A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 25 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Aurelii, Władysława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Sporządzania aktów zgonów – rejestracja zgonów

Sporządzenia aktów zgonów – rejestracja zgonów

PI-USC-3

1. Od czego zacząć?

Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul.Prochownia 4 (pokój- rejestracja zgonów).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 
Sporządzenie aktu zgonu i jeden odpis skrócony aktu zgonu nie podlegają opłacie skarbowej.
Kolejne odpisy aktu zgonu podlegają opłacie skarbowej: skrócony, wielojęzyczny odpis - 22 zł, zupełny odpis - 33 zł.  
Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna:
Bank Pekao S.A. Oddział Krosno Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.
 

  

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie,

ul. Prochownia 4,

tel. 13-43-204-19;13-43-677-46; 13-43-677-86,

fax 13- 43-204-19

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- akt zgonu oraz odpis sporządzane są bez zwłoki,

- termin zgłoszenia zgonu - 3 dni,

- jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia, 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca). 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport 5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika. 6. Zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo.

7. Podstawa prawna:

1. Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

3. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz.233 ze zm.).

4. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1628 ze zm.).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.).

8. Art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

9. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 ze zm.).

10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz.1427 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w USC po dokonaniu rejestracji zgonu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1) Do zgłoszenia zgonu obowiązany jest podmiot uprawniony do pochówku, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka) lub dzieci zmarłego oraz najbliżsi krewni lub powinowaci.

2)  W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane w dowodzie osobistym, m. in. nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej, jej stan cywilny, ewentualna datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

3) Zgon sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. - Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4) Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

 

 

Oprac.A.B.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: Filia nr 4 KBP, ul. Krakowska 124 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej