A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 18 stycznia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Małgorzaty, Piotra

Dla Mieszkańców

Kontakt

Złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej ustalającej ...

Złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatków lokalnych

1. Od czego zacząć

Należy złożyć korekty uprzednio złożonych informacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poprawność korekty informacji w Biurze Obsługi Obywatela: Kancelaria Ogólna sala obsługi nr 1 (parter).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar (I piętro), nr tel. 13 47 43  111, pokój nr 112 - księgowość podatkowa (I pietro), nr tel. 13 47 43 112.

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Decyzję korygującą wymiar podatku wydaje organ podatkowy w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjaśniającego termin ten może wynosić 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu korekt stosownych informacji, organ podatkowy wyda stosowną decyzję.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wypełnione informacje, 
 2. Dokumenty potwierdzające argumenty zawarte w informacjach.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r.  poz 716 z późn.zm.), 
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz.617 z późn.zm.), 
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz.374 z późn.zm.), 
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.201 z późn. zm.),
 5. Uchwała Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczace podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.3787),
 6. Uchwała Nr XXXVII/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.3831).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzje za pokwitowaniem przez pocztę lub przez swoich pracowników.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Przepis obowiązującego prawa nakłada na podatnika obowiązek dostarczenia całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania stosownej decyzji. Podatnik może zostać wezwany do złożenia w ciągu 7 dni dodatkowych wyjaśnień, dokonania określonej czynności celem uzupełnienia złożonego wniosku. Jeżeli zmiana decyzji ostatecznej związana jest z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego z gruntu, należy pamiętać, że organ podatkowy ma obowiązek uwzględniać aktualny zapis w ewidencji gruntów i budynków. Do czasu ewentualnych zmian dokonanych w ewidencji gruntów i budynków, dane te są dla organu podatkowego wiążące. Taki tryb postępowania wynika z art.21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2016 r. poz.1629 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zmieniającej decyzję ostateczną ustalającą wysokość podatków lokalnych służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

Pliki do pobrania

in-1-_zal.nr_2_30.11.2015r..pdf

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) F-PO 1

ir-1-zal.nr_4_30.11.2015r..pdf

informacja o gruntach (IR-1) F-PO 2

il-1-zal._nr_6_30.11.2015r..pdf

informacja o lasach (IL-1) F-PO 3

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16 mm" NA KRAWĘDZI

  Termin: 2018-01-18
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA

  Termin: 2018-01-19
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-01-21
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Prezentacja almanachu literackiego „Krajobrazy liryczne”

  Termin: 2018-01-24
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • KONCERT KOLĘD ENEJ

  Termin: 2018-01-25
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej