• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 13 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Łucji, Otylii

Dla Mieszkańców

Kontakt

Odpady niebezpieczne

Wśród odpadów komunalnych znajduje się szereg odpadów niebezpiecznych, m.in.: zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa, czy zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny  potocznie nazywany elektrośmieciami.

Szczegółowe informacje na temat miejsc zbiórek wymienionych odpadów można znaleźć na stronie: www.naszesmieci.krosno.pl

Na szczególną uwagę zasługuje
„POPULARNY” AZBEST"

Azbest z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na  wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie  kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec w Polsce.
Stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych: do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

  

 

 Zagrożenie stanowi emisja włókien azbestowych do otoczenia, kiedy następuje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wdychania. Emisja może wystąpić podczas eksploatacji płyt azbestowo-cementowych w złym stanie technicznym (np. popękanych) i podczas usuwania płyt azbestowo-cementowych z budynków bez odpowiednich zabezpieczeń. Główne czynniki jakie wpływają na zmniejszenie trwałości wyrobów azbestowo-cementowych to kwaśne deszcze i oddziaływanie mechaniczne.

  

 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Zgodnie z przepisami osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Prezydentowi Miasta Krosna informację zawierającą min. dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Formularz informacji można nabyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna przy ul Staszica 2 pokój nr 15. Informacja podlega aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. W/w informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu.
Właściciele nieruchomości, a także obiektu lub innego miejsca zawierającego azbest powinni również sporządzać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Jeden egzemplarz oceny należy przekazywać organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.
 
Zgodnie z przyjętym "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” -  wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2032 roku. Jeśli natomiast wyrób jest uszkodzony i powoduje kruszenie się materiału, właściciel budynku powinien podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie pokrycia dachowego. Zgodnie z przepisami zdemontowany eternit nie może być powtórnie wykorzystany, lecz powinien zostać wywieziony na specjalistyczne składowisko.
Prawo zabrania samodzielnej naprawy lub demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz posiadających stosowne decyzje administracyjne. Prace związane z naprawą lub usunięciem azbestu powinny być także poprzedzone zgłoszeniem tego faktu nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy i organie architektury Urzędu Miasta Krosna.

 

W latach 2002 - 2010 akcje odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z terenu miasta Krosna była finansowana ze środków gminnych.

W latach 2011-2016 miasto Krosno otrzymało dotację na odbiór odpadów azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zainteresowani są proszeni o zgłoszenie się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2.
 
W 2009 roku wykonano inwentaryzacię wyrobów azbestowych na terenie Miasta Krosna.

 

 Wniosek o usunięcia odpadów zawierających azbest - PLIK DO POBRANIA 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WIGILIA NASZYCH SĄSIADÓW. SPOTKANIE TWÓRCÓW POGRANICZA

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej