• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 17 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Floriana, Łazarza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów i użytków gruntowych

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów i użytków gruntowych

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji gleboznawczej lub konturu użytku gruntowego w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przy wnoszeniu podania opłata skarbowa w wysokości 10 zł, oraz musisz być przygotowany na poniesienie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej wykonywanej przez uprawnionego geodetę

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 123 (I piętro), tel. 013 47 43 123

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

od złożenia kompletnego wniosku do wydania decyzji – do 30 dni

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób

 • przyjęcie wniosku /druk również do pobrania w Wydziale Geodezji , Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub w Biurze Obsługi Obywatela / wraz z załącznikami.
 • dokonanie oceny i analizy złożonego wniosku
 • rozprawa administracyjna w terenie (w niektórych przypadkach)
 • wydanie decyzji administracyjnej

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • dokumentacja geodezyjna wykonana przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, wpisana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Mapa uzupełniająca z wykazem zmian i protokołem opisującym stan zagospodarowania działki w przypadku zmiany konturu użytku, oraz opinią Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku zmiany klasy bonitacyjnej gruntu)

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1043)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U 2012 r. poz. 1246)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarce nieruchomościami itd.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki NIeruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta. Krosna Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

pj-0142-f-g-3.doc

Wniosek w sprawie dokonania zmiany użytku gruntowego

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Klasyfikacją gleboznawczą objęte są tylko grunty rolne, grunty pod lasami (prywatnymi), a także grunty pod wodami zamkniętymi (stawami).

Wszystkie grunty (w tym również rolne) zaliczone są do odpowiedniej grupy użytków gruntowych w zależności od faktycznego sposobu użytkowania. Najczęściej występujące użytki gruntowe to: użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty leśne, grunty pod wodami, nieużytki itp.

Zmian w zakresie konturów użytków gruntowych dokonuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej wykonanej przez geodetę uprawnionego, sporządzonej na koszt zainteresowanych.

Zmian w zakresie klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się na podstawie dokumentacji wykonanej przez uprawnionego klasyfikatora zatrudnionego w Biurze Geodezji Terenów Rolnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Odwołanie od decyzji administracyjnych w sprawie klasyfikacji gleboznawczej gruntów i użytków gruntowych składa się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY SYLWESTER W artKinie

  Termin: 2018-12-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej