A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 20 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Eustachego, Euzebii

Dla Mieszkańców

Kontakt

Uzyskania dla przedsiębiorców zezwolenia na sprzedaż detaliczną

Uzyskania dla przedsiębiorców zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

1. Od czego zacząć

Warunkiem prowadzenia sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są przez Prezydenta Miasta Krosna (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie miasta Krosna), na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 1. 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest  na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 1. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 2. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 3. 77.000,- dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a 
 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 

/pokój 215/  tel. (13) 47 432 15

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, tj. sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1. Opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie.
 2. Zezwolenie Prezydenta Miasta Krosna na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 4. Dokonanie przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt   sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku (jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym),
 3. decyzję  państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594),
 4. w przypadku spółek cywilnych do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej umowy spółki, zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym.        

Zezwolenie jest wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie, o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Krosna, o których mowa w pkt. 7 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi / Dz.U. z 2016 r. poz. 487/,
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 23/,
 3. uchwała Nr IV/76/03 Rady Miasta Krosna z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 4. uchwała Nr XXX/236/93 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zmieniona uchwałami Rady Miasta Krosna Nr IX/161/03 z dnia 30 maja 2003 r. ; Nr XVII/351/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. ; Nr XXIII/423/08 z dnia 31 marca 2008 r. i XXX/549/08 z dnia 26 września 2008 r.
   

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście, po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w pokoju Nr 215:

- poniedziałek w godz. od 7.30  do 16.30;

- wtorek, śrooda, czwartek  w godz. od 7.30 do 15.30;

- piątek w godz. od 7.30 do 14.30.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :

 1. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/:
  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo  - F-PS 14     
  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - F-PS15     
  powyżej 18% zawartości alkoholu -  F-PS 16 
 2. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/
  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo  - F-PS 17    
  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - F-PS 18    
  powyżej 18% zawartości alkoholu -  F-PS 19 
 3. jednorazową  - F-PS 20
 4. dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć - F- PS 21

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 11' ust. 1, 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2016 r. poz. 487/ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczeniem o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia 31 maja i 30 września danego roku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Konkurs „Herbert w obrazach”

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Biblioteka Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Barbarą Gawryluk

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Barbarą Gawryluk

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Filia nr 4 KBP, ul. Krakowska 124 więcej
 •  
 • Spotkanie z Szymonem Hołownią

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej