A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 23 listopada 2017, dzisiaj świętujemy imieniny: Adeli, Klemensa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Karta Rodziny "Trzy plus"

 

Karta Rodziny „Trzy Plus” jest integralną częścią Programu wspierania rodzin wielodzietnych pn. „Krosno przyjazne rodzinie”. Na podstawie Karty rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Krosno mogą korzystać ze zniżek i rabatów oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.

 

Wypełnione wnioski o wydanie Karty Rodziny „Trzy Plus” można składać w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28 A w pokoju 005.

 

 

Celem Programu jest:

 • budowanie przychylnego klimatu dla rozwoju rodziny
 • promocja rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji
 • zachęcenie do wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu,
 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • promowanie systemu ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych wśród podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny.
 
 

Kto może otrzymać Kartę Rodziny „Trzy Plus”
Kartę Rodziny „Trzy Plus” może otrzymać rodzina wielodzietna, w tym rodzina zastępcza, składająca się z rodziców lub jednego rodzica, mająca na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub do 26 roku życia – w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej. Do członków rodziny wielodzietnej nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub posiadającego własne dziecko.

 
 

Jak otrzymać Kartę Rodziny „Trzy Plus”
Wypełniony wniosek o wydanie Karty Rodziny „Trzy Plus” z wymaganymi dokumentami do wglądu składa się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w pokoju 005 w godzinach od 7.30 – 15.30.

 

Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości rodziców,
 • aktualna legitymacja szkolna – w przypadku dzieci w wieku szkolnym,
 • akt urodzenia – w przypadku dzieci do lat 6,
 • legitymacja studencka – w przypadku studentów do 24 roku życia,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 26 roku życia.
 
 

Jak korzystać z Karty Rodziny „Trzy Plus”
Karta Rodziny „Trzy Plus” ważna jest dla osoby dorosłej z dowodem tożsamości a dla dzieci w wieku szkolnym z ważną legitymacją szkolną lub studencką. Tożsamość dzieci do 6 roku życia potwierdza rodzic.

Posiadacz Karty nie może jej odstępować osobie trzeciej pod rygorem utraty uprawnień do końca ważności Karty.W przypadku posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną podmiot uczestniczący w Programie wspierania rodzin wielodzietnych ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją organowi wydającemu.

 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty
Rrodzic może ubiegać się o wydanie duplikatu bez możliwości wydania kuponów. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 20 zł, którą rodzic wpłaca w kasie Urzędu Miasta Krosna lub na rachunek bankowy Gminy Krosno:

Pekao SA
nr rach. 95 12401792 1111 0010 6149 6883
z dopiskiem w tytule wpłaty: Karta Rodziny "Trzy plus", nr ewidencyjny karty, imię i nazwisko posiadacza karty, powód wydania wtórnika (zniszczenie/zagubienie)

 

Karta Rodziny „Trzy Plus” ważna jest od dnia 1 stycznia  do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • ŻYCIE TRZY WERSJE - spektakl jubileuszowy Jerzego Schejbala - XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

  Termin: 2017-11-23
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" PO TAMTEJ STRONIE

  Termin: 2017-11-23
  Miejsce: KROSNO, artKino, ul. Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • 25-LECIE DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU TANECZNEGO KLEKS

  Termin: 2017-11-25
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • XI WIECZÓR ANDRZEJKOWY "JOLKA JOLKA, PAMIĘTASZ" PIOSENKI Z LAT 80

  Termin: 2017-11-26
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
 • MACBETT - spektakl dla młodzieży - XXXIX KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

  Termin: 2017-11-29
  Miejsce: KROSNO, RCKP, ul. Kolejowa 1 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej