A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 25 listopada 2017, dzisiaj świętujemy imieniny: Erazma, Katarzyny

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydanie legitymacji instruktora

Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców.

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

50 zł - za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10, tel. i fax 134743714

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie ale:

Wpis do ewidencji instruktorów uzależniony jest od uzyskania przez kandydata na instruktora nauki jazdy kwalifikacji do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami potwierdzonych zdaniem egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

5. Twoja sprawa będzie załatwiona w następujący sposób:

Po złożeniu kompletnego wniosku lista kandydatów na instruktorów nauki jazdy zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93) przekazywana jest do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Kandydatów na Instruktorów i Instruktorów Nauki Jazdy. Po zdanym egzaminie w terminie miesiąca zostanie wydana decyzja potwierdzająca wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców oraz wydana legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Kompletny wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, w tym:

- dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

- prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień co najmniej przez okres 3 lat,

- ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

- ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

- zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

- dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,

- zaświadczenie o niekaralności.

-

7. Podstawa prawna:

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r.  poz. 978) wraz z przepisami wykonawczymi.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a/ za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

b/ bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

9. Wniosek

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.

Pliki do pobrania

wniosek_instruktor_pdf.pdf

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRCH WARTO WIEDZIEĆ

-

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • 25-LECIE DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU TANECZNEGO KLEKS

  Termin: 2017-11-25
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • XI WIECZÓR ANDRZEJKOWY "JOLKA JOLKA, PAMIĘTASZ" PIOSENKI Z LAT 80

  Termin: 2017-11-26
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • MACBETT - spektakl dla młodzieży - XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

  Termin: 2017-11-29
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Wielki Test Wiedzy o Josephie Conradzie

  Termin: 2017-11-30
  Miejsce: Czytelnia Głowna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" MANIA. HISTORIA PRACOWNICY FABRYKI PAPIEROWSÓW

  Termin: 2017-11-30
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej