• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 21 lutego 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Piotra, Eleonory

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zgłoszenia zamiaru budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych ...

Zgłoszenia zamiaru budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

1. Od czego zacząć

 • wypełnienie druku wniosku zgłoszenia (formularz F-PB-2 lub formularz F-PB-2a - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
 • wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz F-PB-5)
 • mapa zasadnicza (kopia), lub aktualna mapa do celów projektowych (w zależności od wymagań)
 • szkice,  rysunki, projekt budowlany (w zależności od wymagań) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

- brak opłat

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Pzrestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a
Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204, e-mail: pb@um.krosno.pl ; kasinski.zbigniew@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Śródmieście - Przemysłowa

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216)  Katarzyna Skotnicka, e-mail: skotnicka.katarzyna@um.krosno.pl ; Anna Dąbrowska - Laskoś, e-mail: laskos.anna@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Białobrzegi -  Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niźne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217)  Danuta Knap, e-mail: knap.danuta@um.krosno.pl ; Wiesława Litwa, e-mail: litwa.wieslawa@um.krosno.pl

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgłoszenie należy dokonać co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Termin 30- dniowy ulega wydłużeniu o okres oczekiwania na uzupełnienie braków, żądanych postanowieniem.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • sprawdzenie kompletności wniosku zgłoszenia, zgodności z przepisami – 3 dni,
 • ewentualne postanowienie do inwestora o uzupełnienia wniosku - 14 dni,

 Na prawidłowo złożony wniosek zgłoszenia organ nie udziela odpowiedzi.

Jeżeli inwestor nie uzupełni wniosku w określonym terminie, organ wniesie sprzeciw w drodze decyzji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek zgłoszenia budowy / rozbiórki, lub robót budowlanych  (F-PB-2), lub wniosek F-PB-2a dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (F-PB-5)
 • w zależności od potrzeb szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami
 • projekt budowlany (4 egzemplarze) dotyczacy sieci uzbrojenia terenu, stacji trafo, budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu dla budowy przyłączy, elementów małej architektury w miejcu publicznym, instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

 

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
 • Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Dokumenty pozostają w archiwum Wydziału Planowania Pzrestrzennego i Budownictwa UM Krosna. Inwestor legitymuje się kopią zgłoszenia posiadającą potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta Krosna.

W sprawach dotyczących budowy sieci uzbrojenia terenu, stacji trafo lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, odbiera 2 egz. opieczętowanego projektu budowlanego.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 • Zgłoszenie zamiaru budowy / rozbiórki obiektów budowlanych i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. (F-PB-2)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych ( F-PB-2a)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (F-PB-5)
 • Inforacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (F-PB-6)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zgłoszenia naleźy dokonać na zasadach określonych w art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16mm" TAM GDZIEŚ MUSI BYĆ NIEBO

  Termin: 2020-02-20
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Z inspiracji Patrona - dzieła pedagogów krośnieńskiego "plastyka" w Piwnicy PodCieniami

  Termin: 2020-02-20
  Miejsce: Krosno, Piwnica PodCieniami, Rynek 5 więcej
 •  
 • W HOŁDZIE STANISŁAWOWI MONIUSZCE OPERA W 4 AKTACH

  Termin: 2020-02-21
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wykład „Retoryka na co dzień, czyli język polski według Michała Rusinka”

  Termin: 2020-02-21
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Przedpremierowe seanse filmu NAJŚWIĘTSZE SERCE w artKinie RCKP

  Termin: 2020-02-21
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej