• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 19 kwietnia 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Adolfa, Leona

Kontakt

Aktualności

LXV sesja Rady Miasta Krosna (28.09) - zobacz podjęte uchwały

01-10-2018 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krosna (28.09) podjęto szereg uchwał. Zobacz jak głosowali krośnieńscy radni.

 

 

 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2018 r.
(materialy dostępne w plikach do pobrania)


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.
(materialy dostępne w plikach do pobrania)

 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2018 r.
(materialy dostępne w plikach do pobrania)

 

Podjęto uchwały w sprawach:

zmiany Statutu Miasta Krosna, (projekt Nr LXV/1438/18)
Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji, (projekt Nr LXV/1439/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Krosna na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (projekt Nr LXV/1440/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

 nawiązania współpracy partnerskiej ze słowackim miastem Svidnik, (projekt Nr LXV/1441/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Krosno, (projekt Nr LXV/1442/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, (projekt Nr LXV/1443/18).
Głosowanie:
za: 16
wstrzymało się: 1 (PiS)
przeciw:0

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a gminą Ostrów, (projekt Nr LXIV/1444/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej, (projekt Nr LXV/1445/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, (projekt Nr LXV/1446/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Wojaszówka w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Wojaszówka, (projekt Nr LXV/1447/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (projekt Nr LXV/1448/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna  „Krościenko I”, (projekt Nr LXV/1449/18).
Głosowanie:
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 4  (KS, PiS)

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, (projekt Nr LXV/1450/18),

Głosowanie: jednogłośnie "za"

 gospodarki nieruchomościami, (projekt od Nr LXV/1451/18 do Nr LXV/1456/18).

Głosowanie: jednogłośnie "za"

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna, (projekt Nr LXV/1457/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019, (projekt Nr LXV/1458/18).

Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie, (projekt Nr LXV/1459/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, (projekt Nr LXV/1460/18).

Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, (projekt Nr LXV/1461/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie, (projekt Nr LXV/1462/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2019 roku na terenie Miasta Krosna, (projekt Nr LXV/1463/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (projekt Nr LXV/1464/18).
Głosowanie: jednogłośnie "za"

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXV/1465/18).

Głosowanie: jednogłośnie "za"


Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2  w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały projekt Nr LXV/1466/18). 

Głosowanie:
ilością głosów: za: 12, przeciw: 6 (PiS),  wstrzymało się: 2 (KS i PO) skargę :
1. Uznano za :
-  zasadną – w punktach Ad.I D, Ad.II A i Ad.III A,
- bezzasadną w punktach Ad.I A, B i C oraz w punkcie Ad.II B opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna, skargę Pani V.W. na działalność Dyrektora DPS Nr 2 w Krośnie.
2. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna będąca załącznikiem stanowi uzasadnienie uchwały.

 

w sprawie nadania nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei.

Głosowanie: jednogłośnie "za"

 

uchylająca uchwałę nr LX/1403/18 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno.

Głosowanie:
za: 11
przeciw: 5 (PiS, KS)
wstrzymało się: 2 (PiS)

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno
Głosowanie:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 (KS)

 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa schroniska dla zwierząt"

Głosowanie: jednogłośnie "za"

 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nana kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Krosno, jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych 

Głosowanie: jednogłośnie "za"

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

Głosowanie: jednogłośnie "za"

 

Pobierz materiały z sesji: część 1; część 2

 

 

Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym - pobierz plik


Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym - pobierz plik


 
 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • XVIII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA

  Termin: 2019-04-24
  Miejsce: Krosno, ul. Kolejowa 1, RCKP więcej
 •  
 • Literacko-plastyczne warsztaty dla dzieci

  Termin: 2019-04-24
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • XVIII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA - KROSNO NA POINTACH

  Termin: 2019-04-25
  Miejsce: Krosno, ul. Kolejowa 1, RCKP więcej
 •  
 • DKF "16 mm" KAPITAN

  Termin: 2019-04-25
  Miejsce: Krosno, artKino, Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • BALONY NAD KROSNEM

  Termin: 2019-05-02
  Miejsce: Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej