• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 17 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Floriana, Łazarza

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zgłoszenia instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia

PJ.0143.PI-OS-15.2016
Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

1. Od czego zacząć

 1. Rozpoznać, czy  instalacja podlega zgłoszeniu.

Zgłoszeniu podlegają instalacje niewymagające pozwolenia, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, które natomiast zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 1. W przypadku zakwalifikowania instalacji do zgłoszenia kompletny wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przyjęcie wymaganego prawem zgłoszenia instalacji, z której emisja  nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku w przedmiocie zgłoszenia instalacji. Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a lub ul. Staszica 2.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska ul. Staszica , 38-400 Krosno  pok. nr 15 tel. 13 47 43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia Prezydent może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożona informacja zostanie dokładnie przeanalizowana i sprawdzona. Prezydent w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia może wnieść sprzeciw w drodze decyzji, jeżeli zgłoszona instalacja narusza przepisy ochrony środowiska. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek w sprawie zgłoszenia instalacji.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 •  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póżń zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 880)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o zgłoszenie instalacji, dla której nie jest wymagane pozwolenie lecz zgłoszenie wg PJ.0142.F-KS-08.

Pliki do pobrania

pj.0143.f-ks-8.doc

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega zgłoszeniu Prezydentowi Miasta krosna. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
 1. Prowadzący instalację wymagającą zgłoszenia jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Prezydent Miasta Krosna, w terminie 30 dni od   daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie  sprzeciwu w drodze decyzji.
 3. Zgłoszenie o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji lub zmianie warunków eksploatacyjnych należy dokonać w terminie 14 dni od dnia tego faktu.
 4. W przypadku rezygnacji z działalności instalacji, zaprzestania lub zmiany warunków eksploatacyjnych.
 5. Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia  instalacji lub eksploatowanie jej niezgodnie z załączoną informacją zagrożone jest karą grzywny.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FILMOWY SYLWESTER W artKinie

  Termin: 2018-12-31
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej