A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 22 marca 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogusława, Katarzyny

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania

1. Od czego zacząć?

Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu występuje  z wnioskiem o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. We wniosku należy szczegółowo określić czas i  okoliczności opuszczenia miejsca zameldowania, a także w miarę możliwości, podać obecny adres zamieszkania osoby, która ma zostać wymeldowana decyzją administracyjną.

W przypadku anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania  należy wystąpić z wnioskiem wskazując na bezprawność dokonanego zameldowania.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,

17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez  pełnomocnika)

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Na stronie internetowej urzędu: www.krosno.pl znajduje się wykaz rachunków bakowych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Tojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich

Ul. Lwowska 28A, pok. 107,

tel. 13 43 638 50 13 47 43 107

4. Załatwimy Twoją sprawę:

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku kiedy osoba, której postępowanie dotyczy przebywa za granicą albo jej pobyt nie jest znany, postępowanie może się wydłużyć z uwagi na postępowanie sądowe o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej na podstawie art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadzi postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na dokonaniu oględzin lokalu, przesłuchaniu stron, świadków oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej i  wydaniu decyzji administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

·         oryginału dokumentu stwierdzającego stan prawny budynku lub mieszkania. Może to być np.: akt własności, wypis z ksiąg wieczystych, czy zaświadczenie z Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub TBS w Krośnie. Z dokumentu powinno jasno wynikać, kto jest właścicielem lokalu lub nieruchomości.

w przypadku orzeczonej eksmisji – uwierzytelnionej kserokopii wyroku sądu, bądź uwierzytelnionej kserokopii protokołu z przeprowadzonej eksmisji.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).,
 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Lwowska 28a Wydział Spraw Obywatelskich – I piętro pokój 107 lub za pośrednictwem poczty.

9. Wniosek

Brak wzoru wniosku

10. Dodatkowe informacje , o których warto wiedzieć:

Tryb odwoławczy:  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Z ostatniej chwili...

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16 mm" - POMIĘDZY SŁOWAMI

  Termin: 2018-03-22
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WIOSENNA BIESIADA POETYCKA W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-03-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • CZYTANIE NA EKRANIE w artKinie

  Termin: 2018-03-25
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • RYNEK KROSNA - WIELKANOCNE SERCE MIASTA

  Termin: 2018-03-25
  Miejsce: Krosno, Rynek Starego Miasta więcej
 •  
 • WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

  Termin: 2018-03-25
  Miejsce: Krosno, Rynek Starego Miasta więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej