A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 19 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Arnolda, Konrada

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

PJ.0142.PI-OS-03-2016 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa od pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217,00 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15 tel. 13 47 43 656

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1.    do 1 miesiąca.
2.    do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wnioskodawca oraz zainteresowane strony powiadomione zostaną pisemnie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz terminie rozprawy administracyjnej. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Prezydenta Miasta Krosna będzie operat wodnoprawny oraz uzgodnienia dokonane podczas rozprawy administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Operat wodnoprawny spełniający wymagania określone w art.132 ustawy Prawo wodne.
 3. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 4. Projekt instrukcji gospodarowania wodą - do wniosku o wydanie pozwolenia na piętrzenie wód powierzchniowych (art. 131 ust. 2 a ustawy Prawo wodne).
 5. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późń.zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wg PJ.0142.F-KS-5

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 • Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodnoprawnego.
 • Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony; obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.
 • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 • Nie wydaje się odrębnych pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli dla instalacji wymagane jest pozwolenie zintegrowane obejmujące wszystkie elementy środowiska.
 • Prowadzący instalację, z której emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, ale mogącej stanowić uciążliwość dla środowiska, powinien zgłosić ją Prezydentowi Miasta Krosna.
 • Wykaz instalacji znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 • Zgłoszeniu podlegają instalacje: oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, stosownie do art. 4 ust. 4 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • „Pacific Crest Trail – rok lodu i ognia” - prelekcja Kamili Kilelar

  Termin: 2018-02-19
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krsno więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja muzyki dawnej BRZMIENIE STARYCH STRUN

  Termin: 2018-02-20
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja o sztuce ZAKAMARKI RENESANSU

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Wykład dr hab. prof. UR Marii Krauz „Słowa, słowa, słowa - czyli o kreatywności językowej Polaków”

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - PARTY

  Termin: 2018-02-22
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej