A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 25 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Cezara, Wiktora

Dla Mieszkańców

Kontakt

Udost danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Os

1. Od czego zacząć

 • Pobierz, wydrukuj i wypełnij  „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”,
 • Wniosek złóż w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a - Biuro Obsługi Obywatela – parter

       WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 • zakres żądanych danych,
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny)

        DO WNIOSKU DOŁĄCZ:

 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
 • Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych),
 • Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Odpowiedź możesz odebrać osobiście , może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany:

 •   31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym,
 • 17 zł – opłata skarbowa za założenie pełnomocnictwa (w przypadku , gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna lub bezpośrednio w kasie urzędu. Na stronie internetowej urzędu: www.krosno.pl znajduje się wykaz rachunków bankowych.

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt. 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

3. Kto będzie odpwowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Lwowska 28a

pok. 102, tel. 13 47 43 102

4. Wymagane dokumenty:

·         Wypełniony wniosek,

·         Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym,

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Informacje dodatkowe:

·         Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek,

·         Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego,

·         W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne,

·         W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca,

·         Wiosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

·         Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).,

·         Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).,

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. Nr 243, poz. 1452 ze zm.).,

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012r., poz. 75 ze zm.).

7. Wnioski:

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym

Wnioski do pobrania znajdują sie poniżej:

Pliki do pobrania

wniosek_o_udost._danych_w_trybie_jednostkowym_z_rejestru_dowodow_osobistych.pdf

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

wniosek_o_udost._dokumnetacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-02-25
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16mm" - THE PLACE

  Termin: 2018-03-01
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • POLSKA SIEĆ TAŃCA - spektakl „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

  Termin: 2018-03-06
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - BLASK

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • SPOTKANIE KOBIET POGRANICZA

  Termin: 2018-03-08
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej