A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 19 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Arnolda, Konrada

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wymeldowanie z pobytu stałego i pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu stałego i pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu stałego i pobytu czasowego PI-SO-2

1. Od czego zacząć

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk.                                      
2. Pamiętaj o:
    a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
    b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez pełnomocnika.
3. Udaj się do Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Lwowska 28A pok. 107 I piętro dokonaj wymeldowania.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Lwowska 28a
pok. 107, 13 47 43 107

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Bez zbędnej zwłoki

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wypełnione formularze meldunkowe należy przedłożyć w  Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 107 i po ich sprawdzeniu dokonane zostanie wymeldowanie
z pobytu stałego lub czasowego. Strona zainteresowana na swój wniosek otrzymuje potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”.  
2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
   – pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
   – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście  w  Urzędzie Miasta Krosna – ul. Lwowska 28a pokój 107 I piętro

9. Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć:

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne.
4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
8. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Tryb odwoławczy:  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

10. Wzory wniosków

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego znajdują sie poniżej:

Pliki do pobrania

wymeldowanie_czasowe.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

wymeldowanie_pobyt_staly.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • „Pacific Crest Trail – rok lodu i ognia” - prelekcja Kamili Kilelar

  Termin: 2018-02-19
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krsno więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja muzyki dawnej BRZMIENIE STARYCH STRUN

  Termin: 2018-02-20
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja o sztuce ZAKAMARKI RENESANSU

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Wykład dr hab. prof. UR Marii Krauz „Słowa, słowa, słowa - czyli o kreatywności językowej Polaków”

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - PARTY

  Termin: 2018-02-22
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej