A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 11 grudnia 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Damazego, Daniela

Dla Mieszkańców

Kontakt

Przebieg prac

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta

31-10-2014

1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r., poz. 1118, z późn. zm.), organy administracji publicznej konsultują z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 -2022 zostały przeprowadzone w trybie określonym w Uchwale Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz Uchwale Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Biuro Rozwoju Miasta.

2. Cele konsultacji

Celem konsultacji społecznych było:
• poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych na temat projektu Strategii,
• włączenie mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia Strategii,
• uwzględnienie potrzeb społecznych w Strategii.


3. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Strategii prowadzone były w dniach od 24 września do 10 października 2014 r. w dwóch formach:
• pisemnej – poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go do Urzędu Miasta Krosna pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie;
• otwartego spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w dniu 3 października 2014 r. w godz. 15.00 – 17.30 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Staszica 2.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Miasta www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Według statystyk strony internetowej www.krosno.pl odnotowano 17 220 wejść do informacji o konsultacjach społecznych poprzez banner zamieszczony na stronie głównej.
Ponadto informacje o konsultacjach zostały przekazane lokalnym mediom w serwisie prasowym Urzędu Miasta Krosna. Artykuły na ten temat zamieściły portale internetowe: Krosno24.pl oraz Krosnocity.pl.

W konsultacjach pisemnych wzięło udział 7 uczestników, którzy zgłosili łącznie 28 uwag i opinii do projektu Strategii.
W otwartym spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 13 osób. Zgłoszono 4 uwagi i opinie do projektu Strategii.


Zebrane uwagi i opinie wraz z ich rozstrzygnięciem - do pobrania w pełnym raporcie.

Pliki do pobrania

raport_z_konsultacji_spolecznych.pdf

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 2022

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Otwarcie wystawy malarstwa Natalii Krzywdy

  Termin: 2018-12-12
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - UTOYA, 22 LIPCA

  Termin: 2018-12-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA JESZCZE PRZED BOŻYM NARODZENIEM

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • artKino ZAPRASZA NA SPECJALNE SEANSE JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

  Termin: 2018-12-14
  Miejsce: artKino. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • PRACOWNIA OZDÓB. WARSZTATY

  Termin: 2018-12-15
  Miejsce: kamienica, ul. Rynek 8, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej