• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 15 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Celiny, Waleriana

Dla Mieszkańców

Kontakt

Udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

PJ.0142.PI-OS-13.2016 Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami w terminie na 2 miesiące przed rozpoczęciem lub zmianą działalności powodującej emisję lub niezwłocznie w przypadku prowadzenia takiej działalności. W przypadku posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji przed terminem jej wygaśnięcia.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

•    wydanie pozwolenia 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej
(z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);
•    wydanie pozwolenia 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
•    przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:
o    dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia (odpowiednio 1005,5 zł i 253 zł);
o    treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia;
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie.
Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a lub ul. Staszica 2.
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska ul. Staszica , 38-400 Krosno, pok. nr 15  tel. 13 47 43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż 2 miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. W razie wystąpienia braków otrzymasz wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone. Następnie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w terenie. Po wizji lokalnej i skompletowaniu dokumentów sprawa zostanie zakończona wydaniem stosownej decyzji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

I. Wniosek, opracowany zgodnie z art. 184 ust. 2 – 4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

II. Załączniki
Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 •  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póżń zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wg PJ.0142.F-KS-7

Uwaga: Wniosek ma być opracowany zgodnie z art. 184 ust.2 - 4 oraz art. 221 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Pliki do pobrania

wniosek_gazy_i_pyly.doc

Wniosek o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O czym należy pamiętać ?
a) Pozwolenie jest wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
b) Pozwolenie nie jest wymagane tylko w przypadku emisji niezorganizowanej i niewielkich instalacji, wymienionych enumeratywnie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.  z 2010r. Nr 130, poz. 881).
c) Prowadzący instalację, z której emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia, ale mogącej stanowić uciążliwość dla środowiska, powinien zgłosić ją Prezydentowi Miasta Krosna ; wykaz instalacji w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz.880).
d) Prowadzący nowo zbudowaną lub zmodernizowaną instalację, z której emisja wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, powinien je uzyskać przed oddaniem instalacji do użytku .
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie -  za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej