• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 13 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Łucji, Otylii

Dla Mieszkańców

Kontakt

Sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego

PI-U-1-2 Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Od czego zacząć

Należy wypełnić wniosek i złożyć go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Wniosek nie podlega żadnej opłacie.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a p. 203 i 203A
tel. 013 47 43 203 lub 013 47 43 200

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Informacja w terminie do 1 miesiąca o zarejestrowaniu wniosku i możliwości jego realizacji.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Udzielenie pisemnej informacji o zarejestrowaniu wniosku oraz kwalifikacja wniosku do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu.

W przypadku uwzględnienia wniosku Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa przygotowuję na sesję Rady Miasta Krosna uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu lub jego zmiany. Następnie Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa przeprowadzi procedurę sporządzenia planu lub jego zmiany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

 • ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej BIP, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu;
 • zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;
 • sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski;
 • uzyskuje opinie i uzgodnienia od właściwych instytucji i organów;
 • ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej BIP, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, wykłada ten projekt oraz organizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
 • rozpatruje uwagi dotyczące projektu planu (w przypadku uwzględnienia uwag w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia i organizuje ponowne wyłożenie);
 • przedstawia Radzie Miasta Krosna projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag clem uchwalenia;
 • uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego (nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy są w posiadaniu Urzędu, wystarczy złożyć wypełniony wniosek. W przypadku rozpoczęcia procedury sporządzenia planu lub zmiany planu można składać wnioski na etapie przystąpienia i wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacja zostanie przesłana pocztą na adres wnioskodawcy.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Prezydent Miasta Krosna dokonuje analizy zmian w zagospdoarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych. Prezydent przekazuje Radzie Miasta Krosna wyniki powyższych analiz co najmniej raz w czasie kadnecji Rady.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WIGILIA NASZYCH SĄSIADÓW. SPOTKANIE TWÓRCÓW POGRANICZA

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej