A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 19 lutego 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Arnolda, Konrada

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

1. Od czego zacząć?

1.Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk.                                                                                                    

2. Pamiętaj o:
a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia przez pełnomocnika.

3. Udaj się do Wydziału Spraw Obywatelskich, ewidencji ludności ul. Lwowska 28A pok. 107 I piętro i dokonaj zgłoszenia

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej działa przez pełnomocnika).

 Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna lub bezpośrednio w kasie urzędu. Na stronie internetowej urzędu: www.krosno.pl znajduje się wykaz rachunków bankowych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Lwowska 28A, pok. 107, I piętro

tel. 13 47 43 107

4. Załatwienie Twojej sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

5. Twoja sprawa będzie załatwiona w następujący sposób:

Wypełniony formularz meldunkowy należy przedłożyć w  Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 107, I piętro w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a i po jego sprawdzeniu dokonane zostanie zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
2.Dowód osobisty lub paszport.
3.W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujacy sposób:

Osobiście w Urzędzie Miasta Krosna-Wydział Spraw Obywatelskich –  pok. 107 I piętro, ul. Lwowska 28a.

9. Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć:

1.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
2.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3.Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
4.Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
5.Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
6.Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

10. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania

zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_rzeczypospolitej_polskiej_2018.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - koncert CZTERY PORY ROKU Antonio Vivaldiego

  Termin: 2018-02-18
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • „Pacific Crest Trail – rok lodu i ognia” - prelekcja Kamili Kilelar

  Termin: 2018-02-19
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krsno więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja muzyki dawnej BRZMIENIE STARYCH STRUN

  Termin: 2018-02-20
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • KULTURA WIEKÓW DAWNYCH - lekcja o sztuce ZAKAMARKI RENESANSU

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • Wykład dr hab. prof. UR Marii Krauz „Słowa, słowa, słowa - czyli o kreatywności językowej Polaków”

  Termin: 2018-02-21
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej