A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 20 sierpnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Bernarda, Sobiesława

Dla Mieszkańców

Kontakt

BUDŻET OBYWATELSKI 50/50

 

Remonty chodników, budowa oświetlenia, nowy asfalt na drogach ale i siłownie plenerowe i place zabaw. Zarządy dzielnic i osiedli złożyły propozycje zadań, które chcą zrealizować w ramach budżetu partycypacyjnego. Zobacz jakie zadania planowane są do realizacji w 2018 roku, w Twojej okolicy.

Zadania, które zostały zgłoszone przez zarządy dzielnic i osiedli będą realizowane w formule  budżetu obywatelskiego "50/50" - połowa kosztów pokryta będzie z puli środków należących do danej jednostki pomocniczej (dzielnicy lub osiedla) a druga połowa pochodzić będzie z budżetu miasta.

Przeważnie mają one charakter małych inwestycji, usprawnień ważnych dla społeczności danej jednostki pomocniczej. Stąd też często są to place zabaw, siłownie plenerowe, krótkie odcinki chodników i dróg a także oświetlenie uliczne.

Ponieważ zależy nam na tym, żeby to mieszkańcy decydowali o tym, co będzie realizowane w poszczególnych dzielnicach i osiedlach, zapraszamy do zgłaszania swoich uwag i propozycji zadań przez formularz kontaktowy, lub klikając na "zgłoś uwagi lub pomysły"  pod tabelką danej dzielnicy czy osiedla. Wszystkie otrzymane w ten sposób informacje zostaną przekazane do zarządów jednostek pomocniczych.

Zadania i uwagi można przesyłać do 22.01.2018.

 

Zadania wskazane przez zarządy dzielnic i osiedli przedstawiają się następująco:

 

Dzielnica Białobrzegi 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Oświetlenie ul. Mostowej od skrzyżowania z ul. Jeleniówka w kierunku nowego mostu  ul. Mostowa
2  Oświetlenie ul. Jeleniówka   

 ul. Jeleniówka

3 Oświetlenie uliczne ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny  ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny
4 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Mostowej od skrzyżowania z ul. Jeleniówka w kierunku nowego mostu  ul. Mostowa
5  Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żwirowej  ul. Żwirowa

zgłoś uwagi lub pomysły

 

Dzielnica Krościenko Niżne 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont dalszego odcinka chodnika przy ul. Szopena ul. Szopena - chodnik

zgłoś uwagi lub pomysły


Dzielnica Polanka 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Renowacja pomnika św. Floriana na styku ulic ks. Decowskiego i Baczyńskiego ul. ks. Decowskiego i Baczyńskiego
2 Budowa chodnika  na ulicy ks. Decowskiego (od przystanku koło Starej Szkoły do skrzyżowania z ulicą Jesionową) po stronie Starej Szkoły ul. Decowskiego
3

Budowa oświetlenia ulicy Skłodowskiej od numeru 36 wzwyż (ulica boczna)

ul. Skłodowskiej
4 Budowa oświetlenia ulicy Zręcińskiej (od skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich do granicy miasta) ul. Zręcińska-  od skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich do granicy miasta

zgłoś uwagi lub pomysły


Dzielnica Suchodół 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Dokończenie remontu chodnika na ulicy Wiejskiej ok. 250 mb. ul. Wiejska
2 Naprawy miejscowe chodników przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ulicy Suchodolskiej ul. Wyszyńskiego i ul. Suchodolskiej
3

Remont łącznika dla pieszych między ulicą Dmochowskiego a ulicą Nad Badoniem (ok 40 mb)


 

ul. Dmochowskiego, ul. Nad Badoniem
4 Dołożenie jednego punktu oświetleniowego przy ulicy Nad Badoniem w okolicy mostu ul. Nad Badoniem
5 Przebudowa (poszerzenie) łuku zjazdu z drogi „G” na ul. Traugutta ul. Traugutta

 zgłoś uwagi lub pomysły

 

Dzielnica Śródmieście 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont ul. Bursaki - remont nawierzchni z położeniem nakładki asfaltowej ul. Bursaki od ul. Kapucyńskiej do ul. Niepodległości

 zgłoś uwagi lub pomysły

 

Dzielnica Zawodzie

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont chodnika i jezdni - od ul. Prochownia w kierunku kościoła od ul. Prochownia w kierunku kościoła
2 Wyposażenie siedziby Rady Dzielnicy Siedziba Rady Dzielnicy, ul. Prochownia 4


zgłoś uwagi lub pomysły

 

Osiedle Ks. Bronisława Markiewicza 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Wybudowanie chodnika (szerokości:1,5-2 m) wzdłuż ścieżki z deptaka do kwadraciaka w niecce przy ul. Wojska Polskiego Przejście od deptaka w kierunku kwadraciaka w miejscu wydeptanej ścieżki
2 Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez dobudowanie punktów oświetleniowych na terenie osiedla:

Postawienie dwóch latarni oświetlających chodnik za blokami TBS przy ul. Powst. Śląskich 12 i 14
 
Postawienie latarni oświetleniowej na rogu działek przy wjeździe na parking przy ul. Mickiewicza 16 przy prywatnych garażach celem oświetlenia przejścia do kwadraciaka pomiędzy garażami. Dz. nr
     
Postawienie 2 latarni oświetleniowych na łączniku ulic Podchorążych i Oficerskiej w miejscu łączenia czyli tzw. „Małą Zetką”

ul. Powst. Śląskich

 

ul. Mickiewicza

 

 

ul. Podchorażych i ul. Oficerska

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Południe
 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Remont ul. Pochyłej wraz z jej odwodnieniem ul. Pochyła
2 Wsparcie organizacji Festynu Rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 6, przy ul. Kletówki 1 Szkoła Podstawowa nr 6
3 Nabycie od Banku BGŻ BNP Paribas fragmentu działki stanowiącej cześć drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piłsudskiego, Lukasiewicza i Kościuszki oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej tego odcinka, a także przeprowadzenie remontu schodów łączących tę drogę dojazdową z ul. Piłsudskiego. rul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki
4 Remont chodnika przy ul. Kletówki od rn 29 do nr 41 ul. Kletówki
5 Remont ulicy bocznej Czajkowskiego - Łukasiewicza droga boczna ul. Czajkowskiego, łącząca te ulicę z ul. Łukasiewicza

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Stefana Grota - Roweckiego 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Poszerzenie miejsca postojowego przy ul. Grodzkiej obok "Hospicjum" przed budynkiem Biblioteki Pedagogicznej ul. Grodzka obok "Hospicjum"
2 Remont ul. Parkowej wraz z nakładką asfaltową i zatoką do parkowania ul. Parkowa
3 Dokończenie remontu chodnika przy ul. Piastowskiej - ułożenie kostki do wysokości budynku socjalnego ul. Piastowska
4 Zakup i montaż 2 urządzeń do ćwiczeń napowietrznych dla społeczności osiedlowej w tym dla seniorów  ul. Piastowska 58 (obok budynku MOPR)
5 Dofinansowanie i współudział w organizacji przedsięwzięcia pn." Honorowe Oddawanie Krwi" pod patronatem PCK i Prezydenta Miasta Krosna w dniu 30 czerwca 2018          
6 Remont drogi wewnętrznej poprzez jej poszerzenie na ul. Piastowskiej przed blokami mieszkalnymi nr 12 i 14 ul. Piastowska

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Traugutta

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Położenie nowego chodnika (około 300 m) w miejsce istniejącego chodnika asfaltowego o szerokości 150 cm po jednej stronie ulicy.
 
ul.Traugutta-realizacja etapami-I etap od ulicy Guzikówka do zejścia do kładki na Lubatówce.
2 Wykonanie wentylacji w sali do ćwiczeń JUDO przynależnej do” UKS Piętnastka” Krosno Sala do ćwiczeń judo zlokalizowana w MZS nr 4 w Krośnie  przy ulicy Kisielewskiego

zgłoś uwagi lub pomysły


Osiedle Turaszówka 

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Dokończenie oświetlenia ul. Długiej - Instalacja słupów oświetleniowych z podłączeniem do istniejącego kabla (polożonego w 2017 r.) ul. Długa
Wzdłuż działki nr 775
2 Dokończenie oświetlenia ul.
W. Pola - Wykonanie oświetlenia na pozostałym odcinku ul. W. Pola
Ul. W. Pola (od ul. Klonowej do działki nr 885/1)
3 Zainstalowanie punktów świetlnych :
- na łuku ul. Leśnej (1 szt.)
- przy przejeździe kolejowym na ul. Klonowej (2 szt.)
Ul. Leśna - działka nr 34/2;
Ul. Klonowa - przy granicy działek nr 805, 881, 1233
4 Wykonanie oświetlenia na pozostałym odcinku ul. Jasnej Ul. Jasna od działki nr 363/8 do 475

zgłoś uwagi lub pomysły

 

Osiedle Tysiąclecia

Lp. Nazwa zadania i zakres Lokalizacja
1 Przygotowanie miejsc parkingowych przy budynku Kolejowa 12 - dobudowa nowych miejsc parkingowych po uprzednim przebudowaniu drogi i usunięciu fragmentu łuku, usunięcie gruzu przy wyjeździe na ul. Kolejową wraz z posianiem zieleni ul. Kolejowa 12
2 Budowa chodnika i utwardzenie terenu obok budynku Naftowa 15b - utwardzenie terenu przy bocznej ścianie budynku Naftowa 15b, przedłużenie istniejcego chodnika (w 2 kierunkch) ul. Naftowa 15 b
3 Zwężenie istniejącego parkingu, położenie nowych krawężników, posianie trawy i posadzenie niskich i średnich krzewów Naftowa 9a, Kolejowa 8
4 Rewitalizacja terenu zielonego w sąsiedztwie studni i placu zabaw przy budynkach Naftowa 5a i Kolejowa 2 (usunięcie betonowych elementów studni, wyrównanie terenu, nowe nasadzenia zieleni; wykonanie punktu świetlnego)

Naftowa 5a
Kolejowa 2

5 Rewitalizacja terenu zielonego przy budynku Kolejowa 12 (przy OPTYKU – usunięcie gruzu, urządzenie terenu zielonego) oraz Naftowa 17 (od ul. Naftowej – urządzenie ogródka przy bloku) Kolejowa 12
Naftowa 17
 

 zgłoś uwagi lub pomysły

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI. Wakacyjne zajęcia plastyczne w RCKP

  Termin: 2018-08-22
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • LETNIA PRZYGODA W OGRÓDKU JORDANOWSKIM

  Termin: 2018-08-23
  Miejsce: Krosno, Ogródek Jordanowski więcej
 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH

  Termin: 2018-08-26
  Miejsce: Krosno. Kościół oo. Franciszkanów więcej
 •  
 • LETNI PODWIECZOREK w Rynku Starego Miasta

  Termin: 2018-08-26
  Miejsce: więcej
 •  
 • artKino zaprasza na WAKACYJNE PODRÓŻE PO EUROPIE - WĘGRY

  Termin: 2018-08-28
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej