• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 2

Kurs barmański - zakończony - kolejni uczniowie z zaświadczeniami

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 24.04.2018 r. zakończył się kurs barmański, przeprowadzony w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Kurs zorganizowany został dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzeszów, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie w dniu 27 lutego 2018 r. przystąpił do realizacji kursu barmańskiego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z egzaminem trwało od 27.02.2018 r. do 24.04.2018 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdzają uzyskane  przez nich zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementami i certyfikatami.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs przedłużania i zagęszczania włosów, kolejna grupa uczniów uczestniczyła w szkoleniu

 

 uczestniczka kursu

W okresie od dnia 03.03.2018 r. do dnia 07.04.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 odbył się Kurs przedłużania i zagęszczania włosów, realizowany w ramcha projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu: a) część teoretyczna: gatunki i rodzaje włosów do przedłużania, techniki przedłużania i zagęszczania włosów, pielęgnacja i modelowanie włosów przedłużanych, techniki ściągania włosów przedłużanych i zagęszczanych; b) część praktyczna: zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą keratynową, zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą mikroringu, pielęgnacja włosów przedłużonych i zagęszczonych, ściąganie włosów przedłużonych i zagęszczonych. Zaświadczenie ukończenie kursu, potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymali wszyscy kursanci. Uczniowie zdobyli nowa wiedzę i umiejętności praktyczne, stwierdzili, iż kurs spełnił ich oczekiwania.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs kelnerski - zakończony

 

W dniu 04.04.2018 r. zakończył się kurs kelnerski, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Program kursu obejmował m.in. takie zagadnienia jak: Działalność usługowa gastronomii, Prezentacja i organizacja pracy kelnera, Rodzaje nakryć - nakrywanie stołu, Technika przenoszenia tac i naczyń stołowych , Savoir - vivre. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

Kurs zdobnictwa cukierniczego - kolejna grupa kursantów z zaświadczeniami

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w dniach 02.03 - 16.03.2018 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" odbyło się szkolenie prowadzone przez Cukiernię Maestro Tomasz Podkul CHOCOLATIER. Do szkolenia przystąpiła grupa 8 uczniów kształcących się w zawodach: cukiernik, piekarz. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi dekorowania tortów, praca z czekoladą, karmelem, żelami i masami cukrowymi. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Uczniowie podkreślali profesjonalizm prowadzącego, wyjątkowość zajęć w formie warsztatów oraz wspaniałą atmosferę podczas zajęć.

uczestnicy szkolenia prezentują swoje zdobienia

 

uczestnicy szkolenia prezentują swoje zdobienia

 

uczestnicy szkolenia prezentują swoje zdobienia

 

Kurs obsługi kas fiskalnych - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w dniu 12.12.2017 roku, zakończył się kurs obsługi kas fiskalnych, przeprowadzony dla 8 uczennic kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 26.10.2017 do 12.12.2017 roku. Wszystkie uczestniczki szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Uczennice uczestniczące w kursie poszerzyły swoją wiedzę i podniosły swoje kwalifikacje. Kurs przeprowadził Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Zakończył się kurs baristyczny

 

uczestnicy kursu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, zakończył się kurs baristyczny przeprowadzony przez Krakowski Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy "SEMEKS" dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Kurs obejmował część teoretyczną, która była realizowana przez 15 godzin oraz część praktyczną, która obejmowała 35 godzin. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z testem trwało od 04.11.2017 r. do 18.11.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z certyfikatem.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

 

 

 

Kurs wizażu i stylizacji paznokci - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 02.11.2017 r. zakończył się "Kurs wizażu i stylizacjia paznokci", przeprowadzony dla grupy 8 uczennic kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich. Program kursu obejmował 50 godzin dydaktycznych nauczania, w tym 35 godzin zajęć praktycznych. Kurs zrealizowano zgodnie z przedstawionym programem i harmonogramem szkolenia. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych szkoły. Wszystkie uczestniczki szkolenia osiągnęły wymagany próg frekwencji, przystąpiły do egzaminu i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym. Otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

 

 

Kurs przedłużania i zagęszczania włosów - zaświadczenia ukończenia - rozdane

W okresie od dnia 08.04.2017 r. do dnia 13.05.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 odbył się kurs przedłużania i zagęszczania włosów przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu: a) część teoretyczna: gatunki i rodzaje włosów do przedłużania, techniki przedłużania i zagęszczania włosów, pielęgnacja i modelowanie włosów przedłużanych, techniki ściągania włosów przedłużanych i zagęszczanych; b) część praktyczna: zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą keratynową, zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą mikroringu, pielęgnacja włosów przedłużonych i zagęszczonych, ściąganie włosów przedłużonych i zagęszczonych. Zaświadczenie ukończenie kursu, potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymali wszyscy kursanci. Uczniowie zdobyli nowa wiedzę i umiejętności praktyczne, stwierdzili, iż kurs spełnił ich oczekiwania.

 

Kurs zdobnictwa cukierniczego - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w dniach 24.04.- 12.05.2017 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" odbyło się szkolenie prowadzone przez Cukiernię Maestro Tomasz Podkul CHOCOLATIER. Do szkolenia przystąpiła grupa 8 uczniów kształcących się w zawodach: cukiernik, piekarz. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi dekorowania tortów, praca z czekoladą, karmelem, żelami i masami cukrowymi. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Uczniowie podkreślali profesjonalizm prowadzącego, wyjątkowość zajęć w formie warsztatów oraz wspaniałą atmosferę podczas zajęć.

 

 

Zaświadczenia ukończenia kursu kelnerskiego - rozdane

 

uczestnicy kursu

 

W dniu 13.05.2017 r. zakończył się kurs kelnerski, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Program kursu obejmował m.in. takie zagadnienia jak: Działalność usługowa gastronomii, Prezentacja i organizacja pracy kelnera, Rodzaje nakryć - nakrywanie stołu, Technika przenoszenia tac i naczyń stołowych , Savoir - vivre. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Zaświadczenia ukończenia kursu barmańskiego - rozdane

 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 20.05.2017 r. zakończył się kurs barmański, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych OKZ w Krośnie. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do egzaminu i zaliczyli go z wynikiem pozytywnym. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

 

W ZSP 2 rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Piorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

fryzury

 

 1. Kurs przedłużania i zagęszczania włosów
 • termin rozpoczęcia zajęć - 8 kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kursy przeprowadzi Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. Kraków, które zostało wyłonione w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs kelnerski
 • termin rozpoczęcia zajęć – 22 kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kursy przeprowadzi Pani Anna Kustroń, która została wyłoniona w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs zdobnictwa cukierniczego
 • termin rozpoczęcia zajęć – ostani tydzień kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik, piekarz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Pan Podkul Tomasz, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs barmański
 • termin rozpoczęcia zajęć – 6 kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs wizażu i stylizacji paznokci
 • termin rozpoczęcia zajęć – 17 pażdziernik 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, która została wyłoniona w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs baristyczny
 • termin rozpoczęcia zajęć – 4 listopad 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Krakowski Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy "SEMEKS", który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs obsługi kas fiskalnych,
 • termin rozpoczęcia zajęć – 26 październik 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz, technik usług fryzjerskich, fryzjer,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi ZDZ w Rzeszowie - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 logotypy projektu

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej