Krosno.pl

 • English
 • Deutsch
Wtorek, 31 marca 2015, dzisiaj świętujemy imieniny: Beniamina, Gwidona

Dla Turystów

Kontakt

Muzeum Podkarpackie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Dawny Pałac Biskupi... 


ul. Piłsudskiego 16
38-400 Krosno
tel. +48 13 43 213 76
fax. +48 13 43 243 01

Strona internetowa: www.muzeum.krosno.pl

 

Muzeum Podkarpackie

w Krośnie już od ponad półwiecza, chroniąc polską tradycję i dbając o edukację patriotyczną, gromadzi i udostępnia dobra kultury związane z historią regionalną, ale również i unikalne na skalę europejską zbiory.  Zdecydowana ich większość tworzy wyjątkowe ekspozycje, prezentowane w zabytkowych wnętrzach Pałacu Biskupiego.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy serdecznie do zwiedzania wystaw stałych, czasowych  i uczestniczenia w imprezach kulturalnych organizowanych przez Muzeum Podkarpackie. Przybliżamy na nich historię Podkarpacia, archeologię, sztukę i wiele innych atrakcyjnych tematów. Szczegółową ofertę przedstawiamy na naszej stronie internetowej: www.muzeum.krosno.pl.

 

kontakt

tel.: +48 13 43 21376

Jan Gancarski – dyrektor,
Małgorzata Wołek – zastępca dyrektora, wew. 18,
Wiesława Gawron – główna księgowa, wew. 14,


Sekretariat – wew. 11,
Dział Archeologiczny – wew.15,
Dział Artystyczny – wew. 16,
Dział Historyczny – wew. 19,
Dział Historii Oświetlenia – wew. 25, ,
Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego – wew. 25,
Dział Oświatowo-Promocyjny – wew. 13,
Dział Konserwacji Zabytków – wew. 26
Dział Finansowo-Księgowy – wew. 12
Dział Administracyjno-Gospodarczy – wew. 22
Biblioteka – wew. 20,
Kasa – wew. 17


 

godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających

w sezonie zimowym (XI - IV) od wtorku do piątku: 9 – 15 (zwiedzanie do 16)
w sezonie zimowym w weekendy: 10 – 15 (zwiedzanie do 16)
w sezonie letnim (V - X) od wtorku do piątku: 9 – 16 (zwiedzanie do 17)
w sezonie letnim w weekendy: 10 – 16 (zwiedzanie do 17)
Biblioteka czynna w dni powszednie (pn – pt) 8 – 15


 

cennik biletów

Bilet zwykły na wystawy stałe 7,00 zł
Bilet ulgowy na wystawy stałe 4,00 zł
 - w niedzielę wstęp wolny na wystawy stałe
Bilet zwykły na wystawę czasową 5,00 zł
Bilet ulgowy na wystawę czasową 3,00 zł
Opłata przewodnicka (grupa do 30 osób) 20 zł
Przewodnik po Starówce 40 zł
Przewodnik po Kościele Farnym 20 zł
Przewodnik po Starym Cmentarzu 40 zł
Przewodnik w niedzielę 50 zł
Lekcja muzealna 25 zł (+ cena biletu 3,00 zł)
Oprowadzanie w języku obcym (angielski) 58 zł


 

ekspozycje

 W salach Muzeum prezentowane są następujące ekspozycje stałe:

Historia oświetlenia (z największą kolekcją lamp naftowych w Europie)
Pradzieje Podkarpacia – Przeszłość Ożywiona
Z dziejów Krosna i regionu
Galeria twórców krośnieńskich XIX w. i XX w.
Fortepian Pleyela z ok. 1856 r.
Szkło podkarpackich hut
 


 

wystawa Historia oświetlenia

Historia oświetlenia (z największą kolekcją lamp naftowych w Europie) – wystawa będąca chlubą Muzeum. Głównym trzonem ekspozycji jest największa kolekcja lamp naftowych w Europie, pochodząca z różnych wytwórni europejskich i światowych. Wystawa prezentuje najpopularniejsze źródła światła w porządku chronologicznym: od starożytnych lampek oliwnych przez nowożytne świeczniki po lampy elektryczne I poł. XX w. Budzące podziw, bogato zdobione, perfekcyjnie wykonane lampy nie są jedyną atrakcją ekspozycji – wyjątkowa aranżacja wprowadza nas w klimat mieszczańskiego salonu przełomu wieków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wystawa Pradzieje Podkarpacia – Przeszłość Ożywiona

 Pradzieje Podkarpacia – Przeszłość Ożywiona - wystawa archeologiczna zorganizowana wokół fragmentu oryginalnego muru obronnego Krosna z XIV w. Przedstawia historię osadnictwa na terenie Podkarpacia od pierwszych śladów działalności człowieka z okresu paleolitu schyłkowego po wczesne średniowiecze. Bogaty zbiór narzędzi, broni, ceramiki i innych przedmiotów codziennego użytku uzupełnia sugestywna oprawa plastyczna. Ekspozycja nagradzana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

wystawa Z dziejów Krosna i regionu

Z dziejów Krosna i regionu – wystawa prezentująca historię Królewskiego Miasta Krosna od jego początków po współczesność. Pierwsza część ekspozycji w oparciu o znaczące odkrycia archeologiczne z krośnieńskiego Rynku kreuje wizerunek średniowiecznego i renesansowego miasta. Obrazy, litografie, stare fotografie w połączeniu z innymi cennymi zabytkami tworzą z kolei portret XIX-wiecznej Galicji, jej mieszkańców i ich zmagania o wolną Polskę. Kolejne części ekspozycji to prezentacja pamiątek związanych z okresem I wojny światowej, dwudziestoleciem międzywojennym, z okresem walki obronnej i okupacji niemieckiej oraz konspiracji niepodległościowej po 1944 r. Wystawę zamyka kolekcja zdjęć z ostatnich lat życia Krosna.

 

 

 

 

 

 

wystawa Galeria twórców krośnieńskich XIX w. i XX w.

Galeria twórców krośnieńskich XIX w. i XX w. – wystawa malarstwa i rzeźby będąca pamiątką bogatej przeszłości artystycznej miasta, prezentująca dorobek związanych z regionem absolwentów szkół sztuk pięknych polskich i zagranicznych. Wśród nich znajdziemy prace wybitnego ucznia Matejki - Stanisława Bergmana, „fotografika” Krosna przełomu wieków - Seweryna Bieszczada, oraz twórców ostatniego półwiecza – Zdzisława Truskolaskiego, Bronisława Olszewskiego, Jana Ekierta oraz Władysława Kandefera. Wyjątkowo cenne uzupełnienie ekspozycji przepełnionej pięknem uwiecznionym na płótnach stanowi pewien instrument…
 
Fortepian Pleyela z ok. 1856 r. – instrument pochodzący z paryskiej manufaktury rodziny Pleyelów, którzy produkowali klawikordy i fortepiany, m.in. dla Fryderyka Chopina. Ich instrumenty spełniały wysokie wymagania wirtuoza, wielokrotnie wygrywały międzynarodowe wystawy przemysłowe, podobnie jak model znajdujący się w Muzeum. Jest on o tyle cenniejszy, że jest najstarszym reliktem epoki chopinowskiej w Polsce i jedynym w pełni sprawnym fortepianem koncertowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wystawa Szkło podkarpackich hut

Szkło podkarpackich hut – ekspozycja przedstawiająca tradycje podkarpackiego przemysłu szklarskiego. Prezentujemy tutaj pierwsze komplety szkła użytkowego produkowanego przez najstarsze europejskie huty – Krośnieńskie Huty Szkła oraz współczesne linie produkcji kilku działających w Krośnie i w okolicach hut – wzornictwo i wyroby artystyczne. Uzupełnieniem wystawy jest zbiór fotografii.

 

 

 

 

wystawy czasowe, konferencje, koncerty, oferta edukacyjna

 

Corocznie Muzeum organizuje kilkanaście atrakcyjnych wystaw czasowych o różnorodnej tematyce (archeologia, historia regionu, sztuki plastyczne, etnografia, fotografia), tworzone ze zbiorów własnych, muzeów polskich i zagranicznych. Ich uniwersalna tematyka, prezentowanie unikatowych eksponatów oraz bogata oprawa plastyczna sprawiają, że każda z wystaw czasowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.
Aktualne informacje dotyczące wystaw czasowych zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.muzeum.krosno.pl
Muzeum Podkarpackie organizuje także sesje i konferencje naukowe, koncerty, prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi oraz lekcje muzealne. Prowadzi działalność wydawniczą. W placówce działa pracownia konserwacji malarstwa, rzeźby i metalu wykonująca także usługi konserwatorskie dla instytucji i osób prywatnych oraz biblioteka dobrze zaopatrzona w literaturę fachową do studiów nad Krosnem i regionem Podkarpacia.
Działy merytoryczne zajmują się działalnością naukową z zakresu historii Krosna i Podkarpacia, sztuki regionalnej, historii oświetlenia i podkarpackiego przemysłu szklarskiego. Archeolodzy prowadzą badania naukowe Krosna i pradziejów Karpat polskich (m.in. krośnieński Rynek, w Trzcinicy koło Jasła, w Hłomczy koło Sanoka). Na Rynku odkryli m.in. osadę słowiańską z X w., drewniany kanał ściekowy z końca XIII w., drewniane wodociągi z 1366 r., kramy kupieckie z XIII i XIV w., ratusz z XIV w. i drugi z pocz. XVI w., utwardzoną nawierzchnię Rynku z XVI w. oraz tysiące zabytków luźnych. Stanowi to przełom w historii Krosna i rozpoznawaniu procesów urbanizacyjnych w średniowieczu.
________________________________________

Po Muzeum oprowadzić Państwa może przewodnik w języku polskim lub angielskim.
Zwiedzanie wystaw stałych dla grup zorganizowanych trwa ok. 1 – 1,5 h, dla zwiedzających indywidualnie ok. 2 h.
 
Interesującą formą działalności oświatowo-edukacyjnej Muzeum jest oprowadzanie po zabytkowym zespole krośnieńskiej Starówki, Starym Cmentarzu oraz po Grodzisku „Wały Królewskie” w Trzcinicy.

Trasa oprowadzania po zabytkach Starego Miasta Krosna:
Pałac Biskupi (siedziba Muzeum Podkarpackiego), Kościół farny p.w. Św. Trójcy, Dzwonnica farna, Rynek (założenia, Dom Wójtowski, Ratusz Renesansowy, Kamienica Wójtowska), Kościół OO. Franciszkanów (kaplica Oświęcimów), Dom Mazurkiewiczów, Kolegium Jezuickie, Kościół i klasztor OO. Kapucynów.
Stary Cmentarz w Krośnie:
Nekropolia założona ok. 1786 r., zamknięta w 1954 r. Zachowało się tam wiele cennych nagrobków oraz pomnik powstańców styczniowych. Poprzez oprowadzenie po alejkach cmentarnych i przypomnienie wybitnych  krośnian, przedstawiamy historię miasta od poł. XIX w.  do początków XX w.

Grodzisko „Wały królewskie’’ w Trzcinicy, powstający Skansen Archeologiczny – Oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Proponujemy  zwiedzanie najstarszej w Polsce, silnie ufortyfikowanej osady z początków epoki brązu. Znajduje się tu monumentalne grodzisko wczesnośredniowieczne, najlepiej zachowany obiekt obronny z tego okresu w Małopolsce. Unikatowe zabytki pozyskane w czasie badań archeologicznych na Grodzisku eksponowane są w Muzeum Podkarpackim na wystawie archeologicznej.
Więcej informacji dotyczących skansenu archeologicznego można uzyskać na stronie internetowej www.skansen.muzeum.krosno.pl
________________________________________

Tematyka dostosowana jest do programów nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia te wzbogacane są filmami video, slajdami,  eksponatami muzealnymi, prezentacjami multimedialnymi.
Zgłaszanie grup, rezerwacja usługi przewodnickiej i lekcji muzealnych możliwa jest pod nr tel. 013 43 213 76 w. 13 (Dział Oświatowo-Promocyjny).
________________________________________

Proponujemy również udział w innych ciekawych formach edukacji kulturalnej: organizujemy konferencje i sesje naukowe, poświęcone tematyce archeologicznej, historycznej, kulturalnej. W Pałacu Biskupim usłyszycie Państwo również koncerty, a wśród nich kameralne recitale chopinowskie na zabytkowym Pleyelu najlepszych polskich pianistów. Organizowane są  także Spotkania Muzealne z ciekawymi osobistościami Podkarpacia (podróżnikami, pisarzami, regionalistami). Mają one charakter prezentacji multimedialnych, odczytów, wykładów, projekcji filmowych. Imprezy te mają charakter otwarty i bezpłatny.
________________________________________

Muzeum Podkarpackie zaprasza do zwiedzania wystaw i udziału w organizowanych imprezach kulturalnych.
Chcemy przybliżyć Państwu historię Krosna i Podkarpacia, sztukę, archeologię i wiele innych tematów z zakresu nauk humanistycznych. Znajdziecie tu Państwo dzieła oraz zabytki unikalne i nieznane, często o randze europejskiej, a nawet światowej. W kasie biletowej zwiedzający mogą nabyć wydawnictwa muzealne, karty pocztowe i pamiątki.
________________________________________
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Inauguracja Balonów nad...

 

Tegoroczną fiestę balonową rozpoczęliśmy w środę (1 maja) na krośnieńskiej starówce. Z...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video
Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem

  Termin: 2015-03-31
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • „Nie potrafię poprawiać przyrody, maluję to co widzę”

  Termin: 2015-04-01
  Miejsce: Wypożyczalnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • XXXVII KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - edycja wiosenna

  Termin: 2015-04-08
  Miejsce: RCKP Krosno, ul. Kolejowa 1, sala widowiskowa więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej

Wyszukiwarka osób pochowanych