• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 17 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Floriana, Łazarza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Trwały zarząd nad nieruchomościami Gminy Krosno i Skarbu Państwa

Trwały zarząd nad nieruchomościami Gminy Krosno i Skarbu Państwa

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o ustanowienie /wygaszenie/ trwałego zarządu w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych opłat z tytułu prowadzonego postępowania administracyjnego (nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej), ale musisz być przygotowany na poniesienie opłat rocznych, zgodnie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 117 i 118 (I piętro), tel. 013 47 43 117
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku:

 • ustanowienia trwałego zarządu /z urzędu lub na wniosek jednostki/,
 • udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej lub przesunięcie terminu płatności,
 • udzielenia zgody na wydzierżawienie /wynajęcie/ części nieruchomości oddanej w trwały zarząd,

termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni

W przypadku dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, (której można dokonywać nie częściej niż raz w roku) termin załatwienia sprawy wynosi 1 – 3 miesiące

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1. Ustanowienie trwałego zarządu /z urzędu lub na wniosek jednostki/

 • sporządzenie wyrysu i wypisu nieruchomości ,
 • uzyskanie opinii z Wydziału Architektury i Budownictwa o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zlecenie wyceny nieruchomości ,
 • opracowanie decyzji ,
 • spisanie protokołu zdawczo – odbiorczego .

Naliczenie wysokości opłaty rocznej następuje po ustanowieniu prawa trwałego zarządu lub po aktualizacji opłaty. Zarządca trwały o wysokości opłaty jest powiadamiany jednokrotnie i jest zobowiązany do wpłacania opłaty rocznej w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania.

2. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (nie częściej niż raz w roku)

 • podjęcie postępowania (z urzędu lub na wniosek trwałego zarządcy)
 • wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego
 • wypowiedzenie dotychczasowej opłaty i zawiadomienie o nowej wysokości opłaty
 • (ewentualne postępowanie odwoławcze przed organem odwoławczym)

3. Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej lub przesunięcie terminu płatności następuje na wniosek trwałego zarządcy złożony najpóźniej do 30 marca, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami .

4. Udzielenie zgody na wydzierżawienie /wynajęcie/ części nieruchomości oddanej w trwały zarząd następuje na wniosek trwałego zarządcy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek wraz z uzasadnieniem ( W przypadku gdy do załatwienia sprawy potrzebne będą dokumenty uzasadniające wniosek, o konieczności ich dostarczenia wnioskodawca zostanie zawiadomiony odrębnym pismem).

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne...

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pokój nr 117.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki NIeruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

pj-0142-f-g-17.doc

Wniosek o ustanowienie /wygaszenie/ trwałego zarządu

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, jest on ustanawiany przez właściwy organ w drodze decyzji. Jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania. Szczegółowe przepisy dotyczące trwałego zarządu zawarte są w art. 43-50 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Naliczenie wysokości opłaty rocznej następuje po ustanowieniu prawa trwałego zarządu lub po ewentualnej aktualizacji opłaty. Zarządca trwały o wysokości opłaty jest powiadamiany jednokrotnie i jest zobowiązany do wpłacania opłaty rocznej w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania. Odwołanie od decyzji administracyjnej dotyczącej trwałego zarządu nad nieruchomościami Gminy Krosno składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa do Wojewody Podkarpackiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY SYLWESTER W artKinie

  Termin: 2018-12-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej