A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 17 października 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Ignacego, Małgorzaty, Wiktora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Dzierżawa gruntów Gminy i Skarbu Państwa

Dzierżawa (najem, użyczenie**) gruntów Gminy i Skarbu Państwa

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o dzierżawę lub o przedłużenie okresu dzierżawy w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów przy składaniu wniosku ( nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej), ale musisz się liczyć z czynszem dzierżawnym i podatkiem VAT, który musisz zapłacić w terminie określonym w umowie oraz podatkiem od nieruchomości, który zostanie naliczony odrębną decyzją.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Krosno ul. Lwowska 28a pokój nr 119 (I piętro), tel. 013 47 43 119

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

(**Procedura najmu i użyczenia nieruchomości przebiega podobnie jak w przypadku dzierżawy.)

Okres załatwiania wniosku wynosi:

 • około 1.5 miesięca dla procedury bezprzetargowej
 • około 3 miesięcy dla procedury przetargowej
 • około 30 dni w przypadku przedłużenia okresu dzierżawy

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1.  W przypadku zastosowania bezprzetargowej formy oddania nieruchomości w dzierżawę tryb postępowania będzie następujący :
 • przyjęcie wniosku,
 • sporządzenie kopii mapy i wypisu z ewidencji gruntów,
 • wizja w terenie,
 • skompletowanie wymaganych opinii (Wydział Urbanistyki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Drogownictwa, Komisje Rady Miasta),
 • sporządzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, umieszczenie na stronie internetowej Urzedu w BIP na okres 21 dni
 • podpisanie umowy.
 1. W przypadku zastosowania przetargowej formy oddania nieruchomości w dzierżawę konieczne będą dodatkowe czynności:
 • sporządzenie komunikatu o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy i przekazanie do ogłoszenia w prasie,
 • sporządzenie ogłoszenia o przetargu i podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w BIP oraz przekazanie komunikatu do prasy,
 •  przeprowadzenie przetargu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • załącznik graficzny-odręczny szkic terenu wnioskowanego do dzierżawy sporządzony na kopii mapy ewidencji gruntów
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy ( w przypadku gdy jest wymagana)

UWAGA: W przypadku wniosku o przedłużenie okresu dzierżawy nie należy do wniosku dołączać żadnych dokumentów.

7. Podstawa prawna:

Podstawa prawna :

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)
 • uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno - (podejmowana raz w roku)
 • uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczonych

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pok nr 119/ I piętro/ lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druki wniosków do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami

Pliki do pobrania

pj-0142-f-g-1.doc

wniosek o wydzierżawienie nieruchomości

pj-0142-f-g-2.doc

wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Oddawane w dzierżawę, najem, użyczenie mogą być nieruchomości stanowiące własność Gminy Krosno i Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych Miasta Krosna w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości następuje w formie przetargowej lub bezprzetargowej przez zawarcie umowy cywilno-prawnej na piśmie, która określa prawa i obowiązki stron umowy.

Dzierżawca, najemca oprócz czynszu określonego w umowie płaci podatek od nieruchomości naliczony odrębną decyzją przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta. Spory powstałe przy wykonywaniu umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.

Przez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz /nieruchomość/ do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

(**Użyczenie jest bezpłatną formą używania rzeczy /nieruchomości/ na podstawie umowy użyczenia. W przypadku nieruchomości jest ona stosowana w wyjątkowych przypadkach) 
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • 13 i n n y FESTIWAL TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH

  Termin: 2018-10-18
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • JUBILEUSZ!!! 18 lat artKina

  Termin: 2018-10-18
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • "Mount Everest" - prelekcja Łukasza Łagożnego z cyklu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-10-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

  Termin: 2018-10-24
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film DOGMAN

  Termin: 2018-10-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej