A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 19 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Arnolda, Konrada

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli.

Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli.

1. Od czego zacząć

Upewnij się, czy przysługuje Ci prawo do ubiegania się o zapomogę zdrowotną – patrz informacje dodatkowe. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można pobrać w Wydziale Edukacji ul. Lwowska 28 a, pokój nr 326 lub z niniejszego poradnika (wzór wniosku F-E-3).
 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Wnioskodawca nie ponosi żadnych wydatków związanych z ubieganiem się o przyznanie zapomogi zdrowotnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Edukacji, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a pok. nr 326 (III piętro), tel. 13 47 43 326
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej rozpatrywane są w drugiej połowie ostatniego miesiąca każdego kwartału przez specjalnie powołaną komisję.

 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Osoba ubiegająca się zapomogę zdrowotną winna uzyskać na wniosku podpis dyrektora szkoły, w której objęta jest opieką socjalną. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (zaświadczenia lekarskie, dowody potwierdzające wydatki ponoszone na leczenie itp.) składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a. Następnie wniosek przekazywany jest do Wydziału Edukacji. W drugiej połowie ostatniego miesiąca każdego kwartału, pracownik merytoryczny przedstawia wnioski komisji, celem ich rozpatrzenia. Osoby, którym zostały przyznane zapomogi informowane są telefonicznie o terminie i miejscu odbioru świadczenia. 
 
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca długotrwałe, specjalistyczne leczenie.

7. Podstawa prawna:

 1. Art. 72 i art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191),
 2. Zarządzenie Nr 5/06 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji oraz ustalenia zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (z późn. zm).8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacja o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku zostanie przekazana telefonicznie bądź za  pośrednictwem gońca lub poczty na wskazany we wniosku adres zamieszkania.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli - F-E-3

Pliki do pobrania

wniosek_o_zapomoge_zdrowotna.doc

wniosek

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Pomoc zdrowotna w formie bezzwrotnych zapomóg przysługuje nauczycielom zatrudnionym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno, a także po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 2. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, których stan zdrowia wymaga długotrwałego, specjalistycznego leczenia.
 3. Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną nie więcej niż raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie więcej niż dwa razy w roku.
   

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - koncert CZTERY PORY ROKU Antonio Vivaldiego

  Termin: 2018-02-18
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • „Pacific Crest Trail – rok lodu i ognia” - prelekcja Kamili Kilelar

  Termin: 2018-02-19
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krsno więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja muzyki dawnej BRZMIENIE STARYCH STRUN

  Termin: 2018-02-20
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja o sztuce ZAKAMARKI RENESANSU

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Wykład dr hab. prof. UR Marii Krauz „Słowa, słowa, słowa - czyli o kreatywności językowej Polaków”

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej