A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 21 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Hipolita, Mateusza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Dotacje do przyłączy kanalizacji sanitarnej

PJ.0142.PI-GK-1.2014 Dotacje do przyłączy kanalizacji sanitarnej

 

1. Od czego zacząć?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 lub przy ul. Lwowskiej 28a

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Miasta Krosna
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
pok. nr 14, tel. (0-13) 47 43 630

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest według kolejności daty jego wpływu do Urzędu Miasta Krosna.
Dofinansowanie nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • kserokopia dowodu tożsamości,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
 • kserokopia protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza,
 • kserokopia warunków technicznych przyłącza do sieci kanalizacyjnej wraz z załącznikiem graficznym,
 • kserokopia umowy na odbiór ścieków z przedsiębiorstwem wodno – kanalizacyjnym,
 • kserokopia rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę.

Wnioskodawca prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa oprócz powyższych załączników zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dotacji celowej:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810), na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

7. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLIII/932/17 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pliki do pobrania

uchwala_rio-sanitarka.pdf

uchwala-dotacja-celowa-budowa-przylacza-kanalizacji-sanitarnej.pdf

Uchwała w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wniosek.

Wzór wniosku do pobrania poniżej - PJ.0142.F-GK-1

Pliki do pobrania

wniosek-uchwala-sanitarka-nowy.pdf

Wniosek do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

 • o dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, położoną na terenie Gminy Miasto Krosno, stanowiącą miejsce realizacji dotowanego przedsięwzięcia, na terenie której nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie funkcjonującego przyłączenia kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy,
 • dotacją może zostać objęta budowa przyłączenia kanalizacji sanitarnej zrealizowana przez osobę uprawnioną od dnia 1 stycznia 2015 r.
   

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WERNISAŻ WYSTAWY JUSTYNY BIAŁEK I JOANNY TOPOLSKIEJ-ULIASZ

  Termin: 2018-09-21
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • „Tybet. Wokół Świętej Góry Kajlas” - prelekcja Dariusza Czerniaka

  Termin: 2018-09-24
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej