik analityk, technik technologii chemicznej, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich,  technik żywienia i usług gastronomicznych;
● Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w ZSP Nr 3, ul. Tysiąclecia 5
    -   technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych;
● Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza w ZSP Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20
    -   technik gazownictwa, technik geolog, technik górnictwa otworowego, technik logistyk, technik wiertnik;
● Technikum Nr 5 w ZSP Nr 5, ul. Rzeszowska 10
    -   technik automatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk;
● Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w MZS Nr 5, ul. ks. Piotra Skargi 3
    -   technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
● Technikum Nr 7 w ZSKU, ul. Czajkowskiego 49
    -   technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów.

3)    w branżowych szkołach I stopnia 7 zawodów:

● Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w ZSP Nr 2, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
    -   fryzjer, kucharz;
● Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica w ZSP Nr 3, ul. Tysiąclecia 5
    -   mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik;
● Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 w ZSP Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20
    -   ślusarz;
● Branżową Szkołę I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w MZS Nr 5, ul. ks. Piotra Skargi 3
    -   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  monter sieci i instalacji sanitarnych.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dostępne są na stronie elektronicznego naboru www.nabor.pcss.pl/krosno/ gdzie w zakładce dokumenty dostępne są poradniki dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców:

 • „Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 - zasady, terminy i kryteria naboru”,
 • „Rekrutacja krok po kroku, czyli jak zostać uczniem krośnieńskiej szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019”.

 

Ponadto w informatorach przygotowanych bezpośrednio przez szkoły ponadgimnazjalne zamieszczona została oferta kształcenia, przedmioty punktowane, przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym, a w przypadku kształcenia zawodowego predyspozycje i warunki zdrowotne niezbędne do podjęcia kształcenia w każdym z zawodów.
 

Kandydaci, którzy wybrali klasę dwujęzyczną (humanistyczno-językową) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie gdzie 11 maja zakończyło się przyjmowanie podań, 22 maja będą pisali sprawdzian kompetencji językowych, którego pozytywne zaliczenie jest warunkiem dalszego udziału w rekrutacji do tego oddziału.


Warto uczyć się w Krośnie - na gimnazjalistów czekają znakomicie przygotowane i dobrze wyposażone szkoły, z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, stypendiami motywacyjnymi dla wyróżniających się uczniów, dopłatami do dojazdów, darmowymi podręcznikami, a przede wszystkim poziomem kształcenia zapewniającym dobry start w dorosłe życie.
 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16mm" - RAMEN. SMAK WSPOMNIEŃ

  Termin: 2019-01-24
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WYSTAWA FOTOKLUBU REGIONALNEGO CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2019-01-24
  Miejsce: Krosno, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • W ZIMOWEJ SZACIE - KONCERT NOWOROCZNY STUDIA PIOSENKI SWING

  Termin: 2019-01-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - ZŁE WYCHOWANIE CAMERON POST

  Termin: 2019-01-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SZTUKA. OBECNY! spektakl BALET O KAWIE w RCKP

  Termin: 2019-02-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej