Krosno.pl

 • English
 • Deutsch
Sobota, 20 grudnia 2014, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogumiła, Dominika

Dla Mieszkańców

Kontakt

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego - obszar m. Krosna

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego - obszar miasta Krosna (PI-G-5)

1. Od czego zacząć

Złóż wypełniony druk zgłoszenia bezpośrednio w GODGiK lub pocztą elektroniczną
e-mail: odgik@um.krosno.pl

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 • Opłata zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.(Dz.U.z 2004r Nr 37 poz.333)
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19.03.2008r. o ustaleniu standardu numerycznego przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych i kartograficznych
 • Nie podlega opłacie skarbowej art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 114 (I piętro), tel. (13) 47 43 114
Kierownik GODG i K – pokój nr 116 (I piętro), tel. 47 43 116

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy

 • potwierdzenie zgłoszenia 1 dzień
 • udostępnienie materiałów do 10 dni roboczych
 • kontrola złożonego operatu do 6 dni roboczych
 • wydanie materiałów dla zamawiającego do 3 dni od zakończenia aktualizacji bazy danych i kontroli końcowej

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • złożenie operatu geodezyjnego i przeprowadzenie wstępnej kontroli, operat w systemi otrzymuje datę wpływu i klauzulę "jeszcze nieprzyjęty"
 • aktualizacja numerycznej bazy danych ”kartowanie” (przez pracowników ODGiK lub obsługującą Ośrodek firmę po uprzednim wydaniu pliku do modyfikacji automatycznej)
 • wykonanie materiałów dla zleceniodawcy
 • włączenie operatu do zasobu, naliczenie opłaty, przeprowadzenie końcowej kontroli, wydanie oklauzulowanych materiałów wykonawcy, oparat w systemie orztymuje datę przyjęcia do zasobu 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

W przypadku zgłaszania przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego pracy po raz pierwszy:

 • kopia świadectwa uprawnień zawodowych
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.z 2010r Nr 193 poz. 1287 tekst jednolity)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestrowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U.Nr 78 z 2001r poz. 837)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne stosownie do asortymentu i zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej
 • w sprawie standardów technicznych wykonowania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Odbiór odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz materiałami niezbędnymi do wykonania pracy - bezpośrednio w GODGiK lub pocztą elektroniczną

Odbiór oklauzulowanych dokumentów po włączeniu operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego - bezpośrednio w GODGiK lub na konto w serwisie Web-Ewid po wcześniejszej rejestracji jednostki wykonawczej w serwisie Web-Ewid na wniosek F-G-237

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wnioski

Pliki do pobrania

f-g-10.doc

protokół przekazania pracy geodezyjnej (formularz F-G-10) (wniosek o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonania pracy geodezyjnej)

f-g-9.doc

Zgłoszenie pracy geodezyjnej (formularz F-G-9)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prace geodezyjne i kartograficzne mogą zgłaszać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przed przyjęciem zgłoszenia, może zażądać dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej przez zgłaszającego pracę. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych (utworzonych zgodnie z przepisami prawa), jeżeli przedmiot ich działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych. 
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Inauguracja Balonów nad...

 

Tegoroczną fiestę balonową rozpoczęliśmy w środę (1 maja) na krośnieńskiej starówce. Z...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video
Zobacz wszystkie

Wyszukiwarka

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WIGILIA NASZYCH SĄSIADÓW

  Termin: 2014-12-20
  Miejsce: RCKP Krosno, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • 10. KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

  Termin: 2014-12-21
  Miejsce: RCKP Krosno, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Spotkanie autorskie z Mateuszem Jaźwieckim z pokazem slajdów z Afganistanu

  Termin: 2014-12-22
  Miejsce: Piwnica PodCieniami ul. Rynek 5 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej