• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

SP Nr 7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3

Adres: ul. ks. St. Decowskiego 9, 38-401

Telefon: 0-13 43-232-95

Faks: 0-13 43-232-95

E-mail:

WWW: sp7krosno.edupage.org

Organ prowadzący: Miasto Krosno

Dyrektor: Zofia Sienkiewicz

O szkole...:

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."
Kardynał Stefan Wyszyński 

Szkoła Podstawowa nr 7 wraz z Przedszkolem Miejskim nr 10 tworzy Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie położony w dzielnicy Polanka. Budynek usytuowany jest przy drodze w otoczeniu domów jednorodzinnych. Teren szkoły jest ogrodzony, zagospodarowany, oświetlony i monitorowany.
 

Naszym głównym celem jest::

 • Zapewnienie dzieciom wysokiego poziomu kształcenia oraz wyposażenie w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacji,
 • Dbanie o wszechstronny rozwój uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i wspieranie indywidualnych potrzeb,
 • Przygotowywanie do aktywnego życia w społeczeństwie,
 • Wspieranie rodziny w procesie wychowania,
 • Wychowanie absolwenta kreatywnego, kulturalnego, uczciwego, otwartego i wrażliwego na potrzeby innych,
 • Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych i umiejętnego odróżniania dobra od zła,
 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej oraz poszanowania innych kultur,
 • Dbanie o rozwój fizyczny uczniów i promowanie zdrowego stylu życia,
 • Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki i zachodzących w niej procesów.

Mocne strony szkoły
Dobrze przygotowana i doświadczona kadra dba o wysoki poziom nauczania i bardzo dobre przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Stymulujemy wszechstronny rozwój każdego wychowanka, stosujemy w pracy ocenianie kształtujące, rozbudzamy w uczniach motywację do nauki i samodzielnych poszukiwań. Dbamy o bezpieczeństwo na terenie naszej placówki, troszczymy się o wychowanie uczniów w duchu poszanowania Ojczyzny, rodziny i dóbr kultury. Efektywnemu nauczaniu i twórczej pracy sprzyjają wzajemna życzliwość i przyjazna atmosfera. Współpracujemy z rodzicami i otwieramy się na sugestie i rady z  ich strony – wspólnie z rodzicami i uczniami realizujemy projekt „Szkoła Współpracy”.
 

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia organizowane poza budynkiem szkoły - wyjazdy na spektakle i warsztaty teatralne, wycieczki, kuligi, lekcje w muzeum, w Centrum Dziedzictwa Szkła, w terenie. Prowadzimy edukację ekologiczną i prozdrowotną. Uczniowie otrzymują owoce, warzywa, mleko, jogurty. Wyzwalamy i wspieramy aktywność w prężnie działającym Samorządzie Uczniowskim. Uczymy dzieci wrażliwości, budzimy chęć niesienia pomocy potrzebującym poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
Uczestniczymy w programach społeczno-edukacyjnych oraz profilaktycznych: Owoce w szkole, Nie pal przy mnie, proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Wolność Oddechu, Klub Bezpiecznego Puchatka, Europejski Kodeks walki z rakiem, Eduscience, Mały Mistrz, Szkoła Współpracy.
 

Baza
Szkoła dysponuje dziewięcioma salami lekcyjnymi wyposażonymi w nowoczesne środki dydaktyczne (m. in. 2 pracownie komputerowe, 7 sal wyposażonych w tablice interaktywne). Wykorzystując nowoczesną halę sportową, salę gimnastyczną, place zabaw i boiska do gry, w tym nowo oddane boisko wielofunkcyjne, zapewniamy ciekawe i z pasją prowadzone zajęcia sportowe oraz udział w zawodach. Zajęcia ruchowe i rekreacyjne dla najmłodszych prowadzimy w sali gimnastycznej wyposażonej w atrakcyjne urządzenia.
W szkole funkcjonuje gabinet higienistki, pedagoga, psychologa, biblioteka oraz sklepik szkolny. Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie można przyjemnie spędzić czas, uzyskać pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwijać uzdolnienia artystyczne, uczestniczyć w zabawach i zajęciach sportowych. Jest to miejsce przyjazne dziecku, w którym panuje atmosfera życzliwości i zainteresowania.
 

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój i odkrywanie talentów. Prowadzimy kółka: przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, warsztaty teatralne, plastyczne, wokalne, sportowe (piłka ręczna, koszykowa, tenis stołowy, narciarstwo biegowe). Dzięki współpracy szkoły z klubami sportowymi, oferujemy uczniom naukę gry w tenisa ziemnego, piłkę nożną. W rywalizacji sportowej nasza szkoła od kilku lat zajmuje czołowe miejsce wśród szkół podstawowych Krosna.
Dużym zainteresowaniem cieszy się program skupiający miłośników czytania dla  przyjemności. Uczniowie klas II i III należą do Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizujemy pomoc na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz logopedycznych.
Szczególne osiągnięcia
Przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich, w których zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia: w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty od 2009 roku - 9 laureatów i 9 finalistów. Z sukcesem bierzemy udział rokrocznie w „Międzyszkolnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej”, Prima - Aprilisowych zmaganiach turystycznych”, zdobywamy wyróżnienia w „Kangurze Matematycznym”,  Festiwalu Piosenki Angielskiej, mamy laureatów "Mini Olimpiady Matematycznej klas III", konkursu przyrodniczego, konkursów ekologicznych, ortograficznych, plastycznych. Tradycją stały się organizowane co roku w szkole Turnieje Matematyczno – Przyrodnicze angażujące w rywalizacji wszystkich uczniów II etapu edukacyjnego.

Certyfikaty

 • „Szkoły bez przemocy”,
 • „Szkoły Promującej Zdrowie”,
 • „Szkoły Bezpiecznego Internetu”,
 • „Szkoły podejmującej działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci”,
 • „Kluczowych kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej”,
 • „Społecznie zaangażowanej placówki”,
 • „Szkoły promującej zalecenia walki z rakiem”,
 • „Lepszej Szkoły”.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej