A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 19 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Arnolda, Konrada

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

1. Od czego zacząć

·         Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”,

·         Pamiętaj o:

- uszkodzonym dowodzie osobistym,

-ważnym paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu),

·           Udaj się do Wydziału Spraw Obywatelskich  i dokonaj zgłoszenia ,

·           Odbierz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

2. Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony o podpisany formularz „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”,
 • Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu),
 • Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu).

3. Uwagi:

·         Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej,

·         Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych ustawie z dnia 27 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

·         Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

·         Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie,

·         Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód do organu, do którego skierował zgłoszenie,

·         Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące,

·         Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator,

·         Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia,

·         W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

4. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212).

 

5. Załaczniki do pobrania:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Pliki do pobrania

zgoszenie_utraty.pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • „Pacific Crest Trail – rok lodu i ognia” - prelekcja Kamili Kilelar

  Termin: 2018-02-19
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krsno więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja muzyki dawnej BRZMIENIE STARYCH STRUN

  Termin: 2018-02-20
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja o sztuce ZAKAMARKI RENESANSU

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Wykład dr hab. prof. UR Marii Krauz „Słowa, słowa, słowa - czyli o kreatywności językowej Polaków”

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - PARTY

  Termin: 2018-02-22
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej