A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 26 września 2017, dzisiaj świętujemy imieniny: Damiana, Kosmy

Dla Mieszkańców

Kontakt

BUDŻET OBYWATELSKI 50/50

 

Remonty chodników, budowa oświetlenia, nowy asfalt na drogach ale i siłownie plenerowe i place zabaw. Zarządy dzielnic i osiedli złożyły propozycje zadań, które chcą zrealizować w ramach budżetu partycypacyjnego. Zobacz jakie zadania planowane są do realizacji w 2017 roku, w Twojej okolicy.

Zadania, które zostały zgłoszone przez zarządy dzielnic i osiedli będą realizowane w formule  budżetu obywatelskiego "50/50" - połowa kosztów pokryta będzie z puli środków należących do danej jednostki pomocniczej (dzielnicy lub osiedla) a druga połowa pochodzić będzie z budżetu miasta.

Przeważnie mają one charakter małych inwestycji, usprawnień ważnych dla społeczności danej jednostki pomocniczej. Stąd też często są to place zabaw, siłownie plenerowe, krótkie odcinki chodników i dróg a także oświetlenie uliczne.

Ponieważ zależy nam na tym, żeby to mieszkańcy decydowali o tym, co będzie realizowane w poszczególnych dzielnicach i osiedlach, zapraszamy do zgłaszania swoich uwag i propozycji zadań przez formularz kontaktowy, lub klikając na "zgłoś uwagi lub pomysły"  pod tabelką danej dzielnicy czy osiedla. Wszystkie otrzymane w ten sposób informacje zostaną przekazane do zarządów jednostek pomocniczych.

Zadania i uwagi można przesyłać do 15.01.2017.

 

Zadania wskazane przez zarządy dzielnic i osiedli przedstawiają się następująco:

 

Dzielnica Białobrzegi 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Budowa  oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i Sarny - opracowanie dokumentacji i  wykonawstwo  ul. Goszczyńskiego i ul. Sarny
2 Budowa oświetlenia parkingu koło kościoła , ul. Drzymały oraz kładki na rzece Wisłok w Krośnie      

 1. parking  koło kościoła

2. ul. Drzymały (cd)

3. okolice kładki wzdłuż rzeki Wisłok, na wysokości ul. Białobrzeskiej

3 Siłownia plenerowa - uzbrojenie terenu i zakup przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu  przy zjeździe z ul. Konopnickiej w ul. Mostową
4 Plac zabaw dla dzieci - wykup działki oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych skrzyżowanie ul. Konopnickiej, ul. Moniuszki, ul. Kopernika (obok sklepu)
5 Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic przy zjazdach z drogi głównej  

zgłoś uwagi lub pomysły

 

Dzielnica Krościenko Niżne 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Położenie nakładki asfaltowej na bocznej ul. Ślączka ul. Ślączka od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku mostu bł. Księdza W.Findysza
2 Opracowanie projektu rewitalizacji placu wokół DDL Puchatek DDL Puchatek
3 Wykonanie altany /zadaszenia/ spełniającego rolę sceny i magazynku DDL Puchatek
4 Remont chodnika przy ul. Chopina - najbardziej zniszczona część ul. Chopina

zgłoś uwagi lub pomysły


Dzielnica Polanka 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Budowa oświetlenia przy ul. Ks.J.Popiełuszki  - 2 lampy na słupach ul. Popiełuszki, koło budynku po firmie "ASTEK"
2 Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego boczna (koło kapliczki) - 3 lampy hybrydowe ul. Decowskiego boczna (koło kapliczki)
3

Modernizacja DDL w Polance - wyposażenie DDL w: stoły i krzesła na salę bankietową; klimatyzację sali bankietowej ; chłodziarki; stoły do kuchni; szafy na naczynia i inne.

DDL w Polance

zgłoś uwagi lub pomysły


Dzielnica Suchodół 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont chodnika przy ul. Wiejskiej (ciąg dalszy) - wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę wraz z podbudową ul. Wiejska
2

Renowacja elewacji DDL wg dokumentacji przygotowanej przez Konserwatora Zabytków:

-renowacja elewacji

- odwodnienie fundamentów

-remont schodów

- wykonanie nowych drzwi wejściowych

DDL ul. Grunwaldzka
3

 Remont pomieszczeń  w DDL:

- remont pokoju Koła Gospodyń (malowanie i cyklinowanie parkietu)

- remont szatni

- wykonanie wylewki, izolacji i wymiana parkietu w przybudówce sali DDL (ok. 65 m2)

- wymiana kolumn głośnikowych

 DDL ul. Grunwaldzka

 zgłoś uwagi lub pomysły

 

Dzielnica Śródmieście 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont generalny schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki ul. Staszica / ul. Bursaki

 zgłoś uwagi lub pomysły

 

Dzielnica Zawodzie

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont chodnika i jezdni - od ul. Prochownia w kierunku kościoła od ul. Prochownia w kierunku kościoła
2 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej - droga boczna przy ul. Żółkiewskiego droga boczna przy ul. Żółkiewskiego; działka 446
3 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej - droga boczna przy ul. Żółkiewskiego droga boczna przy ul. Żółkiewskiego; działka 460/1
4

Budowa oświetlenia przy ul. Prządki  - wykonawstwo

(projekt opracowano w 2016 roku.)

ul. Prządki
5 Budowa oświetlenia przy ul. Okrzei na tzw. Pasterniku /wschodnia część płyty parkingu - 2  lampy/ - projekt i wykonawstwo

ul. Okrzei na tzw. Pasterniku

(wschodnia część płyty parkingu)

6 Siłownia plenerowa - projekt i wykonanie obok Szkoły nr 8


zgłoś uwagi lub pomysły

 

Osiedle Ks. Bronisława Markiewicza 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej od ulicy Bohaterów Westerplatte prawa strona w całości oraz lewa strona za parkingiem przed dojazdem do Instytutu Naftowego ul. Armii Krajowej
2 Przebudowa chodnika o dł. 80 m przy ul. Mickiewicza prawa strona w kierunku ul. Powst. Warszawskich ul. Mickiewicza
3 Przebudowa części ciągu pieszo rowerowego od wjazdu na basen przy ul. Boh. Westerplatte do ul. Wojska Polskiego wraz z dobudową podjazdu dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych od ciągu pieszego do kwadraciaka wzdłuż istniejących schodków wraz z zatoczkami na ławki i kosze ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Wojska Polskiego

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Południe
 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Przebudowa / remont ul. Olejarskiej ul. Olejarska
2 Remont ulicy Pochyłej wraz z odwodnieniem ul. Pochyła
3 Zagospodarowanie skwerku - budowa siłowni plenerowej róg ulic Lewakowskiego i Lniarskiej
4 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego ( boczna) w Krośnie ul. Lewakowskiego (przy bloku nr 21)
5 Remont Kaplicy Emaus Kaplica Emaus przy ul. Kletówki 38

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Stefana Grota - Roweckiego 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Poszerzenie miejsca postojowego przy ul. Grodzkiej obok "Hospicjum" przed budynkiem biblioteki wraz z  wycinką 3 drzew ul. Grodzka obok "Hospicjum"
2 Zakup sprzętu audiowizualniego wraz z komputerem i osprzętem technicznym na potrzeby Rady Osiedla Rada Osiedla
3 Wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową wzdłuż cmentarza komunalnego od ul. Podkarpackiej do ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego - ok. 200 mb ul. Podkarpacka / ul. Wyszyńskiego (łącznik)
4 Dokończenie remontu chodnika przy ul. Piastowskiej - ułożenie kostki do wysokości budynku socjalnego wraz z wycinką 2 drzew ul. Piastowska
5 Budowa oświetlenia parkingu  ul.Piastowska w Krośnie            ul. Piastowska

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Traugutta

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont istniejącej drogi - położenie nakładki asfaltowej, ok.. 100 mb, w miejsce istniejącej kostki betonowej wraz z wypoziomowniem istniejących studzienek i likwidacją chodnika  po stronie parkingu ul. Żwirki i Wigury - wzdłuż bloku 4D i parkingu WSK.
2

Remont chodnika  - położenie nowego chodnika, ok. 270 m, w miejsce istniejącego chodnika asfaltowego po jednej stronie ulicy - ul. Traugutta.

Rrealizacja etapami:

I etap od strony ul. Guzikówka do zejścia do kładki na Lubatówce,

II etap od zejścia do kladki do ul. Witosa

ul. Guzikówka, ul. Witosa
3 Położenie nowego chodnika (ok. 100 m) m,  od nowowybudowanego łącznika Żwirki i Wigury - Lelewela w kierunku nowowybudowanego budynku zaplecza szatniowego i siedziby Rady Osiedla ul. Żwirki Wigury, ul. Lelewela
4

Budowa miejsc postowowych w pasie drogowym - zamontowanie płyt ażurowych wraz z remontem chodnika (zmiana płytek na kostkę).

Kontynuacja ul. Batorego od strony garaży

ul. Batorego
5 Ułożenie nakładki asfaltowej na bocznej ul. Traugutta - w kierunku kładki na Lubatówce ul. Traugutta, w kierunku kładki na Lubatówce
6 Analiza pod kątem nowych miejsc parkingowych na całym osiedlu Traugutta os. Traugutta

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Turaszówka 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku ul. Długiej i ul. W. Pola (działka nr 699) ul. Długa i ul. W. Pola (łącznik)
2 Oświetlenie sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki nr 775 ul. Długa
3 Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Malinowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi. ul. Malinowa Góra
4 Nakładka asfaltowa ul. bocznej Bema (do stacji gazowej) ul. boczna Bema (dz. nr 122 do stacji gazowej)
5 Nakładka asfaltowa na ul. Sportowej (dokończenie) ul. Sportowa
6 Parking przy cmentarzu komunalnym - ul. Wyspiańskigo (projekt) ul. Wyspiańskiego

zgłoś uwagi lub pomysły

 

Osiedle Tysiąclecia

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont chodnika, fragmentów parkingu przy bloku mieszkalnym oraz dobudowanie krótkich fragmentów chodnika przy ścianie bocznej budynku przy budynku Tysiąclecia 8
2 Przygotowanie miejsc parkingowych przy budynku Kolejowa 12 - dobudowa nowych miejsc parkingowych po uprzednim przebudowaniu drogi i usunięciu fragmentu łuku, usunięcie gruzu przy wyjeździe na ul. Kolejową wraz z posianiem zieleni ul. Kolejowa 12
3 Budowa chodnika i utwardzenie terenu obok budynku Naftowa 15b - utwardzenie terenu przy bocznej ścianie budynku Naftowa 15b, przedłużenie istniejcego chodnika (w 2 kierunkch) ul. Naftowa 15 b
4 Rewitalizacja skwerku za budynkiem Magurów 5 - remont chodnika "na skos", odnowienie zieleni i nasadzenie nowej. ul. Magurów 5 (od strony ul. Tysiąclecia)
5 Rewitalizacja skwerku przy budynku Kolejowa 2a - przygotowanie podjazdu z kostki, obniżenie krawężnika, odnowienie zieleni, zasianie świeżej trawy, nasadzenie roślinności, zasadzenie żywopłotu (od strony ul. Naftowej)  ul. Kolejowa 2a (od strony ul. Naftowej)
6 Montaż  dodatkowego oświetlenia przy budynku Naftowa 17 (z widokiem na plac zabaw) oraz montaż dodatkowych wysięgników na  istniejących punktach świetlnych przy  budynkach  Mirandoli Pika 1 oraz Naftowa 2.    ul. Naftowa
ul. Pika Mirandoli

 zgłoś uwagi lub pomysły

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Krośnieńska Jesień Muzyczna 2017

  Termin: 2017-09-26
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SŁAWA

  Termin: 2017-09-28
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA 2017

  Termin: 2017-09-29
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

  Termin: 2017-09-29
  Miejsce: Filia nr 4 KBP, ul. Krakowska 124 więcej
 •  
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

  Termin: 2017-09-29
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej