A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 29 marca 2017, dzisiaj świętujemy imieniny: Cyryla, Wiktoryna

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca ...

Wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy, zmiana danych dotyczących właściciela lub pojazdu (PI-KT-13)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu ul. Staszica 2, pokój nr 9 i złożyć wniosek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Za dowód rejestracyjny - 54,00 zł

Za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego - 50 gr,

Opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego - 50 gr,

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transpotru, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 9 tel. 13 43 224 19; fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Dowody rejestracyjne wystawiane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i dlatego okres załatwiana uzależniony jest otrzymania dokumentów do Wydziału. Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Właściciel składa osobiście wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości (aktualne dane adresowe lub potwierdzenie zameldowania);
 • w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie; 
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę;
 • posiadany dotychczas dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym (lub zaświadczeniem z przeprowadzonego badania technicznego przez Stację Kontroli Pojazdów).;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);

7. Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 128) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru

9. Wniosek.

      

 

Pliki do pobrania

f-kt-3.doc

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu (formularz numer F-KT-3)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W przypadku braku ważnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym właściciel winien załączyć zaświadczenie z badania technicznego potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu.

Tutaj można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już do odebrania: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - EDYCJA WIOSENNA

  Termin: 2017-03-29
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską

  Termin: 2017-03-29
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" PRAKTYKANT

  Termin: 2017-03-30
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY

  Termin: 2017-03-31
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Film AZYL

  Termin: 2017-03-31
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej