• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 5

ZSP NR 5

Adres: ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno

Telefon: 0 - 13 436-55-64

E-mail:

WWW: zsp5.krosno.pl

Organ prowadzący: Miasto Krosno

Dyrektor: Marek Kubit

O szkole...:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, znany w środowisku lokalnym jako „Elektryk”, to szkoła na stałe wpisana w chlubną tradycję miasta Krosna i Podkarpacia. Jesteśmy szkołą nowoczesną i ciągle rozwijającą się. W wyniku aktywności uczniów  i zaangażowania nauczycieli uzyskaliśmy tytuł Szkoły z Klasą i Szkoły Przedsiębiorczości. Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną (posiadamy nowoczesne pracownie językowe izawodowe, pracownie multimedialne) i sportową (3 boiska sportowe, sala gimnastyczna, strzelnica szkolna, zajęcia na basenie) Nasi uczniowie stale odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, pracując pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanej kadry, będącej w zdecydowanej większości egzaminatorami egzaminu maturalnego. Jesteśmy również szkołą kultywującą tradycje, aktywnie i chętnie uczestniczącą w życiu środowiska lokalnego, życzliwą, ale i wymagającą – SZKOŁĄ, KTÓRA DAJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI NASZYM ABSOLWENTOM.

III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
 

Kierunki kształcenia

 • Klasa matematyczno-informatyczna – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka. Poznawanie technik programowania i stosowanie zaawansowanych programów komputerowych. Rozszerzony program z matematyki oraz fizyki pomoże osobom, które planują w przyszłości kontynuację nauki na uczelniach wyższych o kierunkach ścisłych (politechniki, uczelnie ekonomiczne).
 • Klasa matematyczno-geograficzna – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia. Dla zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi, rozwija horyzonty myślowe oraz zainteresowania i nie ogranicza do wyboru określonego kierunku studiów.
 • Klasa językowa (z translatoryką) – przedmioty rozszerzone: język angielski, drugi język (niemiecki  lub francuski) oraz historia. Kontynuacja nauki języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym z autorskim programem nauczania przedmiotu: "Teoria i praktyka tłumaczeń", poznawanie kultury i historii krajów związanych z nauczanymi językami.
 • Klasa humanistyczne – przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Przygotowanie do dalszego kształcenia na wielu kierunkach studiów, takich jak: filologia polska, historia, dziennikarstwo,  prawo, politologia, socjologia, psychologia, itp.
 • Klasa medyczna (biologiczno-chemiczna) – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunkach medycznych, farmaceutycznych, kosmetologii oraz kierunkach związanych z biologią i ochroną środowiska.
 • Klasa propolicyjna – przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. Klasa mundurowa przygotowująca do kontynuowania nauki w wyższych szkołach mundurowych, na kierunkach prawniczych itp.


Zalety kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym:
- Szkoła przyjazna i bezpieczna dla uczniów m.in. poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego;
- Miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań;
- Nauka jednozmianowa;
- Bardzo dobra baza dydaktyczna, sportowa i socjalna – nowoczesne i doskonale wyposażone pracownie zawodowe, językowe, informatyczne, multimedialne, nowoczesna biblioteka szkolna, boiska, siłownia, nowoczesna szatnia, sklepik i bar szkolny;
- Bardzo dobrze przygotowana kadra – większość nauczycieli jest egzaminatorami egzaminu maturalnego. Przez cały cykl kształcenia uczniowie pracują na zajęciach z arkuszami maturalnymi, co świetnie przygotowuje ich do matury i pozwala dostać się na wybrane kierunki studiów;
- Bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych: 100% przystępujących absolwentów i prawie 100% zdawalności;
- Współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską, AGH w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie;
- Zajęcia tzw. Roku Zerowego z AGH z fizyki, chemii i matematyki;
- Projekty unijne obejmujące bezpłatne zajęcia dla uczniów z matematyki, informatyki, języków obcych zakończone certyfikatami;
- Projekty umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia;
- Liczna i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych – m.in. koła przedmiotowe, sportowe, recytatorskie, dziennikarskie, fotograficzne, teatr szkolny, klub filmowy, koło strzeleckie, klub żeglarski, koło Honorowych Dawców Krwi;
- Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez m.in. wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, rejsy żeglarskie, rajdy rowerowe i piesze, lekcje samorządowe, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi;
- Stypendia naukowe – od kilku lat corocznie nasi uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów;
- Fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej;
- Coroczna wymiana polsko – niemiecka ze szkołą w Hattingen oraz wymiana polsko-węgierska;
- Wakacyjny turnus edukacyjny w Olsztynie;
- Zajęcia uczniów z lektorami z Wielkiej Brytanii, z USA, zajęcia prowadzone przez studentów z programu AISEC;
- Udział młodzieży i sukcesy uczniów w konkursie międzynarodowym Spotkania z Europą Wschodnią organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Landu Nadrenia – Westfalia (Niemcy);
- Pomoc pedagoga szkolnego;
- Działalność na rzecz środowiska lokalnego – m.in. działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna, wolontariat, udział w akcjach charytatywnych i in.;
- Szkoła zapewnia przygotowanie merytoryczne ucznia do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku, pozwala rozwijać zainteresowania i pasje, uczy samodzielności pod kierunkiem nauczycieli i specjalistów, przygotowując do dorosłego życia poprzez szereg działań w ramach różnorodnych projektów i zajęć.

Osiągnięcia szkoły
Przez 22 lata istnienia III Liceum Ogólnokształcącego uczniowie osiągali znaczące sukcesy w różnego typu olimpiadach i konkursach. Byli oni laureatami i finalistami wielu olimpiad i konkursów, np.: etapu centralnego Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Geograficznej, Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Historycznej, konkursów recytatorskich, fotograficznych, literackich i plastycznych. Zwycięstwa te zapewniały im indeks na wybrane uczelnie wyższe. Ważnym sukcesem było uczestnictwo młodzieży w międzynarodowym konkursie Polska w NATO oraz udział w finale europejskim. Szkoła kontynuuje również dobre tradycje sportowe mierzone nieustannymi sukcesami w różnych dyscyplinach, m.in. w biegach przełajowych, siatkówce, pływaniu, koszykówce, piłce ręcznej. Na pozytywny wizerunek szkoły wpływają nie tylko spektakularne sukcesy uczniów, ale również te mniejsze, na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim, regionalnym osiągane w każdym roku szkolnym.


Technikum nr 5 w Krośnie
Od wielu lat znajdujemy się w ścisłej czołówce szkół technicznych w Polsce. Wg prestiżowego Rankingu Perspektyw (do 2013 r. ranking wraz z redakcją gazety Rzeczpospolita):
2015 - 5 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
2014 - 10 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie 
2013 – tytuł Srebrnej Szkoły, 6 miejsce w województwie 
2012 - 7 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie 
2011 - 9 miejsce w Polsce, 3 miejsce w województwie 

Ranking maturalny:
2015 - 8 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie,
2014 - 17 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie, 
2013 - 31 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie, 
2012 - 4 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie,
2011 - 4 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie, 

W roku szkolnym 2018/2019 kształcić będziemy w zawodach:

 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik elektryk – technika wojskowa
 • technik elektronik – elektronika wojskowa
 • technik informatyk
 • technik automatyk

W wyniku aktywności uczniów i zaangażowania nauczycieli uzyskaliśmy tytuł Szkoły z Klasą i Szkoły Przedsiębiorczości.Nauka w technikum trwa 4 lata, a uczniowie już od pierwszej klasy wprowadzani są w arkana wiedzy zawodowej. Oprócz przedmiotów znanych ze szkoły podstawowej i gimnazjum pojawiają się nowe – specjalistyczne realizowane w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach zawodowych. Uczniowie klas trzecich odbywają 4–tygodniowe praktyki w firmach z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Duży nacisk kładzie się również na naukę języków obcych, w tym język angielski zawodowy. Zaangażowanie i kwalifikacje naszych wychowanków są wysoko cenione przez pracodawców w Polsce i za granicą.

Zalety kształcenia w Technikum nr 5 w Krośnie:
- Szkoła przyjazna i bezpieczna dla uczniów m.in. poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego;
- Nauka jednozmianowa;
- Miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań;
- Bardzo dobra baza dydaktyczna, sportowa i socjalna – nowoczesne i doskonale wyposażone pracownie zawodowe, językowe, informatyczne, multimedialne, nowoczesna biblioteka szkolna, boiska, siłownia, nowoczesna szatnia, sklepik i bar szkolny;
- Bardzo dobrze przygotowana kadra – większość nauczycieli jest egzaminatorami egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przez cały cykl kształcenia uczniowie pracują na zajęciach z arkuszami egzaminacyjnymi, co świetnie przygotowuje ich do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
- Bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych: prawie 100% zdawalności przy 100% deklaracji przystąpienia do egzaminu;
- Współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską, AGH w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie;
- Możliwość uczestniczenia w zajęciach Roku Zerowego AGH z fizyki, chemii i matematyki;
- Nauka w technikum bardzo dobrze przygotowuje do podjęcia pracy w kraju i za granicą w różnego rodzaju firmach, serwisach itp. lub do podjęcia studiów;
- Bezpłatne podręczniki do przedmiotów zawodowych;
- Nauczanie modułowe, które łączy cechy lekcji teoretycznej z zajęciami laboratoryjnymi;
- Możliwość zdobycia uprawnień SEP;
- Możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych w szkole, w tym w projektach unijnych;
- Liczna i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych – (m.in. koła przedmiotowe, sportowe, recytatorskie, dziennikarskie, fotograficzne, teatr szkolny, klub filmowy, koło strzeleckie, koło Honorowych Dawców Krwi);
- Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez m.in. wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, rejsy żeglarskie, rajdy rowerowe i piesze, lekcje samorządowe, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi;
- Stypendia naukowe – od kilku lat corocznie nasi uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów;
- Fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej;
- Pomoc pedagoga szkolnego;
- Działalność na rzecz środowiska lokalnego – m.in. działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna, wolontariat, udział w akcjach charytatywnych i in.;
- Szkoła zapewnia profesjonalne przygotowanie do matury i studiów na różnych kierunkach, wzbogacając jednocześnie ucznia w takie predyspozycje jak umiejętność dokonywania trafnych i świadomych wyborów w dorosłym życiu, uczy wrażliwości i empatii oraz kształci poczucie odpowiedzialności za siebie i innych we współczesnym świecie.

Osiągnięcia szkoły
W ciągu 62 lat istnienia szkoły uczniowie osiągali znaczące sukcesy w różnego typu konkursach, turniejach, olimpiadach zajmując w nich wysokie lokaty. Są to m.in.: Turniej Młodych Mistrzów Techniki (TMMT); Olimpiada Wiedzy Technicznej (OWT); Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEiE), Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” oraz różnego rodzaju olimpiady wiedzy ogólnej.


Od początku istnienia szkoły uczniowie osiągają także znaczące sukcesy sportowe, w takich dyscyplinach sportowych jak: biegi przełajowe, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, strzelectwo.
 

Dojazd
Szkoła znajduje się w dzielnicy Krosno – Turaszówka, 4 km od dworca PKS/PKP – dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej (linie A, 1, 2, 16, 20) i autobusami PKS (kierunek Rzeszów i Jasło).

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej