A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 17 października 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Ignacego, Małgorzaty, Wiktora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Obrót nieruchomościami gruntowymi Gminy Krosno

Obrót nieruchomościami gruntowymi Gminy Krosno (sprzedaż nieruchomości, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamiana nieruchomości oraz obciążenie nieruchomości służebnością)

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek dotyczący sprzedaży nieruchomości, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamiany nieruchomości lub obciążenia nieruchomości (służebności) w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany

Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania (Nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej), ale musisz się liczyć z wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem nieruchomości.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami.
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 117 (I piętro), tel. 013 47 43 117

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Procedury dot. sprzedaży nieruchomości, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamiany nieruchomości i obciążenie służebnością trwają do 8 miesięcy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1.  Sprzedaż nieruchomości
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, przeznaczenia w planie zagospodarowania, planie wykorzystania zasobu, możliwości wykorzystania
 • wizja w terenie
 • uzyskanie opinii innych wydziałów Urzędu Miasta : Biuro Rozwoju Miasta, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Drogownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Komisji Rady Miasta Krosna, Wojewody Podkarpackiego – jeżeli sprzedaż dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa.
 • zlecenie wykonania podziału nieruchomości ( jeżeli jest wymagany)
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta
 • zlecenie wykonania wyceny
 • podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • ogłoszenie przetargu – jeżeli sprzedaż następuje w trybie przetargowym
 • przetarg
 • protokół z rokowań , jeżeli sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej
 • umowa w formie aktu notarialnego. Procedura trwa do 8 miesięcy.
 1. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - procedura jak wyżej
 2. Zamiana nieruchomości , obciążenie służebnością – jak wyżej (tryb bezprzetargowy

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do każdego wniosku załącznik graficzny (kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem)

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ.U. z 2014r. poz. 1490)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pok. nr 117 / I piętro/ lub za pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druki wniosków do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki NIeruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

pj-0142-f-g-5.doc

wniosek o sprzedaż nieruchomości /oferta zakupu nieruch. od Gminy Krosno

pj-0142-f-g-6.doc

wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

pj-0142-f-g-7.doc

wniosek o zamianę nieruchomości

pj-0142-f-g-8.doc

wniosek o obciążenie nieruchomości

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W Urzędzie Miasta Krosna rozpatrywane są wnioski o zbycie nieruchomości Gminy Krosno i Skarbu Państwa położone na terenie miasta. Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości powoduje wdrożenie procedury zbycia (bezprzetargowej, jeżeli zezwalają na to przepisy szczególne, bądź przetargowej)

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • 13 i n n y FESTIWAL TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH

  Termin: 2018-10-18
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • JUBILEUSZ!!! 18 lat artKina

  Termin: 2018-10-18
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • "Mount Everest" - prelekcja Łukasza Łagożnego z cyklu Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

  Termin: 2018-10-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

  Termin: 2018-10-24
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film DOGMAN

  Termin: 2018-10-25
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej