• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 18 lipca 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Szymona

Kontakt

Aktualności

Budżet Obywatelski dla Krosna. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojego miasta

05-09-2018 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Grafika strony internetowej budżetu obywatelskiego miasta Krosna

Ruszyła nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego Miasta Krosna. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 2 mln zł. Wspólnie będziemy decydować na co przeznaczyć te pieniądze. Przez najbliższe trzy tygodnie czekamy na zgłoszenia propozycji zadań od mieszkańców z poszczególnych dzielnic aby ostatecznie wytypować te, które będą zrealizowane w 2019 r.
 


Wszelkie informacje na temat budżetu obywatelskiego, zgłaszania propozycji czy zasad podziału środków można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie internetowej krosno.budzet-obywatelski.org.

 

Grafika strony internetowej budżetu obywatelskiego miasta Krosna

 


Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojego miasta
Zgłaszanie projektów ma formę konsultacji społecznych, które mają na celu dokonanie wyboru projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w 2019 r. Wysokość budżetu obywatelskiego stanowi kwota 2 mln zł, z czego 1 mln przeznaczony jest na projekty ogólnomiejskie, a środki przeznaczone dla dzielnic i osiedli to:

Śródmieście 

Białobrzegi 

Polanka

Suchodół

Zawodzie

Krościenko

Turaszówka 

Traugutta

Południe

Tysiąclecia

Markiewicza

Grota-Roweckiego

47 000 zł

120 000 zł

111 000 zł

128 000 zł

110 000 zł

79 000 zł

99 000 zł

104 000 zł

55 000 zł

45 000 zł

66 000 zł

41 000 zł

  


Rozpoczynamy etap pierwszy: zgłaszanie wniosków projektowych

Kto może zgłosić projekt
Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec miasta. Złożenie projektu nie wymaga wskazania innych, poza Wnioskodawcą, osób popierających projekt.


Do kiedy złożyć wniosek
Wnioski można składać do 26 września 2018 r.


Jak można złożyć wniosek
Wnioski dotyczące projektów można składać:

 1. za pomocą aplikacji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, po zalogowaniu się w wybrany przez siebie sposób spośród:
  a) uwierzytelnienia profilem zaufanym albo
  b) uwierzytelnienia z wykorzystaniem adresu mailowego;
 2. na formularzu (załączniki do pobrania w zakładce poniżej word/pdf), który można wrzucić do urny umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, ul. Staszica 2 lub ul. Prochownia 4. Formularz można uzyskać także w miejscach umieszczenia urn.
 3. na formularzu (załączniki do pobrania w zakładce poniżej word/pdf), przekazanego w formie elektronicznej i podpisanego elektronicznie na adres: budżet-obywatelski@um.krosno.pl.

 

 

Grafika strony internetowej budżetu obywatelskiego miasta Krosna

 

 

Zawartość wniosku
Wniosek dotyczący projektu zawiera następujące dane:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie Krosna;
 3. dane kontaktowe – ich podanie nie jest obowiązkowe, ale adres mailowy lub nr telefonu umożliwią szybki i łatwy kontakt z Wnioskodawcą w sprawie projektu
 4. zgodę na upublicznianie nazwiska autora projektu – w przypadku zgody nazwisko autora będzie podawane przy nazwie projektu;
 5. nazwę projektu – nazwa projektu znajdzie się później na karcie do głosowania
 6. wskazanie czy projekt ma charakter ogólnomiejski, czy dzielnicowy/osiedlowy – kto będzie korzystał z projektu – wszyscy mieszkańcy, czy mieszkający w pobliżu. Wybór charakteru projektu ma również znaczenie w kontekście wielkości środków na projekt (maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego może być wyższa niż dzielnicowego/osiedlowego) ale też konkurencji (projekt ogólnomiejski będzie konkurował w głosowaniu z innymi ogólnomiejskimi, a dzielnicowy z innymi w danej dzielnicy);
 7. lokalizację projektu – w przypadku projektu dzielnicowego/osiedlowego należy wskazać nazwę dzielnicy/osiedla, jako lokalizacja może być wskazana np. nazwa ulicy, adres, nr działki, można załączyć skan mapki z oznaczeniem miejsca. Należy pamiętać, że projekty wymagające nakładów w nieruchomości mogą być realizowane tylko na terenach należących do miasta.
 8. opis projektu – należy opisać szczegółowo na czym polega pomysł, jakie są jego cele, jakich wymaga działań, jak ma być realizowany, można też załączyć szkic, projekt lub zdjęcie podobnego rozwiązania;
 9. uzasadnienie projektu – jakie jest jego znaczenie dla mieszkańców i dlaczego trzeba go zrealizować;
 10. wskazanie potencjalnych odbiorców projektu – do kogo jest skierowany, czy do ogółu, czy do jakiejś wybranej grupy osób (np. dzieci);
 11. zasady dostępności projektu – ogólnodostępność nie oznacza dostępności dla wszystkich przez cały czas (np. może być projekt zakładający grupę docelową dzieci do 3 roku życia i tylko takie będą mogły z niego korzystać. Nie może być jednak dyskryminacji;
 12. kosztorys projektu - przykładowy cennik działań znajduje się na stronie budżetu obywatelskiego. Należy wskazać szacunkowe kwoty, najlepiej dla każdego z działań, lub elementów kosztorysu. Jeżeli Wnioskodawca nie potrafi dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu miasta, dlatego ważny jest dokładny opis projektu. W wyniku weryfikacji, kosztorys może ulec zmianie. Należy także pamiętać, że prawidłowo wyszacowany koszt realizacji projektu dla zadań inwestycyjnych i remontowych nie może przekraczać odpowiednio puli dla całości miasta lub dla danej dzielnicy/osiedla, a dla pozostałych zadań bieżących 20000 zł. Koszt ten nie może być też mniejszy niż 1000 zł;
 13. roczny szacunkowy koszt eksploatacji projektu – należy zastanowić się, czy projekt będzie wymagał ponoszenia kosztów utrzymania w kolejnych latach, a jeśli tak, dokonać oszacowania części składowych kosztów utrzymania. Tu również w wyniku weryfikacji koszt może być zmieniony przez urzędników. Należy pamiętać, że roczny koszt eksploatacji nie może przekroczyć 1/10 wartości kosztorysu projektu;
 14. w przypadku formularza papierowego podpis wnioskodawcy.


Pozostałe warunki jakie powinien spełniać projekt

 1. Powinien być zgodny z prawem oraz nie naruszać praw osób trzecich.
 2. Powinien być obiektywnie wykonalny technicznie.
 3. Nie może być sprzeczny z obowiązującymi w mieście dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w tym w szczególności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna, obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022, Programem Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023, Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno oraz innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
 4. Realizacja projektu powinna mieścić się w kompetencjach Prezydenta;
 5. Realizacja projektu nie może stanowić pomocy publicznej;
 6. Projekt można zrealizować w ramach jednego roku budżetowego;
 7. Projekt powinien zakładać realizację całości zadania lub etapu, którego realizacja zapewni obiektywną możliwość korzystania z efektów projektu;
 8. projekt został zgłoszony do realizacji w terminie, przez uprawnionego wnioskodawcę, zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, w szczególności oświadczenia o zgodzie innych podmiotów na współpracę instytucjonalną, jeżeli realizacja projektu wymaga takiej współpracy;

 


Informacje na temat budżetu obywatelskiego można uzyskać przesyłając maila na adres: budżet-obywatelski@um.krosno.pl lub pod numerem telefonu 13 474 33 19.
 

Pliki do pobrania

wniosek_projektowy.docx

Wniosek format Word

wniosek_projektowy.pdf

Wniosek format PDF

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • LETNIA PRZYGODA 2019 i teatrzyk FRANEK WŁÓCZĘGA I LEGEND KSIĘGA

  Termin: 2019-07-18
  Miejsce: Ogródek Jordanowski, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa poplenerowa - Portret Krosna X

  Termin: 2019-07-19
  Miejsce: ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, 38-400 Krosno więcej
 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH

  Termin: 2019-07-20
  Miejsce: Krosno, Kościół oo. Kapucynów, pl. Konstytucji 3-maja więcej
 •  
 • XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

  Termin: 2019-07-20
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • LETNI PODWIECZOREK

  Termin: 2019-07-21
  Miejsce: Rynek, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej