• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie ...

PJ.0142.PI-GK-3.2014 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Od czego zacząć?

 Należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a lub ul. Staszica 2 według wzoru, który stanowi załącznik do poradnika.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: 50 zł od dokonania wpisu do rejestru.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Staszica 2
pok. nr  14,  tel. 47 43 630

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Sprawa będzie załatwiana w formie wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu kmpletnego wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej oraz stosownym oświadczeniem, przedsiębiorca zostanie wpisany do rejestru. Następnie zostanie wydane zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • Wniosek o wpis do rejestru.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z póżn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Zaświadczenie odbiera się osobiście – w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wniosek.

Wzór wniosku do pobrania poniżej – PJ.0142.F-GK-3

 

Pliki do pobrania

wniosek-_wpis_do_rejestru.pdf

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 2. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne
  z prawdą;
   2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)”.

  Oświadczenie powinno zawierać także:
  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 3. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 4. Dokonując wpisu do rejestru, nadaje się przedsiębiorcy numer rejestrowy.
 5. Prezydent Miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
 6. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej