A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 25 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Aurelii, Władysława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów

PJ.0142.PI-OS-06.2016 Udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 

1. Od czego zacząć

Złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami i opłatą skarbową w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, w budynku przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości:
  2 011 zł - w  związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zatrudnienie powyżej 250 osób)
  506 zł -    w  związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zatrudnienie 1 ÷ 250 osób)
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział  Ochrony Środowiska
38-400 Krosno,  ul. Staszica 2,  pok. nr 15a  
tel. 13 47 43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłata skarbowa - okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony.
W razie wystąpienia braków otrzymasz wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone. Następnie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w ustalonym terminie, w terenie. Po wizji lokalnej i skompletowaniu dokumentów sprawa zostanie zakończona wydaniem pozwolenia.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia KRS-u
 • numer regon, NIP
 • do wglądu umowy z podmiotami na dalsze zagospodarowanie odpadów,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • ewentualny wgląd do wpisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane.
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 •  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póżń zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub gońca (na terenie Krosna)

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Brak. Wniosek należy opracować na podstawie ustawy  Prawo ochrony środowiska i  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Pozwolenie powinien uzyskać wytwórca odpadów, który wytwarza odpady w związku z  eksploatacją instalacji w określonych ilościach: odpady niebezpieczne powyżej 1 tony rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne  powyżej 5 tysięcy ton rocznie.
O czym należy pamiętać ?

 • Pozwoleniem nie są objęte odpady komunalne.
 • W pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez instalację w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie -  za pośrednictwem tut. organu - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: Filia nr 4 KBP, ul. Krakowska 124 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej