• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 15 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Celiny, Waleriana

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 1

ZSP NR 1 im. J. Szczepanika

Adres: ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno

Telefon: 0-13 43-216-81

Faks: 0-13 43-216-81

E-mail:

WWW: zsp1.fc.pl

Organ prowadzący: Miasto Krosno

Dyrektor: Andrzej Gregorczyk

O szkole...:

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Szczepanika  kształci w profilach

 • humanistyczno-prawniczy:

dla przyszłych prawników, mediatorów sądowych, polityków, historyków, socjologów, psychologów, osób zainteresowanych życiem publicznym. W programie klasy m.in. wycieczki naukowe i historyczne, lekcje z udziałem lokalnych władz, udział w rozprawach sądowych, zajęcia z elementami retoryki, prawa, zasad funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej, projekty realizowane wspólnie  z uczelniami prawniczymi;

 • humanistyczno-artystyczny:

dla uczniów, którzy chcą doskonalić się w dowolnym kierunku artystycznym: muzycznym, plastycznym, literackim, teatralnym. Swoje uzdolnienia mogą rozwijać w kabarecie,  chórze, kołach plastycznych i literackich, a ramach dodatkowych zajęć poznają historię sztuki, uczestniczą w warsztatach artystycznych oraz w projektach edukacyjnych zorganizowanych przez instytucje i uczelnie artystyczne;

 •  pomedyczny:

dla zainteresowanych studiami na kierunkach medycznych, ratownictwa medycznego, pielęgniarskich, weterynaryjnych, farmaceutycznych, przyrodniczych, ekologicznych, uczniowie wzbogacają swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka, poznają znaczenie nauk biologicznych w biotechnologii, medycynie, kosmetologii, ziołolecznictwie, uczestniczą w pokazach i prezentacjach doświadczeń chemicznych, a także kursie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez profesjonalnych ratowników medycznych; dodatkowy przedmiot: biologia i medycyna;

 • mundurowy:

dla uczniów zainteresowanych problematyką pożarniczą, bezpieczeństwa wewnętrznego, wiążących swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi. W programie dodatkowy przedmiot „Edukacja pożarnicza” oraz zajęcia z bezpieczeństwa wewnętrznego we współpracy z uczelniami wyższymi. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszej nauki na uczelniach pożarniczych, wojskowych lub cywilnych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, wychowania fizycznego i wielu innych


Niezależnie od wybranego profilu każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, wybiera dwa lub trzy przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym w formie fakultetów. Wyboru przedmiotów uczeń dokonuje po I semestrze nauki w szkole. Zajęcia fakultatywne odbywają się w grupach międzyoddziałowych 15-24-osobowych.

TECHNIKUM NR 1 im. Jana Szczepanika kształci w zawodach

 • technik ekonomista:

dla zainteresowanych zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach związanych z bankowością, podatkami, ubezpieczeniami oraz podjęcia studiów m. in. na kierunkach ekonomicznych; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy,

 • technik handlowiec:

dla zainteresowanych  zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowej; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sklepach, hurtowniach, magazynach, dużych i małych korporacjach handlowych oraz podjęcia studiów m. in. na kierunkach handlowych, marketingu i zarządzania; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy handlowej,

 • technik obsługi turystycznej:

dla zainteresowanych podróżami,  geografią, problematyką turystyczną, uzdolnionych językowo; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu firmach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki, podjęcia studiów m. in. na kierunkach turystycznych, marketingu i zarządzania; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi turystyczne,

 • technik spedytor:

to zawód przyszłości o szerokich możliwościach świadczenia usług w branży transportowej; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu firmach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki, podjęcia studiów m. in. na kierunkach turystycznych, marketingu i zarządzania; jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi turystyczn

 • technik technologii odzieży (do 31 sierpnia 2019):

dla zainteresowanych modą, stylizacją i kreowaniem ubiorów; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach odzieżowych, zakładach usługowych, salonach mody, podjęcia studiów m. in. na kierunkach włókienniczych, projektowania odzieży, jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi odzieżowe.

 • technik przemysłu mody (od 1 września 2016)

dla osób kreatywnych, zainteresowanych modą, stylizacją i tworzeniem własnych kolekcji, uczniowie uczestniczą w zajęciach z projektowania i wykonywania wyrobów odzieżowych przy użyciu nowoczesnych maszyn i programów komputerowych, opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych, organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, realizowania działań związanych z marketingiem mody; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w salonach mody, zakładach odzieżowych i usługowych oraz podjęcia studiów m.in. na kierunkach włókienniczych, projektowania odzieży, a także jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy.


Informacje o szkole:

Szkoła dysponuje nowoczesnymi i nowocześnie wyposażonymi pomieszczeniami dydaktycznymi:

 • sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi i sprzętem multimedialnym
 • pracownie zajęć praktycznych i teoretycznych zawodowych, w tym pracownie komputerowe
 • skomputeryzowana biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym wyposażonym w stanowiska komputerowe ze swobodnym dostępem do Internetu
 • doskonała baza sportowa - nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe, duża sala sportowa, sala gier, siłownia, siłownia zewnętrzna
 • gabinet medycyny szkolnej
 • sklepik
 • zaplecze rekreacyjne

Szkoła działa pod hasłem „Szkoła z pasją” zapewniając młodzieży szerokie możliwości rozwoju i realizowania swoich zainteresowań

 • aktywnie pracują koła zainteresowań m.in. koła: biologiczne, historyczne, geograficzne, matematyczne, polonistyczne, teatralne, filmowe, plastyczne, modelek, sportowe, szachowe, pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • aktywnie działa szkolny kabaret SSOK odnosząc corocznie sukcesy pozaszkolne
 • organizowane są liczne imprezy i konkursy, w tym również o zasięgu pozaszkolnym m.in. Dzień Języków Obcych, Dzień Zawodowca

Szkoła poszerza ofertę edukacyjną poprzez realizację wielu projektów. Obecnie realizowane są:

 • „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen” w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wskazanie młodzieży jak dużą wartością jest życie i funkcjonowanie we współczesnej Europie, czyli w organizmie wielonarodowym, w którym można swobodnie podróżować, podejmować studia, pracę, nawiązywać znajomości z rówieśnikami z innych krajów.
 • „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany z EFS w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych, seminaria z pracodawcami, nowe nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.
 • „Po doświadczenie na europejski rynek pracy!” realizowany w ramach PO WER współfinansowany z EFS - miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech i na Słowacji, dodatkowe zajęcia z języka obcego i kulturoznawcze.

Partnerzy w zakresie współpracy międzynarodowej:

 • AISEC,
 • VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz w Niemczech (praktyki zagraniczne),
 • Stredná odborná škola podnikania w Prešovie na Słowacji (praktyki zagraniczne),
 • Deutsch-Polnisches Jugendwerk (dofinansowanie wyjazdu do Niemiec grupy uczniów),
 • ośrodek Spohns Haus (logistyka wyjazdu do Niemiec),

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej