• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Budowa obiektu handlowego, usługowego w pasie drogowym ...

Budowa obiektu handlowego, usługowego w pasie drogowym o charakterze tymczasowym.

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2 o wydanie warunków technicznych na lokalizację obiektu w pasie drogowym wraz z zaznaczoną proponowaną lokalizacyjną obiektu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1. Zakup mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a.

2. Zakup uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

3. Opracowanie projektu technicznego usytuowania obiektu.

4. Opłata skarbowa w wysokości - 17 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniający do występowania w imieniu i na rzecz inwestora.

UWAGA: Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna Bank PEKAO S.A. Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2.

5. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego:

a) 0,50 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg krajowych

b) 0,25 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg wojewódzkich

c) 0,15 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg powiatowych

d) 0,10 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg gminnych

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Drogownictwa ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 18  tel. 13 47 43 618

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

1.    W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie dłużej niż 1 miesiąc.
2.    W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1.    Na wniosek strony zostaną wydane warunki techniczne na lokalizację obiektu  budowlanego w formie decyzji administracyjnej przez Wydział Drogownictwa.
2.    Na wniosek strony zostanie wydana decyzja na  zajęcie pasa drogowego przygotowana przez Wydział Drogownictwa.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a, z proponowaną lokalizacją obiektu budowlanego.

2. Dokument stwierdzający własność gruntu, na którym planowana jest lokalizacja obiektu budowlanego.

3. Projekt techniczny obiektu budowlanego.

7. Podstawa prawna:

Art. 39 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także uchwały Nr XVI/331/03 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2003 r. z pózn. zm. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Krosna ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 184 z dnia 30.12.2003r. poz. 3026- poźn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 23 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

1. Osobiście w pok. nr 18 ul. Staszica 2.

2. Przez pełnomocnika.

3. Przez pocztę

9. Wzór wniosku w załączeniu

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym  Plik do pobrania Nr F-D-1

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ
TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej