• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 16 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Albiny, Zdzisława

Dla Mieszkańców

Kontakt

Dzielnica Krościenko Niżne

Władze Dzielnicy /kadencja 2015-2019/


Przewodniczący Rady Dzielnicy:
LORENC Jerzy


Przewodniczący Zarządu Dzielnicy:
SŁOWIK Witold
 

 


Radni Rady Dzielnicy:

 1. Bieszczad Maria
 2. Gierlach Tomasz
 3. Kasprzyk-Ziobro Magdalena
 4. Kaszak Zofia
 5. Kawula  Stanisław
 6. Klatka  Stanisław
 7. Lorenc  Jerzy
 8. Moskal  Andrzej
 9. Popek-Kumor  Maria
 10. Rachwał Józef
 11. Słowik  Witold
 12. Szałajko  Irena
 13. Wygonik  Ewa
 14. Zborowska Agnieszka
 15. Zborowska Stefania
 
 

 

Statut

Pliki do pobrania

statut_kroscienko_nizne.pdf

Ordynacja wyborcza

Pliki do pobrania

ordynacja_kroscienko_nizne.pdf

Granice Dzielnicy

DZIELNICA „ KROŚCIENKO NIŻNE”

 
obejmuje ulice:
 
NAZWA ULICY
OBSZAR
Kopalniana

- południowa strona na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ślączka do granicy miasta;

Żeromskiego S.
- cała;
Ślączka

- od skrzyżowania z ulicą Kopalnianą do końca w kierunku południowym;

Asnyka A.

- cała;
Gałczyńskiego K.I.
- cała;
Lunarna
- cała;
Wilkinowa
- cała;
Łąkowa
- cała;
Chopina
- cała;
Powstańców Śląskich

- wschodnia strona - od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego;

Wieniawskiego H.

- na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do ulicy Powstańców Śląskich - południowa strona,

- na odcinku od skrzyżowania ulicy z ulicą Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ulicą Chopina - obydwie strony;

Różana
- cała; 

Sikorskiego Wł.

- od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego do skrzyżowania z torami kolejowymi.

 
 

 

Dyżury w ODK Puchatek

Dyżury w Osiedlowy Dom Kultury Puchatek:

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Witold Słowik

poniedziałek w godz. od 17.00 do godz. 19.00

Dzielnicowy sierżant sztabowy Izabela Guzik

wtorek w godz. od 17.00 do godz. 19.00

 

 

Napisz do nas

 

Radni Rady Miasta:

kontakt telefoniczny

Witold Skiba 603 765 084

Jerzy Lorenc 667 770 484

 

Wynajem sali w " Puchatku" - tel: 667 122 459

 

 

 

Zebranie mieszkańców

Zarząd dzielnicy zaprasza na ogólne zebranie mieszkańców naszej dzielnicy w dniu 12.10.2017r. o godzinie 18.00, w Domu Ludowym Puchatek.

 

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Krościenko Niżne

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie zarządu dzielnicy Krościenko Niżne za okres 16.09.2016 - 22.10.2017.

Prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniem, Rada Dzielnicy.

Krosno 2017-10-12

Sprawozdane Zarządu Dzielnicy „ Krościenko Niżne” za okres od   2016-09-16 do 2017-10-12

Zgodnie ze Statutem Dzielnicy na pierwszym zebraniu Rady Dzielnicy  w dniu 2015-05-04 został wybrany Zarząd w następującym składzie:

1.       Witold Słowik – przewodniczący

2.       Tomasz Gierlach – zastępca

3.       Stanisław Kawula - Członek

4.       Stanisław Klatka - Członek

Podstawą działania Zarządu jest Statut Dzielnicy oraz Plan pracy  stanowiący Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Dzielnicy Krościenko Niżne  Nr IV/9/15 z dnia  30 lipca 2015. Opracowany na podstawie wniosków zgłoszonych na zebraniu ogólnym mieszkańców   obejmujący zadania w okresie 4 lat.

W okresie od 2016-09-16 do 2017-10-12 zostały zrealizowane / lub są w trakcie realizacji / następujące przedsięwzięcia  :

DZIAŁ I

 Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane na rzecz poprawy infrastruktury Dzielnicy

1.       Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – Etap I”                                                               173 577 zł

2.       Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – Etap Ii”                                                         2 369 719 zł

3.       Przystąpienie do sporządzenia   MPZP  miasta Krosna obejmującego dzielnicę  

4.       Rozbudowa ulicy Sikorskiego ; zmiana w dokumentacji dot. ronda na drodze G      30 000 złDZIAŁ II

Przedsięwzięcia o charakterze remontowym  realizowane na rzecz poprawy infrastruktury Dzielnicy

5.       Położenie nakładki bitumicznej na ul. Ślączka                                                                                                 64 800 zł

6.       Przebudowa ul. F. Chopina ; remont chodnika  etap I -                                                                             126 750 zł 

7.       Powiększenie i remont parkingu obok kościoła pw. Św. Ducha                                                                21 740

8.       Położenie  20 m chodnika łączącego ul.  Różaną z Powstańców Śląskich / obok apteki /      1 477 zł

9.       Remont wiat przystankowych                                                                               3 490 zł + 1 781 zł =              5 271 zł

10.   Cyklinowanie podłóg i malowanie ścian w DDL Puchatek                        7 500 zł w trakcie realizacji

11.   Przebudowa kratki instalacji burzowej na ul. Powstańców Śląskich / obok apteki /

12.   Szkoła Podstawowa nr 4 Renowacja parkietów,  wykonanie izolacji , malowanie pomieszczeń , remont dachu zakup pieca 61 837 zł + 38 163 zł + 43 400 zł  + 24 996 zł =                                                          168 396 zł

13.   Remont wylotu kanalizacji deszczowej na ul. Chopina                                                                                6 070 zł

14.   Dobudowa wpustu deszczowego ul. Żeromskiego                                                                      2 235,53 zł


 

 

DZIAŁ III

 Poprawa stanu i sposobu zagospodarowania terenów zielonych służących ogółowi mieszkańców

15.   Uporządkowanie terenu starego rzeczyska  wzdłuż ul. Szopena na wysokości ogródków działkowych   / oczyszczenie ze śmieci , zabiegi pielęgnacji zieleni , sprawdzenie możliwości odprowadzenia  wody do rzeki Wisłok / – 3870 zł zadanie w realizacji

16.   Koszenie traw, czyszczenie rowów , pielęgnacja drzew, żwirowanie ulic wg potrzeb.

 

DZIAŁ IV

Poprawa stanu bezpieczeństwa terenów służących do wspólnego użytkowania

17.   Umieszczenie  znaków drogowych zwiększających bezpieczeństwo na ul. Chopina  , Żeromskiego

18.   Rozbiórka garażu drewnianego na terenie DDL                                                                            8 001,15 zł

19.   Okresowe przeglądy budynku DDL                                                                                                         848,33 zł

 

 

W okresie objętym sprawozdaniem mimo podjętych działań  nie udało się wykonać :

 

1.       Dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Wiklinowej , mimo zarezerwowanych środków w wysokości 68 000 zł projektant nie przekazał dokumentacji w ustalonym terminie.

2.       Zadań związanych z modernizacją DDL Puchatek tj. opracowanie koncepcji modernizacji , wykupu działki łączącej DDL Puchatek ze szkołą podstawową nr 4. / Nie pozyskano terenu pomiędzy szkołą podstawową nr 4 a DDL Puchatek , koszt dokumentacji został wyceniony niewspółmiernie do posiadanych środków i możliwych efektów/

3.       Wykupu działek i remontu łącznika pomiędzy ulicą Różaną a mostem bł Wł. Findysza / brak możliwości działania bez pozyskania terenu /

4.       Położenia  nakładki bitumicznej na ul. Asnyka na długości  120 m  wraz z przebudową  skrzyżowania ul. Gałczyńskiego i Asnyka . /Mimo uzyskania prawa własności do terenu , brak wyłonionego wykonawcy  /

 

 

 


 

Plan Działań na rok 2018 i 2019


 DZIAŁ I
 Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane na rzecz poprawy infrastruktury Dzielnicy

1.       Rozbudowa ul. Wiklinowa oraz ul. Lunaria wraz z budową kładki na rzece Wisłok / Zadanie które znalazło się na 1 miejscu na portalu Dobre pomysły Krosno  /

2.       Przebudowa Instalacji kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Asnyka odprowadzającej wody burzowe z terenu ul. Żeromskiego i Asnyka

3.       Położenie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach ulic Asnyka, Żeromskiego , Szopena, Wieniawskiego, Ślączka  w miejscach o złej nawierzchni.

4.       Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ślączka .

 

DZIAŁ II

Przedsięwzięcia o charakterze remontowym  realizowane na rzecz poprawy infrastruktury Dzielnicy

5.       Remont chodnika przy ulicy Szopena etap II .

6.       Modernizacja DDL Puchatek

7.       Remonty bieżące nawierzchni ulic i chodników.

8.       Naprawa zasypanych rowów odwadniających w okolicy ul. Ślączka

9.       Wykonanie ławek na przystankach autobusowych


DZIAŁ III

Poprawa stanu i sposobu zagospodarowania terenów zielonych służących ogółowi mieszkańców

10.   Zagospodarowanie  terenu starego rzeczyska  wzdłuż ul. Szopena na wysokości ogródków działkowych .

11.   Uporządkowanie terenu wokół  DDK Puchatek

12.   Koszenie traw, czyszczenie rowów , pielęgnacja drzew, żwirowanie ulic wg potrzeb.


DZIAŁ IV

Poprawa stanu bezpieczeństwa terenów służących do wspólnego użytkowania
Projekt połączenia  pieszego  od ul. Różanej do ul. Szopena / przy moście/

DZIAŁ V


Renowacja  obiektów małej architektury  będącej na terenie Dzielnicy
Renowacja i naprawa kapliczek  .


W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd dzielnicy poza działaniami wpisanymi do Planu Pracy , załatwiał bieżące sprawy wynikające z jego kompetencji i pomagał w rozwiązaniu spraw mieszkańców.

Przewodniczący Zarządu  Witold Słowik


Załącznik nr 1.
Do Uchwały Rady Dzielnicy Krościenko Niżne  Nr IV/9/15 z dnia  30 lipca 2015.

 

Plan pracy Zarządu Dzielnicy Krościenko Niżne  na czteroletnią kadencję  2015-2019

I Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane na rzecz poprawy infrastruktury Dzielnicy

13.   Opracowanie projektu uzbrojenie terenu wzdłuż ul. Kopalniana

14.   Rozbudowa ul. Lunaria oraz ul. Wiklinowa wraz z budową kładki na rzece Wisłok

15.   Budowa chodnika wzdłuż ul. Szopena na odcinku łączącym przystanki autobusowe

16.   Położenie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach ulic Asnyka, Żeromskiego , Szopena, Wieniawskiego, Ślączka  w miejscach o złej nawierzchni.

17.   Przebudowa skrzyżowania ul. Gałczyńskiego i Asnyka  

 

II Przedsięwzięcia o charakterze remontowym  realizowane na rzecz poprawy infrastruktury Dzielnicy

18.   Przebudowa Instalacji kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Asnyka odprowadzającej wody burzowe z terenu ul. Żeromskiego i Asnyka

19.   Przebudowa kratki instalacji burzowej na ul. Powstańców Śląskich / obok apteki /

20.   Położenie ok. 20 mb płyt chodnikowych w celu połączenia  łącznika Różana-Powstańców Śląskich / obok apteki /

21.   Wyprofilowanie nawierzchni w celu umożliwienia odpływy wód opadowych z parkingu przy ul. Powstańców Śląskich / w okolicy skrzyżowania z ul. Wieniawskiego /

22.   Remont chodnika przy ulicy Szopena / ze szczególnym uwzględnieniem naprawy fragmentów uszkodzonych przy wjazdach na posesje /

23.   Remonty bieżące nawierzchni ulic i chodników.

24.   Naprawa zasypanych rowów odwadniających w okolicy ul. Ślączka

25.   Budowa garażu na terenie ODL Puchtek

26.   Wykonanie ławek na przystankach autobusowych
III Poprawa stanu i sposobu zagospodarowania terenów zielonych służących ogółowi mieszkańców

27.   Uporządkowanie terenu starego rzeczyska  wzdłuż ul. Szopena na wysokości ogródków działkowych   / oczyszczenie ze śmieci , zabiegi pielęgnacji zieleni , sprawdzenie możliwości odprowadzenia  wody do rzeki Wisłok

28.   Uporządkowanie skarpy pomiędzy Szkołą Podstawową a DDK Puchatek

29.   Uporządkowanie terenu  przyległego do strumyka w okolicy skrzyżowania ul. Szopena / Łąkowa

30.   Koszenie traw, czyszczenie rowów , pielęgnacja drzew, żwirowanie ulic wg potrzeb.

31.   Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ODL Puchatek w miejscu starego garażu Kółka Rolniczego.      IV Poprawa stanu bezpieczeństwa terenów służących do wspólnego użytkowania


32.   Wykup terenu oraz uporządkowanie skarpy przy trakcie pieszym od ul. Różanej do ul. Szopena / przy moście/

33.   Umieszczenie  znaków drogowych zwiększających bezpieczeństwo na ul. Szopena  / linia ciągła na całej długości drogi /

34.   Budowa parkingu wzdłuż ulicy Wieniawskiego na wysokości kościoła pod wezwaniem Św. Ducha

35.   Wprowadzenie ograniczenia dopuszczalnego tonażu dla samochodów poruszający się po ulicy  Szopena

 


V Renowacja  obiektów małej architektury  będącej na terenie Dzielnicy

36.   Renowacja i naprawa kapliczek  przy i Szopena .

37.   Zadaszenie nad kapliczką przy ul. Powstańców Śląskich

 

W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd dzielnicy poza działaniami wpisanymi do Planu Pracy , załatwiał bieżące sprawy wynikające z jego kompetencji i pomagał w rozwiązaniu spraw mieszkańców.

 

Podpisano

 

Przewodniczący Zarządu

 Witold Słowik

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Krościenko Niżne

Sprawozdanie

z działalności Rady Dzielnicy Krościenko Niżne

za okres od 27.09.2016 r.  do 12.10.2017 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krosna Nr 64/1498/14 z dnia 7 listopada 2014 r. został zatwierdzony nowy Statut Dzielnicy, według którego Dzielnica „Krościenko Niżne” poprzez swoje organy, bądź poprzez bezpośrednie działania jej mieszkańców współuczestniczy w procesie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, ciążących na gminie w myśl postanowień ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy „Krościenko Niżne”.

Rada poprzez swoje uchwały decydowała o przeznaczeniu środków finansowych będących w dyspozycji dzielnicy. Pochodzą one z budżetu miasta oraz z wpływów z wynajmu pomieszczeń i placu przy DDL Puchatek, powiększonych o taką samą kwotę z budżetu miasta

W omawianym okresie Rada odbyła  7 zebrań, na których podjęła 5 uchwał organizacyjnych i finansowych.

Wypełniając swoje zadania statutowe mające na celu organizację życia społecznego i kulturalnego mieszkańców Rada była współorganizatorem imprez dla społeczności w dzielnicy.

Cyklicznie organizujemy wspólnie z Kołem Kobiet dożynki dzielnicowe. Impreza ta ma na celu podziękowanie za plony, przypomnienie dorosłym i młodzieży tradycji regionalnych. Program dożynek został ograniczony do Mszy Dziękczynnej, oraz przekazania chleba władzom miasta. Uroczystość została uświetniona przez zespół ludowy „Białobrzeżanie” zarówno pod kościołem jak i w „Puchatku”.

Drugą cykliczną imprezą organizowaną Rady wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4 jest Festyn Rodzinny. Podczas festynu uczniowie prezentują swoje programy artystyczne oraz uczestniczą w ciekawych grach i zabawach wspólnie ze swoimi rodzicami.

Kolejną cykliczną uroczystością organizowaną wspólnie z Kołem Kobiet działającym w naszej dzielnicy jest Wieczerza Wigilijna dla mieszkańców. Spotkanie to jest adresowane w sposób szczególny dla osób samotnych, aby w okresie świątecznym mogli w miłej atmosferze spotkać się ze swoimi znajomymi i sąsiadami. Piękną oprawą artystyczną były jasełka przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej.

Na tych przykładach można zobaczyć jak wzajemnie uzupełniają się podmioty działające na naszym terenie.

W okresie wakacji RCKP organizuje cykliczne imprezy dla dzieci, zapraszając na nie maluchów nie tylko z naszej dzielnicy.

Organizujemy również wraz z Kołem Kobiet wyjazdy integracyjne, spotkania przy ognisku dla osób uczestniczących w życiu dzielnicy.

W DDL Puchatek działa świetlica socjo – terapeutyczna. Zajęcia prowadzone są przez  pedago

ga, skierowane są do dzieci, które wymagają dodatkowej opieki. Dzieci w czasie tych zajęć mają zapewniony posiłek.

 Próbujemy znaleźć formułę jak można by bardziej uaktywnić działania świetlicy. Dotychczasowe działania nie przyniosły na razie spodziewanych efektów, jednakże nie zniechęcamy się i będziemy dalej dążyć do lepszego jej funkcjonowania.

Zamierzamy poprawiać estetykę dzielnicy. Zostały wycięte drzewa między ul. Szopena, a ogródkami działkowymi. Teren stał się własnością miasta, została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu, w oparciu o tą koncepcję jeszcze w tym roku zostanie zrealizowany projekt. Sądzimy, że w roku przyszłym nastąpi przebudowa niecki.  Mamy również plany na poprawę estetyki wokół Puchatka, aktualnie czekamy na wykup terenu między „Puchatkiem” a szkołą.

Wnioskowaliśmy do Pana Prezydenta o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu wokół nowo wybudowanej ulicy Kopalnianej. Taki Plan poszerzony aż do rzeki Wisłok jest w trakcie opracowania i będzie wyłożony w Urzędzie Miasta do wglądu i wnoszenia uwag na przełomie października i listopada .

Pomogliśmy mieszkańcom północnej części dzielnicy w poprawie dostępu do usług MKS /został uruchomiony dojazd w soboty do centrum miasta/.

Pomagamy mieszkańcom w rozwiązywaniu różnych problemów, oto kilka tematów z ostatniego okresu: likwidacja pojemników na odzież przy Asnyka, przeniesienie lampy oświetleniowej przy Żeromskiego, wezwanie Straży Pożarnej do zabezpieczenia dachu po wichurze.

Na terenie naszego miasta został uruchomiony system pomiarowy do badania jakości powietrza. W naszej dzielnicy jest również zainstalowana czujka wykonująca pomiar stężenia pyłu PM 2,5, pyłu PM 10. Każdy mieszkaniec może sprawdzić jakość powietrza na stronie (www.map.airly.eu).

Informacje o naszej Radzie Dzielnicy można znaleźć na stronie miasta Krosna w zakładce Samorząd.

Dziękuję wszystkim członkom Rady Dzielnicy za zaangażowanie w pracy społecznej.

 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KIERMASZ BOŻENARODZENIOWY W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2018-12-16
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rozstrzygnięcie XIX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

  Termin: 2018-12-18
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • WARSZTATY WIANKOWE W PIWNICY PODCIENIAMI

  Termin: 2018-12-19
  Miejsce: Piwnica PocCieniami Rynek 5 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - NADMIAR ŁASKI

  Termin: 2018-12-20
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE PRZEDŚWIĄTECZNE SEANSE FILMU ZIMNA WOJNA

  Termin: 2018-12-21
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej