• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 21 lutego 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Piotra, Eleonory

Dla Mieszkańców

Kontakt

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 W przypadkach szczególnie uzasadnionych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dopuszcza zastosowanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie moźe powodować zagroźenia źycia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do określonych w ustawie budynków oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-ytkowych, a takźe stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Od czego zacząć?

 Wypełnić wniosek F-PB-7, do wniosku dołśączyć:

 1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania dzieli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - równieź projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

3) propozycje rozwiązań zamiennych,

4) pozytywna opinię wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochrona konserwatorską,

5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 Brak wydatków.

Dla skomplikowanych, większych inwestycji wymagane opracowanie projektowe, wykonane przez uprawnioną osobę(y).

 

Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa

KROSNO, ul. Lwowska 28a
Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński 
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204, e-mail: pb@um.krosno.pl ;   kasinski.zbigniew@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Śródmieście - Przemysłowa

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216) Katarzyna Skotnicka, e-mail: skotnicka.katarzyna@um.krosno.pl ; Anna Dąbrowska - Laskoś, e-mail: laskos.anna@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Białobrzegi -  Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niźne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Danuta Knap, e-mail: knap.danuta@um.krosno.pl ;   Wieslawa Litwa, e-mail: litwa.wieslawa@um.krosno.pl

Twoje sprawa będzie załatwiona w następujący sposób.

 Po wpłynięciu Twojego wniosku wraz z załacznikami do Urzędu Miasta Krosna, Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa sporządza wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem i kopią Twoich dokumentów, przesyła do właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

Właściwy minister upowaźnia Prezydenta Miasta Krosna do wydania postanowienia o odstępstwie, lub odmawia udzieniania upoważnienia.

Prezydent Miasta Krosna, po uzyskaniu upoważnienia ministra, w drodze postanowienia, udziela lub odmawia zgody na odstępstwo.

Postanowienie o udzieleniu odstępswa (lub odmowa) następuje w toku postępowania o pozwolenie na budowę.

Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania dzieli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - równieź projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

3) propozycje rozwiązań zamiennych,

4) pozytywna opinię wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochrona konserwatorską,

5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Podstawa prawna

 Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 Kopię upowaźnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych organ przesyła Tobie. Pozostałe dokumenty pozostają w aktach organu; moga zostać wykorzystane do wydania postanowienia w trakcie prowadzenia postępowania o wydanie pozwoelnia na budowę.

Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć.

 Uzyskanie upowaźnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo trwa czasem kilka miesięcy.

Właściwy organ, po uzyskaniu upowaźnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela lub odmawia zgody na odstępstwo. Postanowienie jest wydawane w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

Wzór wniosku F-PB-7

 Wzór wniosku (F-PB-7)

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16mm" TAM GDZIEŚ MUSI BYĆ NIEBO

  Termin: 2020-02-20
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Z inspiracji Patrona - dzieła pedagogów krośnieńskiego "plastyka" w Piwnicy PodCieniami

  Termin: 2020-02-20
  Miejsce: Krosno, Piwnica PodCieniami, Rynek 5 więcej
 •  
 • W HOŁDZIE STANISŁAWOWI MONIUSZCE OPERA W 4 AKTACH

  Termin: 2020-02-21
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wykład „Retoryka na co dzień, czyli język polski według Michała Rusinka”

  Termin: 2020-02-21
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Przedpremierowe seanse filmu NAJŚWIĘTSZE SERCE w artKinie RCKP

  Termin: 2020-02-21
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej