• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 13 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Łucji, Otylii

Dla Mieszkańców

Kontakt

MZS Nr 5

MZS NR 5

Adres: ul. ks. Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno

Telefon: 13 47-43-830, 13 47-43-831, 13 42-03-188

Fax: 13 42-03-188

E-mail:

WWW: www.zsp6.mzs5krosno.pl/

Organ prowadzący: Miasto Krosno

Dyrektor: Lidia Kasińska

O szkole...:

KSZTAŁCIMY W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

W skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 wchodzą dwie szkoły ponadgimnazjalne:
TECHNIKUM NR 6 IM. JANA SAS ZUBRZYCKIEGO
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 IM. JANA SAS ZUBRZYCKIEGO.
 

Obydwie szkoły mają profil architektoniczno – budowlany, a motto  szkoły brzmi „uczymy kształtować przestrzeń”.

Technikum Nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego obecnie kształci uczniów w następujących zawodach:

 • Technik budownictwa,
 • Technik architektury krajobrazu - innowacja „Niwaki – ogrodowe bonsai”,
 • Technik renowacji elementów architektury  -  innowacja „dekoracja wnętrz”
 • Technik geodeta
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Uczniowie naszej szkoły kształcą swoje umiejętności zawodowe na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych i płatnych wakacyjnych stażach. Poznają nowoczesne technologie i  materiały na szkoleniach prowadzonych przez branżowe firmy. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”.

W ramach projektów unijnych realizowanych przez szkołę uczniowie mają możliwość:

 • uczestniczenia w  zagranicznych praktykach zawodowych. W roku 2016 w Irlandii,  w 2017 w Berlinie, w 2018 i 2019 w Barcelonie.
 • uczestniczenia w płatnych stażach wakacyjnych.
 • uczestniczenia w bezpłatnych kursach dających określone uprawnienia: operatora koparko – ładowarki, operatora wózków widłowych, montażu rusztowań metalowych, spawania metodą TIG, florystki.

Po 4 latach nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości otwierające drogę na studia. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do studiowania na wydziałach budownictwa, architektury, konserwacji zabytków, inżynierii środowiska i  architektury krajobrazu, ale także innych zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Kompetencje zawodowe uczniów są sprawdzane w ramach egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, zdawanych w trakcie nauki w szkole. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci będą mogli  podjąć pracę w firmach budowlanych, konserwatorskich, remontowych, geodezyjnych, związanych z odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz firmach związanych z aranżacją i dekorowaniem wnętrz.  Są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy na własny rachunek.


Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego  obecnie kształci w cyklu 3- letnim  w następujących zawodach:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz- tynkarz (pracownik młodociany)
 • Monter sieci i  instalacji sanitarnych (pracownik młodociany)

Kształcenie praktyczne w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych odbywa się w  szkolnych  pracowniach. Kompetencje zawodowe uczniów są sprawdzane w ramach egzaminów z  kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zdawanych w trakcie nauki w szkole. Ukończenie szkoły i  zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Zajęcia praktyczne w pozostałych zawodach organizowane są we współpracy z 9-10 Hufcem Pracy u lokalnych pracodawców. Uczniowie stają się wtedy pracownikami młodocianymi. Z tego tytułu okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia. Uczniowie będący pracownikami młodocianymi na końcu cyklu kształcenia zdają egzamin czeladniczy uzyskując tytuł czeladnika w danym zawodzie.
 

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą  podwyższać poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez:

 • Kontynuowanie nauki w szkole branżowej II stopnia co umożliwi uzyskanie tytułu technika i zdanie matury, która umożliwia podjęcie studiów.
 • Kontynuowanie nauki, poczynając od 2 klasy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – w wyniku ukończenia tej szkoły uzyskają wykształcenie średnie i będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego.


Ogólna charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych:

 • Kształcimy w zawodach architektoniczno – budowalnych, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami zarówno w   kraju jak i za granicą;
 • Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej, inscenizacjach historycznych – cykl „Żołnierze wyklęci” lub programach kabaretowych - przeglądy kabaretów „Blaga”;
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne „Dekoracja wnętrz w zawodzie technik renowacji elementów architektury” ,  „Język niemiecki w budownictwie  w zawodzie technik budownictwa”, „Niwaki – ogrodowe bonsai”;
 • Jesteśmy znani  z tego, że w szkole funkcjonują drużyny specjalizujące się w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”, wielokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”;
 • Nasi nauczyciele dobrze przygotują do matury i egzaminów zawodowych o czym świadczy trzykrotnie przyznany certyfikat „Wiarygodna Szkoła”;
 • Co roku uczniowie są finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz zdobywają laury w konkursie Izby Architektów RP w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”;
 • Nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna oraz stypendia unijne dla uzdolnionych uczniów;
 • W szkole panuje przyjazna atmosfera, uczniowie mają realny wpływ na życie szkoły, a prężnie działający samorząd organizuje różnego rodzaju imprezy;
 • Uczniowie kształcą się w wyremontowanych  dobrze wyposażonych salach i pracowniach kształcenia praktycznego. Mają dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych(hala sportowa, mała sala do aerobiku, siłownia, sala do tenisa stołowego, strzelnica, wielofunkcyjne boisko) i terenów rekreacyjnych.
 • Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, psychologa,  pielęgniarki i stomatologa.
 • Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu;
   

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WIGILIA NASZYCH SĄSIADÓW. SPOTKANIE TWÓRCÓW POGRANICZA

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej