• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 22 października 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Filipa, Salomei

Dla Mieszkańców

Kontakt

Przeniesienie pozwolenia na budowe

Przeniesienie pozwolenia na budowe

1. Od czego zacząć

 • wypełnienie druku wniosku przeniesienia pozwolenia na budowę (formularz F-PB-4)
 • wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz F-PB-5)

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji:

 1. od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu - 90 zł.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są :
  • pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
  • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Wyszczególnione powyżej opłaty nie obejmują kosztów zlecenia wykonania aktualizacji mapy zasadniczej, projektu zagospodarowania terenu, uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji-"ZUD", projektu architektoniczno - budowlanego oraz uzgodnień branżowych

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a
Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój nr 204, tel. 13 47 43 204; e-mail: pb@um.krosno.pl ; kasinski.zbigniew@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Śródmieście - Przemysłowa

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216)  Katarzyna Skotnicka, e-mail: skotnicka.katarzyna@um.krosno.pl ; Anna Dąbrowska - Laskoś, e-mail: laskos.anna@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Białobrzegi - Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niźne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Danuta Knap, e-mail: knap.danuta@um.krosno.pl ; Wiesława Litwa, e-mail: litwa.wieslawa@um.krosno.pl

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- nie dłużej niż w terminie 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • sprawdzenie kompletności wniosku, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy : 7 dni,
 • wezwanie inwestora do uzupełnienia wniosku w terminie : 7 dni,
 • wszczęcie postępowania administracyjnego z powiadomieniem stron postępowania, zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy : 14 dni ,
 • wydanie decyzji administracyjnej : nie później niż 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Umieszczenie klauzuli ostateczności na wydanej decyzji w terminie co najmniej 14 dni od daty otrzymania jej przez strony postępowania, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (F-PB-4),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (F-PB-5),
 • decyzja pozwolenia na budowę (oryginał + kopia)
 • zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę poprzednich właścicieli,
 • dziennik budowy (oryginał do wglądu),
 • oświadczenie wnioskodawców o przyjęciu wszystkich warunków nałożonych w przenoszonej decyzji.

7. Podstawa prawna:

- Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 • osobiście lub przez pełnomocnika
 • przesłanie pocztą (po dokonaniu opłat i uzgodnieniu terminu odbioru)

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 • Przeniesienie pozwolenia na budowę (F-PB-4)
 • Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (F-PB-5)

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Klauzulę ostateczności można uzyskać w Wydziale nie wcześniej niż po 14 dniach od daty doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania - o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania.Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16mm" DZIĘKI BOGU

  Termin: 2019-10-24
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Games room dla kundelków

  Termin: 2019-10-25
  Miejsce: Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Wystawa: Agnieszka Hinc "UX"

  Termin: 2019-10-25
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • SWING ŚPIEWA CIECHOWSKIEGO CZYLI ZADUSZKI MUZYCZNE 2019

  Termin: 2019-10-27
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • XXVI KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA. GRAŻYNA AUGUŚCIK I BESTER QUARTET

  Termin: 2019-10-30
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej