• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Rejestracja pojazdu krajowego

Rejestracja pojazdu krajowego (PI-KT-1)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Staszica 2, pokój nr 9 i złożyć wniosek.
Wnioski o rejstrację przyjmowane są od godz. 7.45 do godz. 16.00 w poniedziałek, od godz. 7:45 do godz. 15.00 we wtorek, środę, czwartek i od godz. 7:45 do godz. 14.00 w piątek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Na kwotę około 180,50 zł. w kasie Urzędu od 111,50 zł do 180,50 zł (opłata zależy od rodzaju rejestrowanego pojazdu) - 54,00 zł za dowód rejestracyjny, za tablice rejestracyjne od 30,00 zł do 80 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego - 50 gr; pozwolenia czasowego - 50gr ; zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 50 gr ; nalepki kontrolnej - 50 gr ; karty pojazdu - 50 gr.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 9 tel. 13 43 224 19; fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

dowody rejestracyjne wystawiane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i dlatego okres załatwiana uzależniony jest od wpływu dokumentów do Wydziału. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Właściciel(właściciele) pojazdu zgłaszają się osobiście  z wymienionymi poniżej dokumentami: " Procedura rejestracji jest dwuetapowa. W I etapie wydawane są tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe na okres 30 dni, decyzja oraz pobierane są opłaty. " W II etapie wydany jest stały dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się do Urzędu z pozwoleniem czasowym. " Jeżeli dokumenty przedstawione do rejestracji zostaną zakwestionowane, może być wydana decyzja odmawiająca rejestracji pojazdu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

- dokumenty tożsamości wszystkich właścicieli pojazdu;           

- pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela osoby załatwiającej sprawę;                              

- w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;

- wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;

- dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu;

- dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument, potwierdzający zarejestrowanie pojazdu;

- kartę pojazdu jeżeli była wydana;                                   

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów- nie dotyczy pojazdu nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1257)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1827)

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru.

9. Wniosek.

        

Pliki do pobrania

f-kt-1.pdf

Wniosek o rejestrację pojazdu (formularz numer F-KT-1)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

"Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu. " Na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można dowiedzieć się o aktualnym stanie załatwienia sprawy rejestracji pojazdu. " Przy rejestracji należy okazać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Od decyzji w sprawie rejestracji pojazdu można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu który ją wydał.

Tutaj można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już do odebrania: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej