A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 18 lipca 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Szymona

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 1

Doposażenie szkolnej pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży

 

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, doposażona została szkolna pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie.

Sprzęt, który został zakupiony do pracowni zawodowej dla uczniów uczących się w zawodzie technik handlowiec to m.in.:

 • tablica do fotodigitalizacji,
 • oprogramowanie z wykorzystaniem aparatu cyfrowego,
 • wagi elektroniczne,
 • kasy fiskalne,
 • kasety na pieniądze,
 • czytniki kodów kreskowych,
 • metkownice z taśmą,
 • kalkulatory.

Nowy sprzęt na łączną kwotę 40 894,04 zł, dostarczyła firma Sklep Komputerowy AMERYKA - Mariusz Warzybok, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kurs języka angielskiego zawodowego - zakończony

 

uczestnicy kursu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zakończył się kurs języka angielskiego zawodowego, przeprowadzony przez Studio Języków Obcych "Sukces" dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z testem trwało od 18.09.2017 r. do 27.11.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

Frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka. Dzięki zróżnicowaniu rodzaju zajęć uczniowie potrafią pracować samodzielnie oraz potrafią odnaleźć się w grupie i chętnie uczestniczyli w zajęciach w parach.

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

uczestnicy kursu językowego

 

Zakończył się kurs stylizacji i makijażu - certyfikaty rozdane

 

W okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia 28.10.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 odbył się kurs stylizacji i makjażu przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się w zawodzie technik technologii odzieży / technik przemysłu mody.

akcesoria kosmetyczne

Program kursu obejmował zagadnienia takie jak:

 1. Cechy profesjonalnego wizażysty, warsztat pracy, niezbędne wyposażenie, omówienie kosmetyków, techniki doboru i sposoby aplikacji, demakijaż i etapy wykonywaniu makijażu, analiza kształtów twarzy, odpowiednie proporcje.
 2. Profesjonalne makijaże - ćwiczenia praktyczne: makijaż dzienny, biznesowy, makijaż do typu urody.
 3. Zasady światłocienia, zasady makijażu korekcyjnego - techniki modelowania oka, łuku brwiowego, nosa i ust.
 4. Profesjonalne makijaże - ćwiczenia praktyczne: makijaż wieczorowy, modelowanie oka linerem i kredką, modelowanie twarzy na sucho i mokro, technika klejenia sztucznych rzęs, dopasowanie makijażu wieczorowego do typu urody, wieku i upodobań.
 5. Profesjonalne makijaże - ćwiczenia praktyczne: makijaż dla kobiety dojrzałej, makijaż ślubny.

Zaświadczenie ukończenie kursu oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymali wszyscy kursanci.

Uczniowie zdobyli nowa wiedzę i umiejętności praktyczne, stwierdzili, iż kurs spełnił ich oczekiwania.

Kurs przeprowadził - Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr "Denar".

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

rodzaje miakijażu

 

Kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy - zakończony

 

uczestnicy kursu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie w dniu 23 września 2017 r. przystąpił do realizacji kursu obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,  w ramach realizacji projektu " Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Ustalono i zatwierdzano szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć dostosowany do planu lekcji uczniów. W szkoleniu uczestniczyło 10 uczniów kształcących się w zawodzie: technik handlowiec, technik ekonomista, zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły oraz w OKZ w Krośnie. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji i w dniu 24 listopada 2017 r. przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdzają uzyskane przez nich zaświadczenie ukończenia kursu wraz z suplementem oraz certyfikatem.

Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, ponieważ dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs operatora wózków jezdniowych - zakończony

 uczestnicy kursu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w dniu 30.06.2017 roku zakończył się kurs operatora wózków jezdniowych, przeprowadzony dla 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik spedytor.  Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 22.02.2017 do 30.06.2017 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i suplementy na podstawie których pracodawca wystawia imienne zezwolenie, które jest podstawą wykonywania zawodu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Doposażenie szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych w ZSP Nr 1

 

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, doposażone zostały szkolne warsztaty i pracownie zawodowe w sprzęt krawiecki.

 

Sprzęt, który został zakupiony do pracowni zawodowej dla uczniów uczących się w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody to m.in.:

 • maszyny stębnówki - 6 szt.,
 • overlock - 2 szt.,
 • manekiny regulowane - 4 szt.,
 • podklejarka,
 • maszyna łańcuszkowa,
 • szczoteczki elektryczno - parowe - 2 szt.,
 • żelazka elektryczno - parowe, stoły z wytwornicą pary - 2 szt.,
 • nożyce krawieckie - 16 szt.,
 • nożyczki zig-zag - 2 szt.,
 • maszyna guzikarska,
 • maszyna drabinkowa - renderka

Nowy sprzęt na łączną kwotę 68 784,06 zł, dostarczyła firma "Jarosław Banaszczyk - Maszyny Szwalnicze", która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

wyposażenie pracowni

 

Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno – gospodarczym w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W ramach  projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika odbyło się seminarium pn. „Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno–gospodarczym”.

 

dyrektor Andrzej Gregorczyk

Seminarium, odbyło się 8 czerwca 2017 r. i uczestniczyło w nim około 50 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, przedstawiciele Wydziału Edukacji, na czele z Grażyną Gregorczyk – Naczelnikiem Wydziału, Jacek Głód przedstawiciel PUP w Krośnie, Bożena Ślączka  z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krośnie oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni także wszyscy pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Obecni byli m.in.: Julita Jakubowska - Dyrektor Banku Zachodniego WBK,  Anna Błaż kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie, Alicja Styś –Dyrektor Polskiego Biura Podróży, Marta Kozioł Sekretarz Zarządu PTTK Oddział w Krośnie, Tomasz Karczmarczyk - Metalzbyt Polska Sp. z o.o., Zofia Romańska - Biuro Usług Księgowych, Wiesław Mezglewski – Dyrektor Zarządzający WOMAR FOOD S. J.,
Jan Guzik – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, Barbara Gerlach – Firma Produkcyjno-Handlowa ,,GAWA”, Marcin Bondaronek - Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ,,TRANS-SPED”.
 

prezydent Bronisław Baran

 

Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, obszernie omówił projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowany w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Podkreślał szczególnie fakt, że jest to projekt  nie tylko dla uczniów szkół zawodowych, ale skorzystają z niego również nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz otoczenie społeczno–gospodarcze.
 
Dzięki realizacji projektu uczniowie szkół zawodowych podnoszą swoje kompetencje zawodowe, są profesjonalnie przygotowaniu do wykonywania zawodu, nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy,  szkolne pracownie  zawodowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a pracodawcy mają możliwość włączenia się w proces edukacyjny ucznia. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami to korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy – powiedział Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

Zobacz pełną prezentację.
 

uczestnicy seminarium

 

Również dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk odniósł się do realizacji projektu w ZSP Nr 1 w kontekście współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym, i podkreślił, że wkład pracodawców w kształcenie uczniów, jest bardzo cennym doświadczeniem. Dodatkowym atutem wynikającym z realizacji projektu są takie korzyści jak kursy językowe dla uczniów, co podkreśliła  uczennica Agata Sitar z kl. II technik obsługi turystycznej, która uczestniczyła w kursie języka angielskiego.

Zobacz prezentację ZSP nr 1.

Informacje na temat lokalnego rynku pracy przedstawił Jacek Głód przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, a Stanisław Fundakowski -  Wicekurator Oświaty zabrał głos przedstawiając m.in. zamierzenia reformy oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.

uczestnicy seminarium

 


Obecni na seminarium pracodawcy przedstawili swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji w kontekście planów zatrudniania absolwentów Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Głos zabrała również Anna Błaż – kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Alicja Styś – Dyrektor Polskiego Biura Podróży Krosno sp. z o.o.


Na temat realizacji kursów w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” wypowiedziała się Zofia Romańska – prowadząca w tej szkole kurs komputerowego wspomagania firmy oraz kursu kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy.
 


Seminarium zostało zrealizowane przy ścisłej współpracy ze szkołą i koordynatorem projektu,  przez wyłonioną w drodze przetargu Przedsiębiorstwem Handlowo - Gastronomicznym  Agnieszki Tylki. W ramach zadania wydano broszurę  informacyjną dot. współpracy ZSP1 z pracodawcami.

Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowane jest ze środków EFS, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.

logotypy projektu

Rozdano zaświadczenia ukończenia kursu języka angielskiego zawodowego

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zakończył się kurs języka angielskiego zawodowego, przeprowadzony dla 16 uczniów kształcących się w zawodach: technik spedytor, technik obsługi turystycznej. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z testem trwało: dla grupy I (8 uczniów - zawód spedytor) od 21.02.2017 r. do 30.05.2017 r.  dla grupy II (8 uczniów - zawód technik obsługi turystycznej) od 08.03.2017 r. do 26.05.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs obsługi kas fiskalnych - zakończony

 

 uczestnicy kursu

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, dnia 08.05.2017 r. zakończył się kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdza uzyskane zaświadczenie ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem.

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs komputerowego wspomagania firmy - certyfikaty rozdane

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, dnia 28.04.2017 r. zakończył się kurs komputerowego wspomagania firmy, przeprowadzony dla  20 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły. Zgodnie z ustalonymi harmonogramami szkolenie wraz z egzaminem dla grupy I trwało od 23.02.2017 r. do 21.04.2017 r., natomiast dla grupy II od 24.02.2017 r. do 28.04.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do egzaminu, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Młodzież uczestnicząca w kursie podniosła swoje kwalifikację, poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności.

 

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

 

W  ZSP Nr 1 rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
  

Uczestnicy szkoleń

 

1.     Kurs obsługi kas fiskalnych,  zakładania i prowadzenia własnej firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć - 22 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodach technik handlowiec, technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.


2.    Kurs komputerowy wspomaganie firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć – gr. I - 23 lutego 2017 r.; gr. II – 24 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 2,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.


Kursy prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.


3.    Kurs języka angielskiego zawodowego

 • termin rozpoczęcia zajęć – gr. I - 21 lutego 2017 r.; gr. II – 8 marca 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik spedytor, technik obsługi turystycznej
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 2,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.


Kurs prowadzi Studio Języków Obcych „SUKCES”, które zostało wyłonione w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

4.    Kurs operatora wózków jezdniowych

 • termin rozpoczęcia zajęć – 22 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec, technik spedytor,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 67.

Kurs prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców Liga Obrony Kraju, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

5.    Kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć – 23 wrzesień 2017 r.,
 • grupa docelowa - technik handlowiec, technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

6.    Kurs stylizacji i makijażu

 • termin rozpoczęcia zajęć – 21 wrzesień 2017 r.,
 • grupa docelowa - technik technologii odzieży / technik przemysłu mody,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.

Kurs przeprowadzi Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr "Denar", który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

7.    Kurs języka zawodowego angielskiego

 • termin rozpoczęcia zajęć – 18 wrzesień 2017 r.,
 • grupa docelowa - technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik technologii odzieży/technik przemysłu mody,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.

Kurs przeprowadzi Studio Języków Obcych "Sukces", które zostało wyłonione w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI. Wakacyjne zajęcia plastyczne w RCKP

  Termin: 2018-07-18
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • LETNIA PRZYGODA W OGRÓDKU JORDANOWSKIM

  Termin: 2018-07-19
  Miejsce: Krosno więcej
 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH

  Termin: 2018-07-20
  Miejsce: Krosno. Kościół oo. Franciszkanów więcej
 •  
 • LETNIA SCENA W RYNKU - KONCERT ORKIESTR DĘDYCH

  Termin: 2018-07-22
  Miejsce: Krosno, Rynek Starego Miasta więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI. Wakacyjne zajęcia plastyczne w RCKP

  Termin: 2018-07-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej