A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 11 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Damazego, Daniela

Dla Mieszkańców

Kontakt

Zezwolenia na przeprowadzanie imprez masowych

1. Od czego zacząć

Organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy występuje z wnioskiem  do Prezydenta Miasta Krosna o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie. 
Zwraca się do Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności
ul. Lwowska 28a pok. 105, 
tel. (0-13) 43 639 26

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

 Wydanie zezwolenia albo odmowa jego wydania następuje w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, natomiast opinie o których mowa w pkt. 1  niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 Wymagane załączniki:

1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, wraz z jego opisem,  zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg  ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub  terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób  uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych  i sanitariatów.
2. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
3. Informacja o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz  służby informacyjnej.
4. Informacja  o  sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział  w  imprezie  masowej     w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
5. Informacja o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy.
6. Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie.
7. Opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
9. Opinia Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Opinie (pkt 6-9) oraz instrukcję (pkt 2) organizator dołcza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na  14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. 

7. Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( j. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 611), ustawa z dnia  16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej  ( j. tekst  Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 Osobiście w  Urzędzie Miasta Krosna – Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności – pok. 105 lub za pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 Wniosek

Pliki do pobrania

f-zk-2.doc

f-zk-2

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 Informacje dodatkowe: 

Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci: 
1. kopii aktualnych protokołów z kontroli obiektu, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym (dla imprez na które  wstęp jest odpłatny),

 Tryb odwoławczy:  Od decyzji w sprawie wydania  zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej bądź odmowy jej wydania  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Otwarcie wystawy malarstwa Natalii Krzywdy

  Termin: 2018-12-12
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej