A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 23 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Bogusława, Tekli

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Budżetowo-Fnansowy

 ul. Lwowska 28 a

e-mail: skarbnik@um.krosno.pl


MARCIN POŁOMSKI

SKARBNIK MIASTA

pokój 310 (III piętro)

e-mail: 
skarbnik@um.krosno.pl
 

 

 

  

AGATA NIEDZIELA 
Zastępca Skarbnika Miasta

pokój nr 308 (III piętro) 
tel. 13 47 433 08
e-mail: niedziela.agata@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Projekty unijne, Wadia i zabezpieczenia.

 

 

MARLENA BURGER 

pokój nr 308 (III piętro) 
tel. 13 47 433 08
e-mail: burger.marlena@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Inwestycje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty, PEFRON.

 

 

MARZENA JÓRASZ 

pokój nr 322 (III piętro) 
tel. 13 47 433 22
e-mail: jorasz.marzena@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość ORGAN.

 

JOANNA BOŻEK  

pokój nr 322 (III piętro) 
tel. 13 47 433 22
e-mail: bozek.joanna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Środki Trwałe, Ubezpieczenia Gminy Miasta Krosna, Skarbu Państwa.

 

HALINA FARBANIEC  

pokój nr 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23
e-mail: farbaniec.halina@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Dochody Gminy Miasta Krosna.

 

WIOLETTA PIGOŃ-GOLONKA  

pokój nr 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23
e-mail: pigon-golonka@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Wydatki Gminy Miasta Krosna.

 

WIESŁAWA  GOMUŁKA  

pokój nr 321 (III piętro) 
tel. 13 47 433 21
e-mail: gomulka.wieslawa@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty za prace społeczno-użyteczne.

 

AGNIESZKA SŁUGOCKA
Kierownik Referatu Obsługi Finansowej

pokój nr 312 (III piętro) 
tel. 13 47 433 12
e-mail: slugocka.agnieszka@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z wypłatami na rzecz pracowników,
 • wypłaty dla osób fizycznych  z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty diet radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych Miasta Krosna.

 

 

WIESŁAWA FROŃ

pokój nr 312 (III piętro) 
tel. 13 47 433 12
e-mail: fron.wieslawa@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • prace pracowników Urzędu Miasta Krosna.

 

 

BEATA KRZANOWSKA

kasa Urzędu Miasta przy ul. Staszica (parter) 
tel. 13 47 436 21
e-mail: krzanowska.beata@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • bieżąca obsługa kasy Urzędu Miasta Krosna.

 

 

KRZYSZTOF CZAJA

pokój 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23
e-mail: czaja.krzysztof@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Użytkowanie wieczyste, Fundusz Geodezyjny.

 

 

 

ELŻBIETA GAJEWSKA

pokój 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23
e-mail: gajewska.elżbieta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Wydatki Gminy Miasta Krosna.

 

 

 

MARTA ŁOPATKIEWICZ

pokój 321 (III piętro) 
tel. 13 47 433 21
e-mail: lopatkiewicz.marta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

 

 

MARTA STEFANIK

pokój 321 (III piętro) 
tel. 13 47 433 21
e-mail: stefanik.marta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

 

 

 

KATARZYNA PIRÓG
Kierownik Referatu Zarządzania Należnościami i VAT

pokój nr 213 (II piętro) 
tel. 13 47 432 13
e-mail: pirog.katarzyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • rozliczanie podatku VAT.

 

 

URSZULA OLEJNICZAK-DUBIEL

pokój nr 213 (II piętro) 
tel. 13 47 432 13
e-mail: olejniczak.urszula@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • wystawianie faktur VAT.

 

 

WOJCIECH DRANKA

pokój nr 205 (II piętro) 
tel. 13 47 432 05
e-mail: dranka.wojciech@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa z wyłączeniem należności stanowiących dochody Gminy dla których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, a w szczególności:

 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych,
 • prowadzenie monitoringu spływu istniejących należności,
 • inicjowanie i monitorowanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

 

 

ANNA BALAWAJDER

pokój nr 205 (II piętro) 
tel. 13 47 432 05
e-mail: balawajder.anna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych opłata dodatkowa i mandaty.

 

 

BARBARA ZABOROWSKA
Kierownik Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analiz

pokój nr 318 (III piętro) 
tel. 13 47 433 18
e-mail: zaborowska.barbara@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • opracowywanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
 • opracowywanie projektów zmian w uchwale budżetowej oraz w WPF, 
 • półroczne i roczne informacje oraz sprawozdania z wykonania budżetu i WPF,
 • informacja o stanie mienia komunalnego,
 • analiza sytuacji finansowej Miasta Krosna i zarządzanie jej płynnością,
 • analizy możliwości zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych oraz ich spłat,
 • współpraca z bankiem prowadzącym obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Krosna

 

 

EWA SITEK

pokój nr 309 (III piętro) 
tel. 13 47 433 09
e-mail: sitek.ewa@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań miejskich jednostek organizacyjnych,
 • zbiorcze sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdania finansowe Miasta, bilans skonsolidowany,
 • spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
 • prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową oraz kredyty długoterminowe,
 • współpraca z budżetowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zasilania w środki na bieżącą działalność.

 

 

ZOFIA GRZYBAŁA

pokój nr 319 (III piętro) 
tel. 13 47 433 19
e-mail: grzybala.zofia@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa  płatności Gminy Miasta Krosna na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych.

 

 

KATARZYNA WERNEJ

pokój nr 319 (III piętro) 
tel. 13 47 433 19
e-mail: wernej.katarzyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa  płatności Gminy Miasta Krosna na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów.

 

 

ELŻBIETA ZUBIK

pokój nr 318 (III piętro) 
tel. 13 47 433 18
e-mail: zubik.elzbieta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • opracowanie projektu uchwały budżetowej budżetu Miasta Krosna,
 • wprowadzanie zmian w budżecie Miasta Krosna,
 • opracowanie półrocznej informacji z wykonania budżetu oraz z rocznego sprawozdania z wykonania budżetu,
 • przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • opracowywanie informacji o wykonaniu budżetu do publikacji w BIP.

 

 

JOLANTA JAMROŻY
Wieloosobowe stanowisko monitorowania procesów i zadań

pokój nr 310 (III piętro) 
tel. 13 47 433 10
e-mail: jamrozy.jolanta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • analiza rozwiązań organizacyjno-finansowych,
 • monitorowanie kosztów funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych,
 • monitorowanie realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
   

 

 

MAŁGORZATA BARAN

pokój nr 333 (III piętro)
tel. 13 47 433 33
e-mail: baran.malgorzata@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • windykacja zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia i tytuły wykonawcze),
 • ulgi i umorzenia.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-23
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • „Tybet. Wokół Świętej Góry Kajlas” - prelekcja Dariusza Czerniaka

  Termin: 2018-09-24
  Miejsce: Piwnica PodCieniami, Rynek 5, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" film NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

  Termin: 2018-09-27
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-28
  Miejsce: artKino, ul. Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej