A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 11 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Damazego, Daniela

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zmiana w operacie ewidencji gruntów - obszar miasta Krosna

Zmiana w operacie ewidencji gruntów - obszar miasta Krosna

1. Od czego zacząć

Od złożenia wniosku o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Musisz być przygotowany na poniesienie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej lub prawnej w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja ta jest konieczna do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów oraz opłata skarbowa 10 zł jeśli zmiana jest wprowadzona na wniosek strony po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją administracyjną. Nie dotyczy przypadków gdu zmiana wprowadzona jest na podstawie dokumentów wydanych przez inne organy - akty notarialne, postanowienia sądowe, wyciągi z ksiąg wieczystych. 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Geodezji
Krosno, ul. Lwowska 28a
pokój 124 (I piętro) - zmiany w części opisowej ewidencji gruntów
  pokój 114a (I piętro) - zmiany w części graficznej ewidencji gruntów
tel. 013 47 43 124
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy (od złożenia kompletnego wniosku do wprowadzenia zmiany) – do 30 dni

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • złożenie wniosku /druk również do pobrania w Wydziale Geodezji , Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub w Biurze Obsługi Obywatela / wraz z załącznikami.
 • ocena i analiza złożonego wniosku
 • rozprawa administracyjna w terenie - w przypadku gdy przed wprowadzeniem zmiany lub odmową jej wprowadzenia, konieczne jest przeprowadzenie administracyjnego postępowania wyjaśniającego z udziałem zainteresowanych stron
 • wydanie decyzji administracyjnej
 • wprowadzenie zmiany
 • powiadomienie organów podatkowych

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Dokument stanowiący podstawę wprowadzenia zmiany (np.: akt notarialny, decyzja administracyjna, wyrok sądu, dokumentacja geodezyjno-prawna itp.)

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1043)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

pj-0142-f-g-25.doc

Zgłoszeni zmian danych ewidencji gruntów i budynków

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wprowadza zmiany w ewidencji na podstawie wiarygodnych dokumentów (wymienionych w w/w rozporządzeniu) dostarczonych przez osoby będące właścicielami (władającymi) nieruchomości , bądź urzędy, sądy itp. Na osobach będących właścicielami (władającymi) nieruchomości, ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych w ewidencji gruntów, w tym między innymi: zmiana właściciela, adresu zamieszkania, zmiana sposobu użytkowania działki spowodowana wybudowaniem budynku itp. O dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali zostaje niezwłocznie powiadomiony organ podatkowy. Odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Otwarcie wystawy malarstwa Natalii Krzywdy

  Termin: 2018-12-12
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej